Sprawa kosztów dojazdu była przedmiotem licznych stanowisk Rady Głównej ZZPiPP RP w poprzedniej kadencji, która upłynęła w listopadzie 2013 r. Dotychczas nie została ona jednak rozwiązana. Nadal na terenie kraju obowiązują diametralnie odmienne zasady realizacji wymogów ustawowych w tym zakresie. Stan ten budzi zrozumiałe emocje w środowisku prokuratorskim i zasługuje na jednoznaczne, odgórne uregulowanie, tak jak w przypadku sądów powszechnych. Stosownie do treści pisma Ministra Sprawiedliwości z lipca 2013 r. sędziowie otrzymują jednolitą stawkę z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na terenie całego kraju na poziomie 40 groszy. W swoim pierwszym w tej kadencji wystąpieniu Rada Główna zwróciła się do Prokuratora Generalnego o zastosowanie identycznego rozwiązania w jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: