W ubiegłym tygodniu na biurko Wiceministra Sprawiedliwości trafiła opinia Związku w sprawie ustawy zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W opinii Rada Głowna zaproponowała rezygnację z uchylenia art. 179 ustawy  – Prawo o prokuraturze. Zgodnie z treścią tej regulacji asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku, może zgłosić Prokuratorowi Krajowemu zamiar przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego i w takim przypadku jest dopuszczany do tego egzaminu w najbliższym terminie przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich. W ocenie prokuratorskiego związku zawodowego rezygnacja z możliwości zatrudniania asystentów na etatach asesorów byłaby zbytecznym marnotrawieniem ich potencjału, a w szczególności doświadczenia nabytego w okresie zatrudnienia w charakterze asystenta. W stanowisku Związku zawarto również postulat dotyczący wyeliminowania sytuacji pozostawania prokuratora i sędziego bez prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sytuacje takie miały dotychczas miejsce w przypadkach przedłużającej się procedury procedowania wniosku o przeniesienie prokuratorów oraz sędziów w stan spoczynku z powodu choroby. Przy tej okazji zaproponowano przywrócenie uprawnienia do 100 % wynagrodzenia w czasie nieobecności w pracy związanej z chorobą. Rozwiązanie takie zostało wypracowane w pracach Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA dla funkcjonariuszy Policji i innych służb.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: