W dniach 16-17 lutego 2012 w gościnnych progach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się posiedzenie Rady Głównej wraz przewodniczącymi 35 Rad Okręgowych. W trakcie posiedzenia podsumowującego działania Związku w połowie kadencji Rady Głównej przedstawiono dotychczasowe prace oraz plany na najbliższe dwa lata.
W części wykładowej uczestniczyli zaproszeni goście: Aleksandra Rutowska – sędzia Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu i Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Iustitia Oddział we Wrocławiu, prokuratorzy Tomasz Błaszczyk i Paweł Mysłowski, którzy wygłosili wykład na temat zadaniowego czasu pracy w świetle dyrektyw unijnych, kodeksu pracy i regulacji wewnętrznych prokuratury, dr Magdalena Tabernacka – specjalista od wizerunku i budowanie Public Relations, prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Fundacji badań nad źródłami prawa oraz Krzysztof Hus i Jadwiga Piechocka, którzy przedstawili problem uprawnień organizacji związkowej w zakładzie pracy i praktyczny sposób ich realizacji. W trakcie poprzedzającego wspólne obrady posiedzenia Rady Głównej powołano trzy Zespoły problemowe. Dwa z nich zajmować się będą obsługą postępowań zainicjowanych przez Związek przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustaw – zamrażającej wynagrodzenia prokuratorów i pracowników prokuratury w 2012 r. oraz wprowadzającej oceny okresowe dla prokuratorów. Trzeci z zespołów zajmie się opracowaniem opinii Związku o projekcie nowelizacji KPK przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego i uczestnictwem w sejmowych pracach. Zaprezentowano również projekt raportu dotyczącego dysproporcji w wynagrodzeniach urzędników występujących w poszczególnych prokurahturach okręgowych autorstwa Roberta Zasady i Dagmary Słonimskiej – Butowski.

Podziel się newsem: