W dniach 2-3 czerwca 2006 roku, w Warszawie odbył się Nadzwyczajy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W trakcie obrad uchwalono zmiany w Statucie ZZPiPP RP. Serdecznie dziękujemy wszytskim uczestnikom Zjazdu za przyjazd i wykazaną w trakcie obrad aktywność.
Pełny tekst zaktualizowanego Statutu ukaże się na stronie niezwłocznie po otrzymaniu z Sądu Rejestrowego postanowienia o wpisie do KRS.

Podziel się newsem: