Płace pracowników prokuratury 2017 – wystąpienie Rady Głównej do Ministra Sprawiedliwości -Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego.

Sierpień 24, 2016

17 sierpnia 2016 r. na biurka Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego trafiło wystąpienie Rady Głównej Związku w sprawie płac pracowników administracji i obsługi w 2017 r. „Jak wynika z Komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu,  Rada Ministrów 14 czerwca 2016 r. przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017. Zgodnie z treścią tego komunikatu, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść zero procent, co oznacza, że nie będzie systemowych podwyżek w całej „budżetówce”. Jak czytamy dalej w komunikacie, możliwe będzie jednak przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł. W oparciu o tak określone środki, od decyzji Rządu zależeć będzie, które z grup zatrudnionych w administracji publicznej, wymagają w pierwszej kolejności indeksacji płac. Ponad wszelką wątpliwość taką grupą jest korpus pracowników administracji oraz obsługi funkcjonujący w Prokuraturze. W opinii Rady Głównej ZZP i PP RP pozostawienie wynagrodzeń tej grupy zawodowej bez dalszych zmian, znacznie utrudni kontynuowanie reformy Prokuratury, która stoi w obliczu nowych wyzwań związanych ze zwalczaniem przestępczości i wymaga dalszej, gruntownej modernizacji” – zauważyła w cytowanym stanowisku Rada. Pokreśliła również, że przyznane od 2016 roku podwyżki nie rekompensują rzeczywistego spadku wartości wynagrodzeń w pionie administracji i obsługi prokuratury wynikającego z 7 – letniego okresu faktycznego zamrożenia funduszu płac. Według szacunków Rady, inflacja w tym okresie wynosiła bowiem około 17-18 %. Stąd też wartość nabywcza płac pozostaje nadal niższa niż w 2009 r. Wciąż jest zatem daleko do realizacji wskazań zawartych Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości  i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków – podkreślono w podpisanym przez Przewodniczącego Prezydium wystąpieniu. Zaapelowano w nim również o podjęcie starań, których celem będzie zaliczenie pracowników prokuratury w poczet tych grup składających się na korpus pracowników administracji państwowej, których wynagrodzenia ulegną podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. Dodatkowo Rada zauważyła palący problem braku etatów dla asystentów prokuratora. Obecnie liczba tych asystentów w stosunku do liczby prokuratorów kształtuje się na poziomie 1:32. Tymczasem w sądach powszechnych jeden asystent przypada na trzech sędziów. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury stoi n stanowisku, iż te rażące dysproporcje, muszą ulec zmianie w realnej perspektywie czasowej.

Prokuratorski Związek Zawodowy oraz Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej partnerami XXVII Spartakiady Prawników Szczecin 2016.

Sierpień 2, 2016

Już trzeci rok z rzędu Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP sprawuje patronat organizacyjny nad Ogólnopolską Spartakiadą Prawników. Tym razem w dniach od 7-11 września spotykamy się w Szczecinie. Zapraszamy serdecznie na stronę Spartakiady, gdzie uruchomiono rejestrację uczestników http://www.spartakiada2016.pl/.

W trakcie Spartakiady tradycyjnie planowany jest bal mistrzów sportu, a na nim aukcja pamiątek sportowych na rzecz dzieci – podopiecznych Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Co wylicytujemy w tym roku? Będzie m.in koszulka BVB od Łukasza Piszczka z jego podpisem, a być może trykot reprezentacyjny Mariusza Wlazłego i wiele innych atrakcji. W biurze zawodów już od pierwszego dnia będzie można nabyć losy na fantastyczną loterię, której wyniki poznacie na wieńczącym szczecińską Spartakiadę balu. Do zobaczenia we wrześniu.

Wsparcie dla Jarka.

Lipiec 19, 2016

Drodzy Przyjaciele.

Poniżej odezwa Andrzeja Siemieniuka – Prezesa Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej o wsparcie dla naszego kolegi Jarosława Brożka, delegowanego z Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze do krakowskiej Prokuratury Regionalnej. Jarek w czasie służby doznał wylewu. Przeszedł ciężką operację trepanacji czaszki. Potrzebuje naszego wsparcia w rehabilitacji i opiece, której teraz będzie wymagał. Dlatego też Fundacja uruchomiła możliwość bezpośredniej pomocy o czym mowa w załączonym apelu.

wsparcie dla Jarka

Nowa grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Maj 24, 2016

29 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie grupy związkowej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej w osobach Pani Dagmary Słonimskiej – Butowski członka rady i Roberta Zasady członka prezydium. Przedstawiciele Rady Głównej przedstawili założenia działania grupy oraz odpowiadali na zadane pytania. Decyzją zgromadzonych pracowników Prokuratury Regionalnej w Poznaniu została utworzona grupa związkowa. Deklaracje złożyło 38 pracowników, którzy zostali przyjęci na członków organizacji poznańskiej. Poznań jest czwartą, autonomiczną grupą związkową , działającą w strukturach prokuratur regionalnych. Dotychczas podobne grupy utworzono w Kartowicach, Gdańsku i Krakowie. Grupa Związkowa funkcjonuje również w Prokuraturze Krajowej. Zachęcamy do zakładania grup również w pozostałych prokuraturach regionalnych. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy związkowej.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – 23 maja 2016 r. Gdańsk.

Maj 20, 2016

23 maja 1992 r. w drodze na lotnisko w Palermo został zamordowany Giovani Falcone – włoski sędzia śledczy, który doprowadził do największego procesu członków sycylijskiej Cosa Nostra. Wraz z nim w zamachu bombowym zginęła jego żona Franscesca Morvillo. Tego samego roku – 19 lipca, również w zamachu bombowym stracił życie Paulo Borselino. Dzień 23 maja został przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów Medel, ustanowiona Dniem Wymiaru Sprawiedliwości i świętem wszystkich sędziów i prokuratorów.  Z tej okazji w Gdańsku 23 maja 2016 r. w Dworze Artusa odbędą się uroczyste obchody tego święta połączone z konferencja „Obywatel, a edukacja prawna.” W wydarzeniu tym Radę Główną Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentował będzie prokurator Mirosław Kido. Poniżej zamieszczamy agendę Konferencji.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2016 - agendaZaproszenie na Dzień Wymiaru Sprawiedliwości - 23-05-2016

„Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej” – Warszawa 31 maja 2016 Polska Akademia Nauk.

Maj 19, 2016

To zagadnienie budzi słuszne emocje i wiele pytań. Pierwsze, które pada z ust praktyków to, której reformy? Rzeczywiście, gdy planowano konferencję jej przedmiotem miała być tzw. „nowela lipcowa” z 2015 r. wprowadzana pod hasłami kontradyktoryjności. Od połowy kwietnia 2016 r. jesteśmy już jednak po kolejnej zmianie, która zresztą zyskała wiele przychylnych ocen po stronie środowiska prokuratorskiego. Tematy konferencji nie można wobec powyższego określić inaczej niż „rzeki.” Zapraszamy  31 maja 2016 r. do Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica), Sala Lustrzana ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Szczegóły w agendzie Konferencji, której patronem jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

konferencja program

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 18 maja 2016 Warszawa.

Maj 10, 2016
Serdecznie zachęcamy do udziału w IV Polskim Kongresie Sporów Sądowych,
Mediacji i Arbitrażu, na którym poruszana będzie następująca tematyka:
 - Rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną - Online Dispute Resolution
 - Mediacja jako dobra praktyka korporacyjna
 - Reformy prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej
Kongres organizowany jest przez Instytut Allerhanda z siedzibą Krakowie.
Kongresowi patronuje między innym Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP oraz Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im.
Ireny Babińskiej jak również Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelna Rada
Adwokacka, OIRP Kraków, Justitia oraz Sąd Arbitrażowy LEWIATAN.
Zapraszamy do rejestracji online już dziś.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej Kongresu

http://kongresy.allerhand.pl/kongressporowsadowych/

List Prokuratora Krajowego do pracowników Prokuratury w sprawie podwyżek płac.

Kwiecień 22, 2016

 

Przez wiele lat problem uposażeń pracowników prokuratury nie był zauważany przez stojących na czele tej instytucji. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 2016 r. po decyzjach o podniesieniu wynagrodzeń o około 10 %. Poniżej prezentujemy wystąpienie Bogdana Święczkowskiego – I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego skierowane do wszystkich zatrudnionych w Prokuraturze urzędników i pozostałych pracowników. Oprócz informacji dotyczących rozdziału wynagrodzeń znalazły się w nim słowa podziękowania za wykonywaną z poświęceniem i zaangażowaniem pracę. W datowanym na 22 kwietnia wystąpieniu powtórzono zalecenie o potrzebie uzgadniania sposobu podziału środków ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapraszamy do lektury.

 

List Prokuratora Krajowego do pracownikow prokuratury

Odebranie sprawy to naruszenie niezależności.

Kwiecień 21, 2016

17 spośród 21 członków Rady Głównej poparło stanowisko będące reakcją na odebranie sprawy przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie Pradze. Poniżej jego treść:

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraża zaniepokojenie sytuacją w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga, której konsekwencją był list 22 prokuratorów, datowany na dzień 11 kwietnia 2016 r.
W szczególności podzielamy wyrażone w nim stanowisko o nieuprawnionych wypowiedziach w komunikacie prasowym z dnia 7 kwietnia, w którym zawarto sfomułowania niekorespondujące z oceną decyzji prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu pomieszczeń wydaną przez niezawisłe sądy.

Nie odnosząc się do kwestii zasadności wszczęcia śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Rada Główna wyraża swoją dezaprobatę wobec sposobu odebrania sprawy prokuratorowi referentowi i przeniesienia go na inne miejsce służbowe. W zaistniałej sytuacji, podejmujący taką decyzję prokurator winien zastosować tryb przewidziany w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

Stosownie bowiem do treści art. 7 § 2-4 prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. Polecenie dotyczące treści czynności procesowej prokurator przełożony wydaje na piśmie, a na żądanie prokuratora – wraz z uzasadnieniem. Jeżeli prokurator nie zgadza się z poleceniem dotyczącym treści czynności procesowej, może żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. O wyłączeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał polecenie. Zastosowanie tego, wprowadzonego w ostatnich miesiącach przez większość parlamentarną trybu, umożliwiłoby Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie – Pradze wydanie polecenia sporządzenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Niezgadzający się z takim poleceniem prokurator referent, zgodnie z literą prawa mógłby żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. Uwzględnienie takiego wniosku przez prokuratora przełożonego jasno określiłoby krąg osób merytorycznie odpowiedzialnych za ewentualne decyzje podejmowane w toku tego postępowania.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stoi na stanowisku, iż pozbawienie prokuratora możliwości obrony swojego poglądu prawnego w trybie przewidzianej przez prawo kontroli instancyjnej, jak również wyłączenie zastosowania trybu przewidzianego w art. 7 ustawy Prawo o prokuraturze i zastąpienie go arbitralną decyzją o odebraniu prowadzenia sprawy, stanowi naruszenie niezależności. Do tego typu decyzji Związek odnosił się zawsze krytycznie, czego dowodem jest reakcja na decyzję o odebraniu śledztwa w sprawie dotyczącej posiadania broni przez jednego z byłych Ministrów Sprawiedliwości.

Na zagrożenia wynikające z decyzji o odebraniu prowadzenia sprawy zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, także w toku prac nad obowiązującym od 4 marca 2016 r. Prawem o prokuraturze. Opracowane przez Związek propozycje w tym zakresie, wprowadzające ustawowy zakaz odbierania spraw oraz ich przenoszenia wbrew regulacjom o właściwości terytorialnej do innych niż właściwych miejscowo jednostek, nie znalazły poparcia, ani wśród większości parlamentarnej, ani wśród ugrupowań opozycyjnych.

W celu uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości i omijania w ten sposób reguł związanych z wydawaniem poleceń dotyczących treści czynności procesowych, za pożądane uznać należy zmiany w obowiązujących przepisach, zarówno na poziomie aktów rangi ustawowej, jak i rozporządzeń wykonawczych.

Login