19 lipca 2013 r. wystąpiliśmy do Krajowej Rady Prokuratury z interwencją w sprawie bezprawnego polecenia Prokuratora Rejonowego w Krośnie, który wbrew KPK przeniósł na prokuratorów rejonowych kompetencję do przedłużania dochodzeń i śledztw. Nasz pogląd został podzielony przez Radę, która 23 września stwierdziła, iż Zarządzenie krośnieńskiego Prokuratora Rejonowego narusza art. 310 § 2 zd 2 KPK oraz § 148 Regulaminu, a w konsekwencji art. 8 ust 2 Ustawy o prokuraturze. Sprawa wydawała się oczywista ale młyny Prokuratury Generalnej aby ją przeanalizować potrzebowały aż 4 miesięcy. Dopiero zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2014 r. Andrzej Seremet uchylił naruszające niezależność zarządzenie. W naszej ocenie zarządzenie to stanowi przykład co najmniej oczywistej obrazy powołanych powyżej regulacji. Pojawia się zatem pytanie o konsekwencje, które zadamy Prokuratorowi Generalnemu. Mamy także nadzieję, że równie oczywista sprawa wprowadzenia aprobaty środków zaskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Nowy Sączu, którą zgłosiliśmy do Prokuratury Generalne i Rady nie będzie czekała wiele tak długo na rozstrzygnięcie. W załączeniu pismo z dnia 31 stycznia 2014 r. informujące Radę Główną o uchyleniu Zarządzenia 6/16 z dnia 4 lipca 2013 r. oraz pismo Przewodniczącego KRP Edwarda Zalewskiego z 25 września 2013 r.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: