Jesteś na L4? Od dziś dostaniesz 100 % wynagrodzenia.

Marzec 12, 2015

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest partnerem projektu ubezpieczenia prokuratorów i sędziów na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia w czasie L4 do 80 %. Ubezpieczyciel będzie zwracał różnicę między 100, a 80 % przez 3 miesiące w roku. Pakiety rozszerzone przewidują ochronę w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, polisę NW oraz ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu i za pobyt w szpitalu. Poniżej krótka prezentacja z instrukcją zawarcia umowy on line. Zapraszamy na stronę https://ubezpieczeniel4.pl/. Obecnie trwają pracę nad ofertą dla pracowników administracji i obsługi.

Rada Główna do Prokuratora Generalnego. Chcemy kodeksów, dostępu do protokołów w czasie rozprawy i bezpiecznego transportu akt do sądu.

Luty 16, 2015

W ostatnim czasie sporo się mówi o przygotowaniach do kontradyktoryjnej procedury karnej. Głównie jednak to puste słowa wygłaszane na konferencjach, komisjach parlamentarnych i naradach kierownictwa. Konkretów nie widać poza dwudniowymi szkoleniami, na których autorzy reformy reklamują swoją koncepcję. Tymczasem dotychczas nikt nie pomyślał aby dokonać scentralizowanego zakupu kodeksów dla wszystkich prokuratorów. Nadal brakuje jasnych reguł dysponowania protokołami zeznań i wyjaśnień oraz rozpraw przez obsadzającego wokandę prokuratora. Nikt już chyba nie wierzy, że zbawi nas mityczna digitlizacja, która nie sięga jednostek podstawowego szczebla prowadzących 99,5 procenta spraw. Kto zatem wykona kserokopie protokołów? Kto ściągnie z sądu protokół rozprawy? Kto wreszcie odtransportuje do sądu prokuratora z opasłymi tomami akt podręcznych. O te i inne praktyczne sprawy pyta w najnowszym wystąpieniu Rada Główna powoli kończącego swoją kadencję pierwszego Prokuratora Generalnego.

Kodeksy

Czy Uchwała Związku z 10 września 2012 r. w sprawie dyżurów prokuratorskich doczeka się realizacji?

Luty 10, 2015

10 września 2012 r w Gdańsku Rada Główna wydała stanowisko wzywające Prokuraturę Generalną do takiego uregulowania kwestii dyżurów zdarzeniowych aby pełnił je każdy prokurator. W stanowisku tym podnieśliśmy między innymi, że w obowiązujących regulacjach rangi ustawowej brak jest podstaw do tego aby przyjmować, że obowiązek dyżurowania dotyczy tylko prokuratorów prokuratur rejonowych. Stanowisko to pozostało bez reakcji Prokuratora Seremeta. Ale kropla drąży skałę. Nasze stanowisko okazało się przekonywujące dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które w nowym Regulaminie z 11 września 2014 r. zrealizowało postulat obowiązkowego dyżuru zdarzeniowego dla każdego prokuratora zobowiązując Prokuratora Generalnego do szczegółowego uregulowania tego zagadnienia w trybie zarządzenia. Realizując to zobowiązanie Andrzej Seremet sporządził projekt stosownego Zarządzenia, które przypadkowo trafiło w nasze ręce. Trzeba bowiem pokreślić, że tekstu Zarządzenia do opiniowania nie otrzymała ani Rada Główna ZZPiPP RP, ani Krajowa Rada Prokuratury. Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku w tej sprawie.

Opinia RG ZZPiPP RP - Zarządzenie PG w/s dyżurów

Prokurator Jacek Skała ponownie wśród 50 najbardziej wpływowych prawników.

„Mocno nielubiany przez tych, którzy chcą utrzymania obecnego status quo w prokuraturze. Uwielbiany przez tych, którzy mają dość presji na statystyki, nieskutecznego nadzoru i zastraszania dyscyplinarkami. Problemy skostniałej instytucji nazywa po imieniu, bez lukru tłumaczy, skąd się biorą patologie i jak można się z nimi uporać. Udało mu się przekonać kolejnych ministrów sprawiedliwości do choćby częściowej zmiany obecnej sytuacji i bardziej sprawiedliwego podziału pracy między prokuratorów wszystkich szczebli.” Tak o Przewodniczącym Prezydium Rady Głównej ZZP i PP RP pisze Dziennik Gazeta Prawna w tegorocznym rankingu 50 najbardziej wpływowych polskich prawników. To już czwarta edycja, w której znalzało się miejsce dla szefa największej organizacji przedstawicielskiej działającej w prokuraturze. W tym roku miejsce 29. Gratulujemy.

Wesołych Świąt.

Grudzień 22, 2014

GRABARCZYK COFA REFORMĘ PROKURATURY. PROKURATORZY BEZBRONNI W KONTRADYKTORYJNYM PROCESIE KARNYM.

18 grudnia 2014, na dzień po otrzymaniu Uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury  min Grabarczyk popisał nowelę do „regulaminu Biernackiego.” Uwzględniono cześć naszych postulatów zgłaszanych na konferencji konsultacyjnej. Między innymi wydłużono vacatio legis rozporządzenia z 11 września 2014 o dwa tygodnie, poszerzono właściwość rzeczową prokuratur okręgowych o sprawy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz przywrócono zasadę zapoznawania się materiałami postepowania przez nadzór zewnętrzny w jednostce, która prowadzi postępowanie. Pomimo to ocena rozporządzenia musi być negatywna. Ilość spraw, które mają zostać przekazane do prowadzenia prokuraturom okręgowym jest śladowa, a apelacyjnym zerowa. O ile „regulamin Biernackiego” skutkowałby odciążeniem rejonów na poziomie 15 %, o tyle „regulamin Grabaczyka” zredukuje tą liczbę do 0,5 %. W dużej mierze będą to sprawy najprostsze, jak dotyczące wprowadzania do obrotu fałszywych banknotów czy dochodzenia z zakresu prawa autorskiego i prasowego. Dużo bardziej skomplikowane postępowania z zakresu KKS, pozostaną w rejonach. W rezultacie prokuratury rejonowe nie zostaną odciążone, co w obliczu wzrostu obciążenia wokandami sądowymi od 1 lipca 2015 r., skutkować będzie totalnym nieprzygotowanie prokuratury do nowego KPK. Zamiast odciążać rejony wprowadza się natomiast szereg ułatwień w prokuraturach wyższego szczebla w tym w sferze nadzoru. Jednostki nadrzędne będą mogły do woli podejmować umorzone postępowania ale bez konsekwencji ich prowadzenia. Wydziały postępowania sądowego, zamiast likwidacji w dotychczasowej postaci doczekały się pomniejszenia dotychczasowych obowiązków. Wprowadza się bowiem furtkę dopuszczającą w najcięższych przypadkach obsadę rozpraw odwoławczych przez autorów aktów oskarżenia. W rozporządzeniu pozostawiono również kontestowaną przez Związek i KRP „instytucję” konsultacji telefonicznych Prokuratora Generalnego z referentem, która nie niesie za sobą żadnej treści normatywnej, a rodzi oczywiste zagrożenia w sferze niezależności otwierając drogę do ręcznego sterowania sprawami. Rozporządzenie Grabarczyka znosi także zasadę obowiązkowego referatu. Nie będą ich z całą pewnością prowadzić, tak jak chciał poprzedni minister wszyscy prokuratorzy z poziomu okręgów czy apelacji bo nie wystarczy na to spraw. Wobec utrzymania wydziałów postępowania sądowego w dotychczasowej formie fikcją pozostanie formalnie utrzymana zasada powiązania referenta ze sprawą. Podsumowując uznać należy, iż minister Cezary Grabarczyk ugiął się naciskom mającym na celu utrzymanie prokuratorskich synekur i wycofał się z wprowadzonej we wrześniu reformy prokuratury czyniąc się jednocześnie wyłącznie odpowiedzialnym za jej nieprzygotowanie do kontradyktoryjnego procesu karnego. Poniżej zamieszczamy linki do aktualnej wersji Regulaminu oraz publikacji prasowych na ten temat.

 

Continue reading »

Regulamin 18 grudnia

Czy Minister Grabarczyk cofnie reformę prokuratury na pół roku przed wejściem w życie kontradyktoryjnego procesu karnego?

Grudzień 18, 2014

Jeśli Minister Grabarczyk podpisze „nowelę” do „Regulaminu Biernackiego” w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie ubędzie w skali roku 8 spraw, które przejdą do Prokuratury Okręgowej w Bielsku. Z kolei z Bielskiej rejonówki do Okręgu trafią 44 sprawy z art. 310 § 1 kk co stanowi 0,5817 % ogółu postępowań (fałszywe banknoty) oraz 8 spraw z innych artykułów, co stanowi 0,1057 % wszystkich spraw. Do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach trafiłaby jedna sprawa. W oparciu o Regulamin podpisany przez ministra Biernackiego Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście pozbyłaby się na rzecz gdańskiej okręgówki 420 spraw, a apelacji 170 spraw. Przy obecnych propozycjach ministra Grabarczyka prokuratorom z gdańskiego rejonu ubyłoby 49 spraw do okręgu i 0 do apelacji. Nie sposób nie zgodzić się w tej sytuacji z opinią bielskiego Prokuratora Rejonowego zdaniem którego „założenia projektu stanowią pozorację rzeczywistego dążenia do równomiernego rozłożenia obciążenia na prokuratury wszystkich szczebli. W istocie projekt sprawia, że ciężar reform będzie spoczywał wyłącznie na prokuraturach rejonowych, co w konsekwencji spowoduje, że planowana reforma nie będzie miała szans powodzenia i doprowadzi do niezadowolenia społecznego.” Świadczą o tym dane z Prokuratury Rejonowej w Żorach. Z 222 spraw prowadzonych obecnie przez tą jednostkę do Prokuratury Okręgowej trafiłaby 1 sprawa czyli 0,45 % ogółu, a na gruncie „regulaminu Biernackiego” 25 spraw czyli 11,26 %. Proponowane przez Ministra Grabarczyka regulacje odciążyłyby Prokuraturę Rejonową Katowice Północ o 0,9 % spraw, czyli 36 na 5216 obecnie zarejestrowanych. Obecna propozycja MS de facto prowadzi do zniesienia właściwości rzeczowej, obowiązkowego referatu i powiązania referenta ze sprawą. O tym miedzy innymi przeczytacie w Uchwale Rady Głównej ZZP i PP RP z dnia 17 grudnia 2014 r, którą niebawem opublikujemy.

Login