Przez wiele lat problem uposażeń pracowników prokuratury nie był zauważany przez stojących na czele tej instytucji. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 2016 r. po decyzjach o podniesieniu wynagrodzeń o około 10 %. Poniżej prezentujemy wystąpienie Bogdana Święczkowskiego – I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego skierowane do wszystkich zatrudnionych w Prokuraturze urzędników i pozostałych pracowników. Oprócz informacji dotyczących rozdziału wynagrodzeń znalazły się w nim słowa podziękowania za wykonywaną z poświęceniem i zaangażowaniem pracę. W datowanym na 22 kwietnia wystąpieniu powtórzono zalecenie o potrzebie uzgadniania sposobu podziału środków ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapraszamy do lektury.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: