Odszedł od nas po ciężkiej chorobie Kolega i Przyjaciel Mariusz Gózd. Przewodniczący Rady Głównej w latach 2009-2013, a następnie Zastępca Przewodniczącego. Wieloletni szef największej organizacji związkowej w Katowicach. Prokurator tamtejszej Prokuratury Regionalnej. Sygnatariusz porozumień między Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów „Ad Vocem”, Stowarzyszeniem Komitet Obrony Prokuratorów oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zawartych w maju 2011 r. w sprawie akcji protestacyjnych sędziów i prokuratorów w związku z psuciem prawa i zamrożeniem wynagrodzeń. Wielki orędownik dialogu między zawodami prawniczymi. Inicjator wrocławskiego okrągłego stołu wymiaru sprawiedliwości w październiku 2011 r. Jeden ze współautorów idei utworzenia federacji zawodów prawniczych. Inicjator i założyciel Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, do której celów statutowych należy udzielanie wsparcia finansowego zatrudnionym w prokuraturze i ich rodzinom w przypadku choroby. Wychowawca setek aplikantów prokuratorskich. Wielki pasjonat i znawca kryminalistyki. Spoczywaj w pokoju Mariuszu.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: