4 czerwca 2018 r. Rada zwróciła się do Prokuratury Krajowej w sprawie wprowadzania w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury dodatkowych zasad i kryteriów przy dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury.
W odpowiedzi na nasze wystąpienie Zastępca Prokuratora Krajowego – Pani Agata Gałuszka – Górska zwróciła uwagę na fakt, iż kwestia ocen okresowych została uregulowana w art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Jak wyraźnie wskazano w tym stanowisku, „wymienione akty prawne zawierają wyczerpującą regulację w przedmiotowym zakresie, w związku z czym wydawanie i stosowanie regulaminów, zarządzeń i wytycznych uzupełniających, precyzujących lub uszczegółowiających przytoczone przepisy przez prokuratorów regionalnych i okręgowych nie znajduje podstawy prawnej.” Poniżej prezentujemy cytowane stanowisko, zachęcając jednocześnie do społecznej kontroli jego przestrzegania przez lokalne oddziały Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: