W przekazanym do konsultacji społecznych projekcie nowej ustawy o prokuraturze zaproponowano aby każdy prokurator, podobnie jak to ma miejsce w przypadku sędziów, niezależnie od szczebla organizacyjnego prowadził własny referat oskarżycielski. Jak wynika z obliczeń Rady Głównej wprowadzenie tej zasady spowoduje, że prokuratorzy prokuratur okręgowych, których liczba obecnie przekracza 1500 , prowadziliby rocznie około 10 spraw, przy założeniu, iż na nowo określona zostanie właściwość rzeczowa tych jednostek. Obecnie sprawy w Prokuraturach Okręgowych prowadzone są przez nieco ponad jedną trzecią z ogólnej liczby zatrudnionych tam prokuratorów. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, na jednego z prokuratorów zatrudnionych w wydziałach śledczych i gospodarczych przypadają około 4 sprawy rocznie. Związek, oceniając pozytywnie propozycje Ministerstwa w powyższym zakresie zauważa, w swojej gdańskiej uchwale, że rozwiązania wymaga również kwestia zrównoważenia obciążenia z tytułu dyżurów prokuratorskich. Obecne „rozwiązania”, zgodnie z którymi dyżury pełnione są jedynie przez połowę prokuratorów nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w przepisach prawa. Decyduje od tym utrwalona od lat pragmatyka. Jak podniosła Rada Główna w swoim gdańskim stanowisku „żaden akt normatywny nie określa podziału kompetencji w zakresie wykonywania w/w obowiązków pomiędzy prokuratury rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Wśród wielu reliktów poprzedniego systemu do dziś w prokuraturze funkcjonuje niepisany zwyczaj, że dyżury prokuratorskie pełnią jedynie prokuratorzy prokuratur rejonowych.” W związku z powyższym Rada Głowna zaapelowała do Prokuratora Generalnego o zajęcie oficjalnego stanowiska i przekazanie stosownych wytycznych do wszystkich Prokuratur Apelacyjnych w celu równomiernego i zgodnego z obowiązującym prawem obciążenia obowiązkiem sprawowania dyżurów wszystkich prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Rozwiązanie tej kwestii nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zmian natury legislacyjnej, konieczne jest jedynie ukształtowanie właściwej praktyki poprzez stosowne wytyczne Prokuratora Generalnego.

Podziel się newsem: