12 kwietnia 2011 odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji rozpatrującej rządowy projekt ustawy, który w pierwotnej wersji przewidywał oceny okresowe dla sędziów i prokuratorów w postaci stopni. W pracach nasze środowisko reprezentowali prokuratorzy: Justyna Plechowska – Łukowska, Bogusław Kromołowski i Jacek Skała. Najdalej idąca poprawka Związku o skreślenie ocen okresowych w pierwotnym kształcie w zasadzie została przyjęta, gdyż strona rządowa przedstawiła nową koncepcję oceniania prokuratorów, która kilka dni temu została zastosowana w przypadku sędziów. Zgodnie z tą propozycją wprowadzone zostaną oceny opisowe w ramach wizytacji w cyklu czteroletnim oraz indywidualne plany rozwoju. W trakcie prac przyjęta została również poprawka Prokuratora Generalnego przewidująca wprowadzenie kryteriów oceny kandydatów uczestniczących w konkursach na wolne stanowiska prokuratorskie. Sejmowa Podkomisja przyjęła także poprawkę Związku wprowadzającą kryteria oceny kandydatur prokuratorów, którymi winna kierować się Krajowa Rada Prokuratury. Procedowanie nad projektem zakończy się prawdopodobnie 29 kwietnia 2011. Następnie ustawa zostanie skierowana do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podziel się newsem: