8 listopada 2012 r. w Prokuraturze Okręgowej w Opolu odbyło się zebranie tamtejszej organizacji Związku. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Rady Głównej Barbara Chrobak, Mariusz Gózd, Jacek Skała i Tomasz Salwa. W czasie dyskusji najwięcej emocji wzbudziły kwestie przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie uprawnień z tytułu wypracowanych nadgodzin oraz pełnienia dyżurów zdarzeniowych przez osoby wychowujące małoletnie dzieci do lat 8. Poruszano również problem wynagrodzeń urzędników, których realna wartość systematycznie spada w związku z brakiem waloryzacji od  4 lat. Członkowie Rady Głównej zdali relacje z przedsięwzięć Związku między innymi wobec zamrożenia wynagrodzeń prokuratorów  w 2012 r. Jednym z wiodących zagadnień poruszanych w Opolu była próba odpowiedzi na pytanie, kto zawinił w sprawie Amber Gold system, czy czynnik ludzki. Jednomyślnie uznano, że geneza problemów zaistniałych w związku z tym postępowaniem leży w licznych błędach systemowych.  W związku z przejściem w stan spoczynku i na emeryturę członków opolskiej Rady przeprowadzono jej rekonstrukcję.  W skład jej Prezydium weszli Aleksander Łasocha (Przewodniczący), Małgorzata Koper i Sebastian Pazdan (Wiceprzewodniczący). Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano prokuratora Witolda Kroze.  Gratulujemy wybranym władzom życząc opolskiej organizacji samych sukcesów.

Podziel się newsem: