8 sierpnia 2023 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie powstał Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Tym samym dwie, wielkie centrale związkowe przytępiły do wspólnej akcji protestacyjnej wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku. Decyzją Komitetu Protestacyjnego 15 września 2023 r. o godzinie 12:00 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wyruszy „marsz tysięcy pracowników zatrudnionych w sferze publicznej na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”. Pracownicy polskiej „budżetówki” zatrzymają się również przed Sejmem RP, gdzie zostaną wręczone petycje na ręce władz Parlamentu i przedstawiali partii politycznych. Marsz na KPRM jest wyrazem protestu wobec haniebnego porozumienia zawartego przez Rząd z NSZZ „Solidarność” w dniu 7 czerwca 2023 r. W okresie od stycznia 2020 r. do chwili obecnej inflacja skumulowana według GUS wyniosła 38,36 %. Podkreślić należy, iż tzw. „podstawowy koszyk” na który składają się koszty życia wzrósł o wiele więcej, gdyż najbardziej wzrosły ceny energii, kosztów zamieszkania i wyżywienia.  Inflacja projektowana przez rząd na rok 2024 wynosi natomiast 6,6 %. Łączenie daje to blisko 45 % wzrostu cen w latach 2020-2024. W tym samym czasie wynagrodzenie minimalne wzrośnie, przyjmując założenia na 2024 r. z kwoty 2600 do kwoty 4300 zł, co stanowi wzrost o ponad 65 %. Jednocześnie w tym samym okresie czasu wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił będzie, uwzględniając prognozy rządowe na 2024 r.  – 18,7 %. Oznacza to postępujący spadek wartości płac pracowników na co dzień pełniących służbę dla Państwa i Obywatelom o ponad 26 %, w realizacji do płacy minimalnej o ponad 43 %. W efekcie państwowa sfera budżetowa znalazła się „na krawędzi płacy minimalnej.” Już teraz, według naszych szacunków 1/4 zatrudnionych w budżetówce otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, a w przyszłym roku gdy wzrośnie ono do 4300 zł, będzie to ponad połowa zatrudnionych. W rezultacie budżetówkę czeka fala odejść, a także wzmożona rotacja miedzy urzędami docenianymi przez władze, a tymi traktowanymi po macoszemu. Skutkiem odejść będzie paraliż najważniejszych służb państwowych, i spadek bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.Zapraszamy do lektury aktu powołującego Komitet Protestacyjny OPZZi FZZ.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: