Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z niepokojem zauważa, iż Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny, ale pierwszy w obecnej kadencji, naruszyło zasadę dotrzymywania zwartych porozumień, znaną w prawie rzymskim jako „pacta sunt servanda.” W ubiegłej kadencji zawarto w czasie prac nad nowelizacją do ustawy o ustroju sądów powszechnych wprowadzającą oceny okresowe kompromis polegający na odejściu stopni „szkolnych” w prokuraturze i sądownictwie na rzecz oceny opisowej. Uznano wówczas zgodnie, że prokuratura i sąd to nie szkoła, każda prowadzona sprawa jest inna, za każdą kryje się realny ludzki problem, a obie instytucje nie są fabryką, gdzie pracę można oceniać wystawiając stopnie. Treść przedstawionego do opiniowania Rozporządzenia dowodzi braku respektowania przez stronę ministerialną wypracowanego wówczas kompromisu. Projekt ten bowiem wprowadza z powrotem to z czego zrezygnowano po długich i żmudnych konsultacjach. Wraz z rozporządzeniem, niejako „kuchennymi drzwiami” wracają stopnie szkolne. Co symptomatyczne, Rozporządzenie nie przewiduje mechanizmu oceny prokuratorów, którzy nie prowadzą postępowań. Jak samo Ministerstwo podaje, ich liczba sięga około 40 %. Fakt ten ocenić należy jako rażącą niesprawiedliwość w stosunku do kurczącej się grupy tych prokuratorów, którzy wykonują zadania należące do istoty zawodu, czyli prowadzących sprawy oraz występujących przed sądami powszechnymi. Rada Główna mając świadomość istnienia po stronie projektodawcy obowiązku wydania takiego aktu wykonawczego proponuje jego ponowne „przepracowanie” z udziałem ekspertów wyłonionych z grona prokuratorów praktyków. Celem takich prac byłoby stworzenie rozporządzenia po pierwsze akceptowanego przez środowisko, po drugie respektującego porozumienie w sprawie odejścia od stopni szkolnych, a po trzecie niedezorganizującego pracy prokuratury poprzez odciąganie prokuratorów od realizacji najważniejszych zadań w dziedzinie walki z przestępczością na rzecz wypełniania tabelek, wystawiania sobie stopni, układania planów rozwoju.

Podziel się newsem: