W dniu 5 lipca 2011 r. zakończyła swoje prace sejmowa Komisja d/s rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury. W trakcie prac parlamentarnych uwzględniono część postulatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Odstąpiono od pomysłu przeprowadzania przez KRP wizytacji, pozostawiając jedynie kompetencje do wdrożenia lustracji w wąskim zakresie, dotyczącym aspektów niezależności. Inne postulaty Związku – autonomia budżetowa dla prokuratury powszechnej i zmiana sposobu wyboru delegatów zgromadzeń prokuratur apelacyjnych zostały przez Związek zaprezentowane posłom Podkomisji lecz nie uzyskały aprobaty. Co ciekawe przeciwko autonomii budżetowej KRP wypowiedział się sam jej Przewodniczący, a postulat autonomii budżetowej dla prokuratury powszechnej nie zyskał aprobaty przedstawiciela Prokuratury Generalnej. Sporo emocji wywołał problem diet dla członków KRP w wysokości 600 zł dziennie. Związek podniósł, że stanie na straży niezależności nie powinno być traktowane w kategoriach ekonomicznych, jako dodatkowe źródło dochodu ale pewnego rodzaju misja, będąca wyróżnieniem dla wybranego przez ogół prokuratorów członka KRP. Wywołało to widoczną nerwowość niektórych obecnych na sali. W obradach z ramienia Związku uczestniczyli prokuratorzy Justyna Plechowska –Łukowska, Jacek Skała i Tomasz Korniak. Poniżej treść opinii na temat projektu.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: