Prokurator Tomasz Salwa wsród trójki nominowanych do tytułu prawnika pro bono 2016.

Kwiecień 10, 2017

„Szczególnie bliska jego sercu jest działalność charytatywna. Własne doświadczenia spowodowały, że niewiele jak on osób z równą dozą empatii potrafi dostrzec i zrozumieć problemy chorych oraz im zaradzić. Działalność prokuratora Salwy jest autentyczna, bo wypływa z serca. Nie chce i nie umie żyć inaczej. Jego dokonania przełamują utarty stereotyp gruboskórnego oskarżyciela. Definiują go jako człowieka aktywnego, obdarzonego empatią, zdeterminowanego poświęcić swój prywatny czas na bezinteresowną działalność dla innych – charytatywną, edukacyjną czy społeczną. Jego przykład niewątpliwie inspiruje i stanowi zachętę do działania pro bono dla innych osób.” 

Już 20 kwietnia 2017 r. nastąpi rozstrzygnięcie w konkursie „Prawnik pro bono” organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawny i Redakcję „Rzeczypospolitej.” Spośród kilkudziesięciu kandydatów wybrano trzech najlepszych, w tym prokuratora Tomasza Salwę z Wrocławia - Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Więcej o naszym kandydacie – jego sylwetce i dokonaniach we wniosku Rady Głównej, który zamieszczamy poniżej. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że Tomasz Salwa był jednym z dwóch zgłoszonych przedstawicieli naszego środowiska. Przez gęste sito eliminacji przedarł się również zgłoszony przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Prokocimu – prokurator Andrzej Siemieniuk, znany m.in. z organizacji akcji „prawnicy chorym dzieciom” na zakup sprzętu medycznego dla tej placówki. Andrzej od lat jest też sternikiem Fundacji Ireny Babińskiej, która rocznie udziela pomocy kilkudziesięciu prokuratorom, urzędnikom i innym pracownikom zatrudnionym w prokuraturze. Dziękujemy i trzymamy kciuki.

Zgłoszenie

Suwałki w prokuratorskim związku zawodowym.

Marzec 16, 2017

Jak tylko zelżała zima, udaliśmy się do Suwałk by powołać nową Radę Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zebranie z otworzyła Hanna Lewczuk – szefowa suwalskiej okręgówki. Po powitaniu prokurator Jacek Skała – przewodniczący Prezydium Rady Głównej przedstawił przedsięwzięcia związku zrealizowane w 2016 r i planowane na lata następne. Osobny blok poświęcono działalności Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Radę Główną reprezentowała pomadto Joanna Zaraś z Olsztyna. W charakterze gości pojawili się również prokuratorzy z Olsztyna – Katarzyna Giecko, Artur Poć i Mariola Maślany. Po części oficjalnej wyłoniono Radę Okręgową w skład której weszli – Mariola Lutyńska (przewodnicząca), Henryka Grabowska (zastępca) oraz Katarzyna Kowalewska (skarbnik). Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Eliza Maksimik, a jej skład uzupełniły Ewelina Rondzio i Wioletta Bagan. Suwałki są 43 Radą Okręgową ZZP i PP RP. Nowym władzom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Nie należy asystentom prokuratora ograniczać uprawniania do ubiegania się o asesurę. Przywrócenie uprawnienia do 100 % wynagrodzenia w czasie chroby.

Marzec 13, 2017

W ubiegłym tygodniu na biurko Wiceministra Sprawiedliwości trafiła opinia Związku w sprawie ustawy zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W opinii Rada Głowna zaproponowała rezygnację z uchylenia art. 179 ustawy  – Prawo o prokuraturze. Zgodnie z treścią tej regulacji asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku, może zgłosić Prokuratorowi Krajowemu zamiar przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego i w takim przypadku jest dopuszczany do tego egzaminu w najbliższym terminie przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich. W ocenie prokuratorskiego związku zawodowego rezygnacja z możliwości zatrudniania asystentów na etatach asesorów byłaby zbytecznym marnotrawieniem ich potencjału, a w szczególności doświadczenia nabytego w okresie zatrudnienia w charakterze asystenta. W stanowisku Związku zawarto również postulat dotyczący wyeliminowania sytuacji pozostawania prokuratora i sędziego bez prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sytuacje takie miały dotychczas miejsce w przypadkach przedłużającej się procedury procedowania wniosku o przeniesienie prokuratorów oraz sędziów w stan spoczynku z powodu choroby. Przy tej okazji zaproponowano przywrócenie uprawnienia do 100 % wynagrodzenia w czasie nieobecności w pracy związanej z chorobą. Rozwiązanie takie zostało wypracowane w pracach Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA dla funkcjonariuszy Policji i innych służb.

Opinia KSSIP

Ustawa o modernizacji prokuratury. Propozycje Związku – wynagrodzenia pracowników i zwiększenie zatrudnienia.

Marzec 8, 2017

8 marca 2017 r. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZP i PP RP zwrócił się do I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego z propozycjami dotyczącymi projektowanej ustawy o modernizacji prokuratury. W wystąpieniu szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury poprzez wzrost wynagrodzeń i wzmocnienie systemu motywacyjnego za pomocą nagród oraz premii. Zauważono również konieczność zwiększenia zatrudnienia w pionie administracji w tym dalszego zwiększania liczby asystentów prokuratora. Zaproponowano aby wzrost wynagrodzeń pracowników prokuratury kształtował się na następującym poziomie:

 

rok 2018  – podwyżki po 400 zł na etat

rok 2019 – podwyżki po 300 zł na etat

rok 2020 – podwyżki po 300 zł na etat

 

Poniżej prezentujemy całość wystąpienia.

 

Pismo do PK - modernizacja prokuratury

„Prawnicy chorym dzieciom” – 9 Finał akcji na rzecz pacjentów Szpitala w Prokocimiu.

Luty 15, 2017

Pod patronatem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Fundacji im Ireny Babińskiej w ubiegłą niedzielę odbył się turniej drużyn prawniczych w ramach akcji „Prawnicy chorym dzieciom” na rzecz krakowskiego Szpitala w Prokocimiu. Nasza prokuratorska drużyna występująca w czerwonych koszulkach Związku tym razem dotarła do finału imprezy, w którym uległa nieznacznie drużynie RMF MAXXX. Akcja nadal trwa! Darowizny na zakup aparatu USG można przekazywać do 31 marca 2017 r. na konto: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – O ZDROWIE DZIECKA ul. Wielicka 265, 30-664 Kraków, numer rachunku: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556. W tytule przelewu prosimy o dopisanie hasła: Prawnicy Dzieciom 2017.

Zagrali dla Jarka Brożka – IV miejsce w I Mistrzostwach Polski Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w piłce nożnej.

Luty 14, 2017

5 lutego 2017 r. drużyna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpiła w I Mistrzostwach Polski Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w piłce nożnej w Sochaczewie. W ostatnim meczu wystarczyło zwycięstwo do zdobycia srebra, a remis do trzeciego stopnia podium. Nasza przetrzebiona kontuzjami ekipa straciła jednak bramkę w ostatnich sekundach meczu i skończyła turniej tuż poza podium. Motywem przewodnim naszych zmagań była pomoc dla naszego przyjaciela – prokuratora Jarosława Brożka, który kilka miesięcy temu w pracy doznał wylewu krwi do mózgu. Po ciężkiej operacji walczy o powrót do zdrowia. Każdy może wesprzeć ta walkę przeznaczając 1 % podatku na Fundację Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej wpisując do swojego rozliczenia podatkowego KRS 0000074709 z dopiskiem – cel szczegółowy Jarosław Brożek.

Zamość 42 organizacją oddziałową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Luty 4, 2017

W czwartek 2 lutego 2017 r. Zamość wrócił na związkową mapę dołączając do grona 42 Rad Okręgowych Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu odbyło się spotkanie założycielskie, w którym Radę Główną reprezentował prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium. W zebraniu uczestniczył również prokurator Tomasz Salwa – Prezes Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. W swoim wystąpieniu zaapelował m.in. o wsparcie Fundacji w gorącym okresie rozliczeniowym 1 % podatku. Po części sprawozdawczej wyłoniono 5 – osobową Radę Okręgową, której przewodniczącym został Przemysław Bochniak. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął prokurator Rafał Kawalec. Dziękując za sympatyczne przyjęcie Panu Jerzemu Ziarkiewiczowi – Prokuratorowi Okręgowemu w Zamościu, nowej organizacji Związku życzymy samych sukcesów.

Sprawa kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów wciąż na biurku Rzecznika Praw Obwatelskich, który jednak zwrocił się do Ministra Sprawiedliwości.

Styczeń 11, 2017

5 maja 2016 r. Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym regulacji ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w zakresie tzw. „degradacji” byłych prokuratorów Prokuratury Generalnej i prokuratur apelacyjnych. Jak wiadomo ustawa ta weszła w życie 4 marca 2016 r.  Zatem Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystarczyło niespełna 2 miesiące do zwrócenia się w tej sprawie z urzędu ze stosownym wnioskiem do Trybunału. Już 18 kwietnia 2016 r., a zatem w nieco ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy, Rzecznik wystąpił z innym wnioskiem obejmującym m.in. uprawnienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do wydawania poleceń konkretnych czynności procesowych w indywidualnych postępowaniach. 17 listopada 2016 r. Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału wniosku w zakresie arbitralnego różnicowania praw dwóch grup prokuratorów i sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku poprzez wprowadzenie cezury czasowej na 31 grudnia 2017 r. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. W rezultacie różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Zasygnalizowany problem dotyczy grupy kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów. Pomimo upływu prawie dwóch miesięcy, jak dotąd Rzecznik zwrócił się jedynie z pismem w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oczekuje równie sprawnego procedowania Rzecznika w sprawie dotyczącej całych grup zawodowych – sędziów i prokuratorów, jak w sprawie tzw. „degradacji”, które swoim zasięgiem objęły niespełna 2 % kadry prokuratorskiej.  Poniżej publikujemy pismo w przedmiotowej sprawie otrzymane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

RG.1.2017-RPO

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w 2016 r.

Styczeń 4, 2017

 

Wraz z początkiem Nowego Roku przyszedł czas na podsumowania. Nie był to rok łatwy dla Prokuratury, która przeszła gruntowną transformację ustrojową i organizacyjną. Proces ten nadal twa, a na jego końcowe efekty będzie trzeba jeszcze poczekać. Z pewnością procesowi temu towarzyszą ogromne oczekiwania zarówno społeczne, jak samego środowiska prokuratorów, urzędników  i pozostałych pracowników zatrudnionych w naszej instytucji. Zasadne jest zwłaszcza oczekiwanie na gruntowną modernizację Prokuratury. W 2016 r. uchwalone zostały ustawy o modernizacji służb, w tym m.in Policji. Teraz nadszedł czas na ustawę o modernizacji Prokuratury, która pozwoliłaby jej wyjść z zapaści infrastrukturalnej i finansowej , w tym również w sferze wynagrodzeń kadry administracyjnej.

Grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Styczeń 2, 2017

Jak poinformował Prezydium Rady Głównej,  Tadeusz Rojek, 21 września 2016 roku na podstawie art. 6 Statutu ZZPiPP RP, Rada Okręgowa w Szczecinie uchwaliła powołanie Grupy Związkowej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Szczecin jest piątą, autonomiczną grupą związkową, działającą w strukturach prokuratur regionalnych. Dotychczas podobne grupy utworzono w Katowicach, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Grupa Związkowa funkcjonuje również w Prokuraturze Krajowej. Zachęcamy do zakładania grup również w pozostałych prokuraturach regionalnych. Grupa związkowa wraz z Radą Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Szczecinie tworzyć będzie teraz organizację międzyzakładową. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy związkowej.

Login