Prokurator Generalny przypomina prokuratorom apelacyjnym, a Rada Główna Radom Okręgowym o uprawnienu Związku do uzgadniania sposobu podziału środków na podwyżki dla pracowników administracji i pozostałych.

Grudzień 3, 2015

W czwartek dnia 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZPiPP RP z Kierownictwem Prokuratury Generalnej. Uczestnikami spotkania byli: Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, Wiesława Jagielak – członek Rady Głównej, a z ramienia kierownictwa Prokuratury Generalnej: Marek Jamrogowicz – I Zastępca Prokuratora Generalnego i Jolanta Czerwińska – Naczelnik w Departamencie Budżetu i Majątku Prokuratury. Jednym z głównych tematów była kwestia podziału środków finansowych (tzw. 5,5 %) na planowane w 2016 r. podniesienie wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach. Barbara Chrobak zwróciła uwagę na konieczność ujednolicenia zasad i reguł podziału tych środków oraz przestrzegania zasad przy ich podziale przez szefów p. j. o. p. Ponadto przypomniała o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o związkach zawodowych, kładąc szczególny nacisk na konsultacje i dialog szefów prokuratur ze związkami zawodowymi w zakresie uzgadniania regulaminu nagród i premiowania a także ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia. Ponadto, podała przykład jednej Prokuratury Okręgowej, w której są podejrzenia o niewłaściwego gospodarowania środkami ZFŚS. Dodatkowo, wskazała na konieczność racjonalnego gospodarowania ZFŚS w Prokuraturze Generalnej. Reakcją Kierownictwa Prokuratury Generalnej na przedstawione w dniu 26 listopada 2015 r. przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zagadnienia jest kolejne już pismo Prokuratora Generalnego skierowane do szefów wszystkich Prokuratur Apelacyjnych z informacją o przeprowadzaniu konsultacji ze przedstawicielami związków zawodowych w zakresie podziału środków finansowych. Co do pozostałych spraw przedstawionych przez przedstawicieli Rady Głównej, trwają wyjaśnienia. W 2015 r. RG ZZPiPP przeprowadziła szereg analiz i odbyła wiele spotkań z kierownictwem PG, co zaowocowało wynegocjowaniem dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędników wszystkich p. j. o. p. które Prokurator Generalny przekazał w kilku transzach tj. pierwsza w czerwcu (150 PLN), a kolejne w październiku (500 PLN) i w grudniu (200 PLN). W dalszym ciągu będziemy podejmować szereg działań zmierzających do odwrócenia katastrofalnej sytuacji ekonomicznej pracowników zatrudnionych w prokuraturze.

Pismo PG - uzfodnienia ze ZZPIPP RP

Koniec łamania praw dzieci i rodziców w prokuratrze. Stanowisko Związku w sprawie prawa do zwolnienia rodziców z dyżurów nocnych uwzględnione.

Listopad 21, 2015

Niebawem opublikujemy stanowisko Prokuratury Generalnej z 3 listopada 2015 w którym Prokuratura Generalna zrywa z dotychczasową polityką łamania praw dzieci i rodziców poprzez nierespektowanie norm prawa pracy w zakresie zwolnienia od dyżurów nocnych. Oczekujemy teraz na stanowisko, zgodnie z którym dyżury obejmą prokuratorzy funkcyjni i z jednostek wyższego rzędu.

L4 rodzice

Ubezpieczenie na wypadek L4. Ostatni dzwonek przed sezonem jesienno – zimowym.

Listopad 6, 2015

W tym trudnym, jesiennym okresie, w którym nasilają się problemy ze zdrowiem, przypominamy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia podczas L4 do 80 %. Na naszej stronie udostępniliśmy baner ubezpieczyciela po kliknięciu którego możliwe jest rozpoczęcie procedury on line i jej szybka finalizacja. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut, a ochrona jest możliwa już od następnego miesiąca. Proste obliczenie wskazuje, że już kilka dni na L4 pozwala zrekompensować całość rocznej składki odprowadzanej na rzecz ubezpieczyciela. Uprawnienie takie przysługuje przez okres 3 miesięcy w roku. Poniżej pismo Rady Głównej ZZPi PP RP przypominające o ofercie.

Pismo L4 ubezpieczenia

Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Posłem na Sejm RP. Gratulujemy.

Listopad 1, 2015

 

W imieniu całego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP serdecznie gratuluję Barbarze Chrobak uzyskania mandatu poselskiego. Pierwszemu posłowi wywodzącemu się ze środowiska pracowników prokuratury życzymy powodzenia w nadchodzącej kadencji Sejmu oraz skutecznych działań na rzecz Prokuratury i zatrudnionych w niej osób.

Przewodniczący Prezydium Rady Głównej

ZZP i PP RP

Jacek Skała

 

Są oszczedności na wynagrodzeniach orzeczniczych. Prokurator Generalny na wniosek Związku zapowiada ich przeznaczenie dla pracowników administracji i obsługi.

19 października Rada Główna ponownie przypomniała Prokuratorowi Generalnemu o możliwości przekształcenia środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach orzeczniczych na paragraf 4010 – wynagrodzenia pracowników administracji i pozostałych. W swojej odpowiedzi Andrzej Seremet zapewnił, iż takie przesunięcia nastąpią, wskazując jednocześnie, że oszczędności są zróżnicowane w zależności od jednostek, co wymaga stosownej alokacji środków, tak aby ich zwiększenie było równomierne.  Poniżej publikujemy w całości podpisane przez Wiceprzewodniczącą Prezydium – Barbarę Chrobak wystąpienie związku, jak również odpowiedź nadesłaną z Prokuratury Generalnej. W najbliższych tygodniach będziemy monitorować realizację zapowiedzi Andrzeja Seremeta. Przypominamy również o treści pisma Prokuratury Generalnej nakazującego pracodawcom – prokuratorom apelacyjnym i okręgowym prowadzenie konsultacji z organizacjami okręgowymi ZZP i PP RP w zakresie podziału środków wywalczonych na podwyżki od 1 stycznia 2016 r.

odp. z PG środki finansowePismo RG do PG w sprawie podziału zaoszczędzonych środków.

Propozycja Prokuratora Generalnego aby podniesieść płace najlepiej uposażonym urzędnikom jest nieetyczna.

Październik 12, 2015

Rada Główna ZZPiPP RP z zaskoczeniem przyjmuje fakt, iż Prokurator Generalny sformułował propozycję podziału środków przeznaczonych przez rząd na podwyżki w sposób, który doprowadzi do dalszego pogłębienia rozwarstwienia wynagrodzenia. Proponowane przez Prokuratora Generalnego, podniesienie górnej granicy „widełek” dla stanowisk samodzielnych  do wysokości 12 tysięcy złotych oraz wspomagających do wysokości 7 tysięcy złotych, grozi spowodowaniem  jedynie wzrostu wynagrodzeń dla najlepiej uposażonych. Pracownicy, którzy posiadają najniższe uposażenie, zyskają najmniej. Propozycja ta jest nie etyczna – podkreślono w najnowszym stanowisku Związku, przyjętym podczas gdańskiego posiedzenia z przedstawicielami Rad Okręgowych 30 września 2015 r. Uchwała ta stanowi reakcję na propozycję Andrzeja Seremeta przekazaną do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przez całą swoją kadencję Andrzej Seremet – pierwszy, niezależny Prokurator Generalny RP, jak również podległe mu kierownictwo Prokuratury, nie zrobili nic, aby poprawić sytuację materialną pracowników Prokuratury, w szczególności tych najmniej zarabiających. Na koniec kadencji swoimi decyzjami Andrzej Seremet udowadnia, iż nawet w kwestii tak oczywistej jak podniesienie wynagrodzenia pracowników Prokuratury, pozostającego od lat na niezmiennie niskim poziomie, w szczególności tych o najniższym uposażeniu tj. korpusu urzędniczego, nie potrafi wznieść się ponad utrwalone w Prokuraturze podziały na kadrę kierowniczą oraz tzw. „personel”. Przypominamy, że ten tzw. „personel”, czyli szeregowi pracownicy Prokuratury, dźwigają obecnie na swych barkach konsekwencje wprowadzenia kontradyktoryjnego procesu karnego. Co za tym idzie, wzrósł znacznie zakres ich obowiązków. – czytamy w stanowisku Rady Głównej, o którym pisze również Dziennik Gazeta Prawna.

898970,wynagrodzenia-pracownikow-sadow-i-prokuratury-nietrafiony-pomysl-na-podwyzki.html

 

 

 

 

Uchwała "widełki"
Login