Rada Okręgowa w Ostrołęce w swoim stanowisku z 24 stycznia 2013 wyraziła ubolewanie wobec stanowiska Prokuratora Generalnego wyrażonego w piśmie do Rady Głównej z dnia 4 grudnia 2012 dotyczącego wynagrodzeń urzędników i pozostałych pracowników. Od kilku lat mamy do czynienia z lekceważeniem grupy pracowników prokuratury za sprawą zaniechań w postaci braku najdrobniejszych podwyżek, a nawet ustawowych waloryzacji, które miałyby i tak symboliczny wymiar w stosunku do rosnących cen i kosztów utrzymania. Aby unaocznić Prokuratorowi Generalnemu sytuację finansową, pragniemy poinformować, że najniższe płace urzędników wahają się w przedziale 1296-1404 zł, co nie daje możliwości samodzielnego utrzymania się. Powoduje to ogromne poczucie krzywdy i bezradności wśród pracowników. Sądzimy, że satysfakcją i radością dla Pana byłoby stanie na czele instytucji, w której praca wiązałaby się z dumą i prestiżem. Dlatego uważamy, że władze prokuratury powinny podjąć niezwłoczne działania mające na celu zmiany stosownych aktów prawnych regulujących wysokość progów uposażenia do poziomu dającego możliwość godziwego życia  – napisali w swoim stanowisku prokuratorzy i urzędnicy z Ostrołęki.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: