Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wzór pozwu. Nowa wersja w punkcie 6 in fine zawiera odniesienie się do niektórych wyroków zapadłych z powództw prokuratorów w różnych polskich sądach, z czego dwa spośród nich zyskały walor prawomocności. Przypominamy, że nadal w Biurze Rady Głównej funkcjonuje specjalistyczna komórka rachunkowa dokonująca wyliczeń roszczeń za lata 2021-2023 w zamian za darowiznę na rzecz Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. Zapytania w tej sprawie należy kierować na adres:

biuro@prokuratura-zz.pl

W odpowiedzi na waszego maila otrzymacie informację jakich danych należy udzielić aby możliwe było przeprowadzenie wyliczenia. Z uwagi na bardzo duża liczbę wniosków wyliczenie takie trwa obecnie do 10 dni roboczych. W ocenie Rady Głównej prokuratorzy prokuratur rejonowych, zgodnie z utrwaloną choć niejednolitą linią orzeczniczą, jako legitymowanego biernie powinni określać prokuraturę rejonową, względnie in solidum prokuraturę rejonową oraz prokuraturę okręgową. W tym drugim wariancie powództwo jest narażone na oddalenie względem jednego z pozwanych. W przypadku korzystania przez pozwanego z zastępstwa procesowego wiąże się to z zasądzeniem kosztów na jego rzecz.W tego rodzaju przypadkach korzystnym jest korzystanie z pełnomocnika albowiem wówczas „koszty się znoszą.” Związek nawiązał współpracę z pełnomocnikami, którzy pro bono reprezentują prokuratorów na terenie całego kraju.. W celu uzyskania kontakty z takim pełnomocnikiem, należy zwrócić się mailowo na powyższy adres.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: