Zagrali dla Jarka Brożka – IV miejsce w I Mistrzostwach Polski Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w piłce nożnej.

Luty 14, 2017

5 lutego 2017 r. drużyna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpiła w I Mistrzostwach Polski Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w piłce nożnej w Sochaczewie. W ostatnim meczu wystarczyło zwycięstwo do zdobycia srebra, a remis do trzeciego stopnia podium. Nasza przetrzebiona kontuzjami ekipa straciła jednak bramkę w ostatnich sekundach meczu i skończyła turniej tuż poza podium. Motywem przewodnim naszych zmagań była pomoc dla naszego przyjaciela – prokuratora Jarosława Brożka, który kilka miesięcy temu w pracy doznał wylewu krwi do mózgu. Po ciężkiej operacji walczy o powrót do zdrowia. Każdy może wesprzeć ta walkę przeznaczając 1 % podatku na Fundację Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej wpisując do swojego rozliczenia podatkowego KRS 0000074709 z dopiskiem – cel szczegółowy Jarosław Brożek.

Zamość 42 organizacją oddziałową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Luty 4, 2017

W czwartek 2 lutego 2017 r. Zamość wrócił na związkową mapę dołączając do grona 42 Rad Okręgowych Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu odbyło się spotkanie założycielskie, w którym Radę Główną reprezentował prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium. W zebraniu uczestniczył również prokurator Tomasz Salwa – Prezes Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. W swoim wystąpieniu zaapelował m.in. o wsparcie Fundacji w gorącym okresie rozliczeniowym 1 % podatku. Po części sprawozdawczej wyłoniono 5 – osobową Radę Okręgową, której przewodniczącym został Przemysław Bochniak. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął prokurator Rafał Kawalec. Dziękując za sympatyczne przyjęcie Panu Jerzemu Ziarkiewiczowi – Prokuratorowi Okręgowemu w Zamościu, nowej organizacji Związku życzymy samych sukcesów.

Sprawa kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów wciąż na biurku Rzecznika Praw Obwatelskich, który jednak zwrocił się do Ministra Sprawiedliwości.

Styczeń 11, 2017

5 maja 2016 r. Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym regulacji ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w zakresie tzw. „degradacji” byłych prokuratorów Prokuratury Generalnej i prokuratur apelacyjnych. Jak wiadomo ustawa ta weszła w życie 4 marca 2016 r.  Zatem Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystarczyło niespełna 2 miesiące do zwrócenia się w tej sprawie z urzędu ze stosownym wnioskiem do Trybunału. Już 18 kwietnia 2016 r., a zatem w nieco ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy, Rzecznik wystąpił z innym wnioskiem obejmującym m.in. uprawnienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do wydawania poleceń konkretnych czynności procesowych w indywidualnych postępowaniach. 17 listopada 2016 r. Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału wniosku w zakresie arbitralnego różnicowania praw dwóch grup prokuratorów i sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku poprzez wprowadzenie cezury czasowej na 31 grudnia 2017 r. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. W rezultacie różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Zasygnalizowany problem dotyczy grupy kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów. Pomimo upływu prawie dwóch miesięcy, jak dotąd Rzecznik zwrócił się jedynie z pismem w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oczekuje równie sprawnego procedowania Rzecznika w sprawie dotyczącej całych grup zawodowych – sędziów i prokuratorów, jak w sprawie tzw. „degradacji”, które swoim zasięgiem objęły niespełna 2 % kadry prokuratorskiej.  Poniżej publikujemy pismo w przedmiotowej sprawie otrzymane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

RG.1.2017-RPO

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w 2016 r.

Styczeń 4, 2017

 

Wraz z początkiem Nowego Roku przyszedł czas na podsumowania. Nie był to rok łatwy dla Prokuratury, która przeszła gruntowną transformację ustrojową i organizacyjną. Proces ten nadal twa, a na jego końcowe efekty będzie trzeba jeszcze poczekać. Z pewnością procesowi temu towarzyszą ogromne oczekiwania zarówno społeczne, jak samego środowiska prokuratorów, urzędników  i pozostałych pracowników zatrudnionych w naszej instytucji. Zasadne jest zwłaszcza oczekiwanie na gruntowną modernizację Prokuratury. W 2016 r. uchwalone zostały ustawy o modernizacji służb, w tym m.in Policji. Teraz nadszedł czas na ustawę o modernizacji Prokuratury, która pozwoliłaby jej wyjść z zapaści infrastrukturalnej i finansowej , w tym również w sferze wynagrodzeń kadry administracyjnej.

Grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Styczeń 2, 2017

Jak poinformował Prezydium Rady Głównej,  Tadeusz Rojek, 21 września 2016 roku na podstawie art. 6 Statutu ZZPiPP RP, Rada Okręgowa w Szczecinie uchwaliła powołanie Grupy Związkowej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Szczecin jest piątą, autonomiczną grupą związkową, działającą w strukturach prokuratur regionalnych. Dotychczas podobne grupy utworzono w Katowicach, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Grupa Związkowa funkcjonuje również w Prokuraturze Krajowej. Zachęcamy do zakładania grup również w pozostałych prokuraturach regionalnych. Grupa związkowa wraz z Radą Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Szczecinie tworzyć będzie teraz organizację międzyzakładową. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy związkowej.

Nagrody dla pracowników prokuratury.

Grudzień 14, 2016

Po lipcowym „500 +” udało się wygospodarować kolejne środki na premie i nagrody dla pracowników prokuratury. „W uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dokonałem podziału kwoty ponad siedem milionów złotych na prokuratury regionalne uwzględniając różnice w wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych 11 obszarach” – stwierdził w piśmie do Prokuratur Regionalnych Bogdan Święczkowski – I Zastępca Prokuratora Generalnego i Prokurator Krajowy. Daje to kwotę około 1000 zł na etat. „Polecam, aby stosownie do brzmienia art. 27 ust 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych zasady podziału środków na nagrody zostały uzgodnione z radami okręgowymi Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Podkreślam jednocześnie, że znane są mi problemy związane z niewystarczającym poziomem wynagrodzeń pracowników prokuratury. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, niemniej głównym powodem trudnej sytuacji finansowej pracowników prokuratury było wieloletnie zamrożenie funduszu wynagrodzeń. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w styczniu 2016 r., kiedy to decyzją Sejmu, podjętą z poparciem Ministra Sprawiedliwości postanowiono zwiększyć płace pracowników prokuratury o 10 %. W związku z powyższym wspólnie z Prokuratorem Generalnym będę podejmował dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej urzędników i pozostałych pracowników w najbliższych latach” – zwrócił się do 11 Prokuratorów Regionalnych I Zastępca Prokuratora Generalnego.
Z informacji posiadanych przez Radę Główną wynika, że nie są to ostatnie w tym roku środki, które powiększą fundusz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury. Doceniając starania Prokuratury Krajowej, Rada Główna ZZP i PP RP nadal zabiegać będzie o realizację celu podstawowego jakim jest podniesienie wynagrodzeń zasadniczych.

Rada Główna obradowała w Gniewinie.

Grudzień 5, 2016

Poniżej wyciąg ze części sprawozdawczej na posiedzeniu Rady Głównej ZZP i PP RP w Gniewinie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016. Prezentacja przedstawia działania w Związku na w 2016 r.

Prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP na Komisji Senackiej w sprawie stanu spoczynku kobiet prokuratorów i sędziów.

Listopad 30, 2016

25 listopada 2016 r. w Senacie miała miejsce debata dotycząca m.in. wyeliminowania z ustawy obniżającej wiek emerytalny uprawnienia do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku w wieku 55 i 60 lat, odpowiednio w przypadku kobiet i mężczyzn – prokuratorów oraz sędziów. Jej przedmiotem była również kwestia wprowadzenia jednolitej granicy 65 lat, uprawniającej do nabycia stanu spoczynku przez kobiety i mężczyzn. Jak podniosła Rada Główna w swoim stanowisku z dnia 22 listopada 2016 r. fakt jej wprowadzenia nosi znamiona dyskryminacji albowiem są to jedyne grupy zawodowe w Polsce, w których kobiety musiałyby pracować do 65 roku życia. Poniżej zamieszczamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium w tej sprawie w Senacie, a nadto wystąpienie Pana dr Marcina Warchoła – Wiceministra Sprawiedliwości. Zgodnie z przedstawionym przez Pana Ministra stanowiskiem resort sprawiedliwości w najbliższym czasie zaproponuje projekt ustawy wprowadzającej na zasadach ogólnych granicę 60 lat, uprawniającą kobiety – prokuratorów i sędziów do przechodzenia w stan spoczynku. Jak wynika z konsultacji prowadzonych przez Związek sprawa ta jest przesądzona.

J.Skała - wypowiedź 1 mp3J.Skała - wypowiedź 2 mp3Minister Warchoł mp3
Login