Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości z 23 marca 2010 r. w sprawie braku podstaw prawnych do dochodzenia przez prokuratorów okręgowych i apelacyjnych w drodze postępowania regresowego zwrotu kwoty wypłaconej w wyniku orzeczenia sądu uwzględniającego skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego powstała w wyniku interwencji ZZPiPP RP na spotkaniu z Prokuratorem Krajowym w dniu 28 stycznia 2010 r.

Podziel się newsem: