W związku z wprowadzeniem uregulowań przewidujących obniżenie wynagrodzenia prokuratorów w okresie ich nieobecności w pracy z powodu choroby do poziomu 80 %, Rada Główna ZZPiPP RP zwróciła się z wnioskiem, aby zaoszczędzone z tego tytułu środki finansowe zostały w całości przeznaczone na wypłatę dodatkowych świadczeń dla prokuratorów z tytułu pełnionych przez nich dyżurów zdarzeniowych oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych. W swojej najnowszej Uchwale, której adresatem jest Andrzej Seremet, Rada zwróciła uwagę, iż uwzględnienie niniejszego wniosku przez Prokuratora Generalnego byłoby pierwszym i jak dotąd jedynym realnym działaniem ze strony Prokuratury Generalnej na rzecz prokuratorów „liniowych” w trwającej obecnie kadencji. W ocenie Rady wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań nie wymaga zmian w prawie, a jedynie stosowania przepisów już obowiązujących, zgodnie z którymi za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Środki z L4 mogą również zasilić fundusz kar wypłacanych z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych na rzecz PEFRON, co uwolniłoby fundusze wykorzystywane na ten cel z paragrafu 4010 i pozwoliło na podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w pionie administracji oraz obsługi.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: