Związek apeluje do Premiera Morawieckiego – konieczne jest niezwłoczne przyjęcie Ustawy o modernizacji prokuratury i zwiekszenie środków na wynagrodzenia pracowników w 2018 r.

Wrzesień 21, 2017

2605 złotych to średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w 357 prokuraturach rejonowych, a 3184 zł w 45 prokuraturach okręgowych. Zbliża się fala odejść z pracy najbardziej wartościowych urzędników zatrudnionych w prokuraturze. Na nisko opłacane stanowiska pionu pomocniczego nie ma chętnych. Nic dziwnego bo warunki zatrudnienia są gorsze niż w popularnych sieciach handlowych. Jak zauważył Związek w swojej najnowszej uchwale, przyjętej 20 września 2017 r. są to wartości znacząco odbiegające od wysokości średniej płacy w gospodarce, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 4353,55 zł. „Prokuratura wymaga inwestycji i wdrożenia w możliwie najkrótszym czasie procesów modernizacyjnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest przekonany, że dla stanu finansów państwa takie inwestycje cechuje najwyższy stopień opłacalności” – podkreślono w stanowisku Rady Głównej. Głównym adresatem Uchwały jest Wicepremier i Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. To właśnie w Komitecie Stałym procedowana jest obecnie Ustawa o modernizacji prokuratury. Przyjęta Uchwała stanowi apel o jak najszybsze skierowanie tego projektu do prac parlamentarnych oraz podwyższenie budżetu Prokuratury w roku 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem płac urzędników oraz pozostałych pracowników. W najnowszym stanowisku Rady pokreślono, że wyjątkowo korzystny stan finansów państwa, a zwłaszcza powstrzymanie procederu wyłudzeń podatku VAT jest w dużej mierze wynikiem działań Prokuratury, a utrzymanie tych korzystnych trendów wymaga zdecydowanej poprawy warunków ekonomicznych funkcjonowania tej instytucji włącznie z poprawieniem konkurencyjności warunków zatrudnienia w pionie wspomagającym prokuratorów.  W Uchwale znalazły się również wyrazy poparcia dla słusznych postulatów płacowych NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Uchwała z dnia 20.09.2017 - płace pracowników

Prokuratura Regionalna w Białymstoku ma swoją organizację ZZP i PP RP.

Czerwiec 29, 2017

28 czerwca 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku utworzono nową organizację Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W spotkaniu założycielskim Radę Główną Związku reprezentował Przewodniczący Prezydium  – prokurator Jacek Skała. W trakcie posiedzenia rozmawiano miedzy innymi o uprawnieniach organizacji związkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wiele emocji wzbudziła sprawa projektu ustawy o modernizacji prokuratury, który przewiduje m.in. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń urzędników prokuratury i pozostałych pracowników w perspektywie 2018-2022. Wyłoniono władze grupy związkowej na czele której stanał prokurator Marek Suchocki. Skład Zarządu uzupełnili – Danuta Misarko oraz Anna Suproń. Komisją Rewizyjną powołaną przez zgromadzonych pracowników pokieruje Jarosław Walędziak. Grupa związkowa liczy 25 członków.  Obecnie organizacje Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP działają w 44 spośród 45 Prokuratur Okręgowych oraz w 7 na 11 Prokuraturach Regionalnych. Nowej organizacji życzymy owocnych prac i wielu sukcesów w poprawianiu warunków zatrudnienia białostockich urzędników i prokuratorów.

Posiedzenie przedstawicieli Rad Okręgowych z Północnozachodniej Polski i Rady Głwónej w Szczecinie.

Czerwiec 23, 2017

21 czerwca 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Rady Głównej i Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej z pracownikami prokuratur z terenu Północnozachodniej Polski. W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele Rad Okręgowych ZZPiPP RP w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Poznaniu. Radę Główną oraz Fundację reprezentowali prokuratorzy  – Jacek Skała, Tomasz Salwa i Lucyna Szczepaniak. W tracie posiedzenia dyskutowano na tematy związane z najistotniejszymi problemami kadry prokuratorskiej i urzędniczej. W szczególności poruszono sprawę wyczekiwanej przez wszystkich ustawy o modernizacji prokuratury, której projekt trafił w ostatnich tygodniach do Ministerstwa Sprawiedliwości. Szczególne podziękowania za organizację spotkania kierujemy na ręce Tadeusza Rojka – Przewodniczącego ZZP i PP RP w Szczecinie oraz Remigiusza Dobrowolskiego – Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

W Łomży powstał oddział Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Maj 17, 2017

16 maja 2017 r. to data historyczna dla Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Właśnie tego dnia odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego powołano Radę Okręgową ZZPIPP RP w Łomży. Obecnie organizacje związkowe działają na terenie wszystkich prokuratur okręgowych w Polsce. W zebraniu Radę Główną reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała i Tomasz Salwa. Na Przewodniczącą naszej nowej organizacji wybrano Krystynę Mroczkowską. W skład Rady Okręgowej weszły ponadto Ewa Poleszuk (wiceprzewodnicząca) i Marta Gosiewska (skarbnik), a Komisji Rewizyjnej: Ewelina Krasowska, Barbara Serwatko i Zbigniew Matuszewski. Powołano również koordynatora Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, którym wybrano Halinę Krajewską. Nowej organizacji życzymy samych sukcesów.

Powiększa się fundusz wynagrodzeń. Będa dodatkowe środki na płace pracowników prokuratury.

Maj 15, 2017

Dzięki decyzji I Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 11 maja 2017 r. zwiększono środki na paragraf 4010, który obejmuje wynagrodzenia urzędników i innych pracowników. Poniżej zamieszczamy pismo podpisane przez Pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego przesłane do wiadomości Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, z którego wynika, iż na każdy etat przeznaczono kwotę 800 zł. Dodatkowo zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia dzisiejszego w tej sprawie skierowane do Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych. W piśmie tym poruszono dodatkowo problem braku waloryzacji wynagrodzeń 0 1,3 % w 2017 r. w niektórych jednostkach. Jak zwrócono uwagę są prokuratury, w których w oparciu o powyższe środki wypłacono podwyżki (przykładowo: Wrocław 140 zł, Gdańsk 38 zł, Warszawa 50 zł).

RG.24.2017 800 +PK VI B 3103.48.2017 - pismo PK

Od 1 lipca 2017 znikną przepisy dyskryminujące kobiety wykonujące zawód prokuratora w dziedzinie uprawnień „emerytalnych

Kwiecień 15, 2017

O 5 lat szybciej niż obecnie kobiety prokuratorzy i sędziowie będą przechodziły w stan spoczynku. Przypomnijmy, że poprzedni rząd wydłużył służbę w obu zawodach do 67 roku życia. W ubiegłym roku obniżono tą granicę do 65 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Prokuratorski związek zawodwy w już w trakcie prac nad reformą emerytalną podiął działania na rzecz zniesienia dyskryminacyjnych regulacji, które sytuowały kobiety prokuratorów i sędziów, jako jedyną grupę zawodową w Polsce zobowiązaną do świadczenia pracy aż do 65 roku życia. Liczne rozmowy z kierownictwem Ministerstwa i Prokuratorem Krajowym pozwoliły uzyskać zapewnienie o wprowadzeniu progu 60 lat, który wyznacza wiek „emerytalny” wszystkich kobiet. Teraz obietnica weszła w fazę realizacji z terminem od 1 lipca 2017 r. Przypominamy, że ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), przewiduje powrót do rozwiązań prawnych określających zasadniczy wiek przejścia przez prokuratora w stan spoczynku z dniem osiągnięcia 65 roku życia. Jednocześnie ustawa utrzymuje obowiązujące obecnie rozwiązanie prawne, w myśl którego z uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku mogą skorzystać jedynie prokuratorzy, którzy do końca 2017 r. nabędą uprawnienia warunkowane wiekiem (60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet) oraz stażem pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora (25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn). Uwzględniając powyższe, od 1 stycznia 2018 r. sytuacja zawodowa prokuratorów i sędziów – kobiet byłaby mniej korzystna, aniżeli przewidziana w powszechnym systemie zabezpieczenia społecznego. Doprowadziłaby bowiem do sytuacji, w której będą one zmuszone, bez względu na staż pracy, do wykonywania zawodu do 65 roku życia, podczas gdy zasadniczy wiek emerytalny dla kobiet wynosić będzie co najmniej 60 lat. Wobec powyższego za uzasadnione należy uznać zapewnienie równowagi pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi obowiązującymi w ramach powszechnego systemu emerytalnego, a uprawnieniami do stanu spoczynku prokuratorów i sędziów. Proponowane obecnie zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidują uprawnienie nabywania prawa do stanu spoczynku dla kobiet – sędziów, po osiągnięciu 60 roku życia. Poniżej przypominamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej prokuratora Jacka Skały w tym temacie na Komisji senackiej. W załączeniu projekt ustawy, który 12 kwietnia trafił do Sejmu.
W Senacie o stanie spoczynku
Projekt stan spoczynku kobiety 60

Prokurator Tomasz Salwa wsród trójki nominowanych do tytułu prawnika pro bono 2016.

Kwiecień 10, 2017

„Szczególnie bliska jego sercu jest działalność charytatywna. Własne doświadczenia spowodowały, że niewiele jak on osób z równą dozą empatii potrafi dostrzec i zrozumieć problemy chorych oraz im zaradzić. Działalność prokuratora Salwy jest autentyczna, bo wypływa z serca. Nie chce i nie umie żyć inaczej. Jego dokonania przełamują utarty stereotyp gruboskórnego oskarżyciela. Definiują go jako człowieka aktywnego, obdarzonego empatią, zdeterminowanego poświęcić swój prywatny czas na bezinteresowną działalność dla innych – charytatywną, edukacyjną czy społeczną. Jego przykład niewątpliwie inspiruje i stanowi zachętę do działania pro bono dla innych osób.” 

Już 20 kwietnia 2017 r. nastąpi rozstrzygnięcie w konkursie „Prawnik pro bono” organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawny i Redakcję „Rzeczypospolitej.” Spośród kilkudziesięciu kandydatów wybrano trzech najlepszych, w tym prokuratora Tomasza Salwę z Wrocławia - Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Więcej o naszym kandydacie – jego sylwetce i dokonaniach we wniosku Rady Głównej, który zamieszczamy poniżej. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że Tomasz Salwa był jednym z dwóch zgłoszonych przedstawicieli naszego środowiska. Przez gęste sito eliminacji przedarł się również zgłoszony przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Prokocimu – prokurator Andrzej Siemieniuk, znany m.in. z organizacji akcji „prawnicy chorym dzieciom” na zakup sprzętu medycznego dla tej placówki. Andrzej od lat jest też sternikiem Fundacji Ireny Babińskiej, która rocznie udziela pomocy kilkudziesięciu prokuratorom, urzędnikom i innym pracownikom zatrudnionym w prokuraturze. Dziękujemy i trzymamy kciuki.

Zgłoszenie

Suwałki w prokuratorskim związku zawodowym.

Marzec 16, 2017

Jak tylko zelżała zima, udaliśmy się do Suwałk by powołać nową Radę Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zebranie z otworzyła Hanna Lewczuk – szefowa suwalskiej okręgówki. Po powitaniu prokurator Jacek Skała – przewodniczący Prezydium Rady Głównej przedstawił przedsięwzięcia związku zrealizowane w 2016 r i planowane na lata następne. Osobny blok poświęcono działalności Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Radę Główną reprezentowała pomadto Joanna Zaraś z Olsztyna. W charakterze gości pojawili się również prokuratorzy z Olsztyna – Katarzyna Giecko, Artur Poć i Mariola Maślany. Po części oficjalnej wyłoniono Radę Okręgową w skład której weszli – Mariola Lutyńska (przewodnicząca), Henryka Grabowska (zastępca) oraz Katarzyna Kowalewska (skarbnik). Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Eliza Maksimik, a jej skład uzupełniły Ewelina Rondzio i Wioletta Bagan. Suwałki są 43 Radą Okręgową ZZP i PP RP. Nowym władzom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Login