W ostatnim okresie czasu utworzyliśmy dwie nowe organizacje ZZPiPP RP w Rzeszowie i Elblągu. W lutym planowane są posiedzenia założycielskie w Koszalinie, Włocławku i Bydgoszczy. Celem Rady Głównej jest powołanie organizacji okręgowych we wszystkich prokuraturach okręgowych na terenie kraju. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Głównej ZZPiPP RP zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych oraz podległych im prokuratorów i pracowników prokuratury z odezwą o zakładanie nowych oddziałów naszego Związku. Jak zauważono w odzewie organizacje lokalne Związku odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych, czuwając nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, uczestnicząc w dystrybuowaniu środków finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu premii i naród, procedurach związanych z konkursami na wolne stanowiska w administracji. Rady okręgowe, dysponując odrębnymi funduszami mogą również organizować wycieczki turystyczne, spotkania integracyjne, szkolenia oraz udzielać świadczeń pieniężnych i rzeczowych członkom organizacji i osobom potrzebującym pomocy.

Podziel się newsem: