Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe”, która odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 16 i 17 października 2015r.

Konferencja jest kontynuacją wydarzeń naukowych z lat poprzednich, gdzie przy udziale ZZPiPPRP i  Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej w murach Uniwersytetu Wrocławskiego obradowano i dyskutowano na temat szans mediacji w polskim systemie prawnym i polskiej rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości. Tegoroczna konferencja poświęcona jest problemom, które są istotne bezpośrednio dla osób funkcjonujących w strukturach organów ochrony prawa, a pośrednio dla całego społeczeństwa. Tematem konferencji będą mediacje i superwizja, które mogą znaleźć zastosowanie w konfliktach i trudnościach z jakimi mogą spotkać się osoby funkcjonujące w szeroko pojmowanych strukturach organizacyjnych organów władz publicznych i instytucjach powołanych do wykonywania zadań publicznych. Przedmiotem obrad będą zagadnienia organizacyjnych, społecznych i psychologicznych uwarunkowań powstawania i rozwiazywania sytuacji konfliktowych m.in. w sądach, prokuraturach i urzędach oraz wszelkich instytucjach o statusie publicznym. Poruszone zostaną także kwestia wypalenie zawodowego oraz identyfikacja i przeciwdziałanie zachowaniom, które mogą być identyfikowane jako mobbing.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja zawarte są na stronie konferencji: www.mediacje.prawo.uni.wroc.pl

Ilość uczestników konferencji limitowana jest wielkością sal, w których toczyć się będą obrady.

Podziel się newsem: