4 kwietnia 2018 r. na Krakowskim Przedmieściu w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie utworzono nową organizację Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Nowopowstałą grupą związkową przez najbliższą kadencję pokieruje pani Katarzyna Marzec. W zebraniu założycielskim Radę Główną ZZPiPP RP reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała i Edyta Kuśnierz. Przewodniczący Prezydium omówił najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem Związku. W szczególności zaakcentował pilną potrzebę uchwalenia planu modernizacji prokuratury, który pozwoliłby na przezwyciężenie kryzysowej sytuacji w dziedzinie konkurencyjności płac pracowników administracji, obsługi oraz coraz liczniejszej grupy asystentów prokuratora. Grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jest 7 tego rodzaju organizacją działającą w prokuraturach regionalnych. Ponadto w strukturze Związku funkcjonują 44 Rady Okręgowe oraz Grupa Związkowa w Prokuraturze Krajowej.

 

Podziel się newsem: