19 stycznia 2012 r. w Nowym Sączu założono 33 organizację okręgową ZZPiPP RP. Przed przystąpieniem do wyboru władz, dyskutowano o najistotniejszych problemach, z którymi na co dzień spotykają się prokuratorzy i pracownicy prokuratury. Jednym z głównych tematów była działalność Związku przed Trybunałem Konstytucyjnym, w szczególności wnioski
o zbadanie konstytucyjności zapisów ustaw – wprowadzającej zamrożenie płac i oceny okresowe.Poruszono także kwestie wynagrodzeń urzędników i pracowników obsługi. Następnie wyłoniono Radę Okręgową w Nowym Sączu, na czele której stanął prokurator Krzysztof Bryniarski. W skład Rady weszli ponadto: Magdalena Gosztyła, Małgorzata Cegiełka, Patrycja Jasiewicz, Jolanta Cyrkowicz i Katarzyna Zięba. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Edytę Bodziony, Łukasza Ostowskiego, Antoniego Dygoń oraz Beatę Stępień – Warzecha, która została Przewodniczącą. W spotkaniu założycielskim z Ramienia Rady Głównej uczestniczyli obaj Wiceprzewodniczący Prezydium – Barbara Chrobak i Jacek Skała. Nasza nowa organizacja w dniu założenia liczy 33 członków.
Nowy Sącz

Podziel się newsem: