31 sierpnia 2022 r. Rada Główna w trybie konsultacji społecznych przedstawiła Ministerstwu Finansów stanowisko krytyczne wobec projektowanego obniżenia płac prokuratorów od 1 stycznia 2023 r. W podobnie krytycznym tonie wypowiedzieli się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy, wskazując na prawdopodobieństwo kierowania skutecznych pozwów przez prokuratorów oraz sędziów.  W związku z poważnymi zarzutami natury konstytucyjnej wnioski do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedzieli  – I Prezes Sądu Najwyższego oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Wobec braku reakcji rządzących na te głosy oraz uchwalenia w dniu 4 listopada przez Sejm ustawy „okołobudżetowej”, Rada Główna wydala stanowisko zawierające apel o kierowanie pozwów jeszcze w tym roku z związku z obniżeniem płac w 2022 r., poddając pod rozwagę prokuratorów poszerzenie powództw o roszczenia związane z 2021 r. Po ewentualnym uchwaleniu ustawy okołobudżetowej pierwsze roszczenia za rok 2023 staną się wymagalne z dniem 1 lutego. Dlatego nie ma na co czekać. Poniżej zamieszczamy stanowisko Rady oraz wzór pozwu. Jednocześnie informujemy, że Biuro Rady Głównej po przedstawieniu stosownych danych, dokonywać będzie stosownych wyliczeń wysokości roszczeń dla zgłaszających się prokuratorów oraz asesorów prokuratorskich. Szczegółową informację w tym zakresie przekazaliśmy Radom Okręgowym ZZPiPP RP.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: