Apel Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP do Prokuratora Generalnego o poszanowanie niezależności prokuratorów i prokuratury Krajowa Rada Prokuratury przyjęła z aprobatą. W swojej najnowszej Uchwale z 18 lutego 2014 r. Rada stwierdziła, że propozycje przedstawione w piśmie z 11 października 2013 r. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska nie zasługują na uwzględnienie. Tym sposobem zarówno Związek, jak i Rada jako ciała reprezentujące prokuratorów jednoznacznie krytycznie oceniły starania  Andrzeja Sermeta podejmowane wobec władzy wykonawczej o istotne osłabienie gwarancji niezależności prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: