Demontaż resztek reformatorskich rozwiazań w Regulaminie wewnętrznego urzedowania. Czy Minister Sprawiedliwości na koniec kadencji spełni zachciankę Rakowieckiej?

Kilka tygodni temu na do konsultacji trafił projekt zmian w Regulaminie autorstwa Prokuratury Generalnej. To chyba pierwszy taki przypadek, że Minister Sprawiedliwości jako podmiot tworzący projekty aktów prawnych wciela się w rolę swojego rodzaju listonosza i przekazuje dalej projekt będący w istocie lobbingiem wąskiej grupy prokuratorów na rzecz utrzymania stanu rzeczy, w którym nie muszą oni oskarżać i chodzić do sądu. Poniżej zdecydowana reakcja Rady Głównej na tą sytuacje w przyjętej na zjeździe w Gdańsku uchwale. Ocena zawarta w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia jest przedwczesna, a proponowane zmiany nie są poparte analizami odnoszącymi się do rozmiarów obciążeń prokuratur różnych szczebli. Mają wyłącznie na celu petryfikację niewydolnego modelu, do istoty którego należy utrzymywanie setek stanowisk nie zapewniających żadnego wkładu w sprawne funkcjonowanie prokuratury, a wręcz osłabiających jej zdolność do profesjonalnego działania w warunkach nowej, kontradyktoryjnej procedury karnej – uznała Rada.

Uchwała-Regulamin-30 września

Popieramy postulaty protestujących pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Wrzesień 24, 2015

Jako organizatorzy dotychczasowych akcji protestacyjnych, w których masowo udział wzięli pracownicy prokuratur i sądów, wyrażamy pełne zrozumienie dla pracowników administracji, którzy nie mogąc doczekać się należytego ich wynagradzania uciekają się do kolejnych, spontanicznych protestów. Informujemy iż w związku z organizowaną w dniu 24 września 2015 r. akcją protestacyjną, ZZPiPP RP weźmie udział w zaplanowanym proteście poprzez przekazanie naszego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi Finansów.Z uwagi na trwające nadal rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości nie przewiduje się zorganizowanego uczestnictwa w akcji – postanowiła Rada Główna w swojej najnowszej, datowanej na 23 września uchwale. Jednocześnie Rada  stanowczo sprzeciwiła się podniesieniu górnej granicy tzw. widełek w rozporządzeniu regulującym płace pracowników sądów i prokuratur dla stanowisk samodzielnych z 7 do 12 tysięcy, a dla stanowisk kierowniczych z 5 do 7 tysięcy. Propozycję taką, sformułowaną przez Prokuratora Generalnego  w marcu bieżącego roku, traktujemy jako furtkę umożliwiającą rozdzielenie 5,5 procentowych podwyżek wśród wąskiej grupy najbardziej „zasłużonych” pracowników – podkreślono w Uchwale. Zapraszamy do lektury całości tekstu

Uchwała w sprawie poparcia postulatow protestujacych.

„Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” – konferencja naukowa pod patronatem Związku i Fundacji im Ireny Babińskiej.

Wrzesień 16, 2015

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe”, która odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 16 i 17 października 2015r.

Konferencja jest kontynuacją wydarzeń naukowych z lat poprzednich, gdzie przy udziale ZZPiPPRP i  Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej w murach Uniwersytetu Wrocławskiego obradowano i dyskutowano na temat szans mediacji w polskim systemie prawnym i polskiej rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości. Tegoroczna konferencja poświęcona jest problemom, które są istotne bezpośrednio dla osób funkcjonujących w strukturach organów ochrony prawa, a pośrednio dla całego społeczeństwa. Tematem konferencji będą mediacje i superwizja, które mogą znaleźć zastosowanie w konfliktach i trudnościach z jakimi mogą spotkać się osoby funkcjonujące w szeroko pojmowanych strukturach organizacyjnych organów władz publicznych i instytucjach powołanych do wykonywania zadań publicznych. Przedmiotem obrad będą zagadnienia organizacyjnych, społecznych i psychologicznych uwarunkowań powstawania i rozwiazywania sytuacji konfliktowych m.in. w sądach, prokuraturach i urzędach oraz wszelkich instytucjach o statusie publicznym. Poruszone zostaną także kwestia wypalenie zawodowego oraz identyfikacja i przeciwdziałanie zachowaniom, które mogą być identyfikowane jako mobbing.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja zawarte są na stronie konferencji: www.mediacje.prawo.uni.wroc.pl

Ilość uczestników konferencji limitowana jest wielkością sal, w których toczyć się będą obrady.

XXVI Spartakiada prawników Warszawa 2015 zwycięska dla naszej Fundacji

Wrzesień 15, 2015

Od 9 do 14 września na warszawskiej SGGW odbyła się XXVI Letnia Spartakiada Prawników Warszawa 2015. Mimo skromnej reprezentacji Związek Zawodowy wzbogacił swoją kolekcję medali o trzy brązowe krążki. Nasz multimedalista Paweł Kaliszczak tym razem skupił się na strzelaniu. Efekt to dwa brązowe medale. Do tego dołożyliśmy trzeci za przeciąganie liny. Punktem kulminacyjnym balu była aukcja charytatywna i loteria fantowa na rzecz Fundacji, które poprowadzili prezenter TVN Michał Żebrowski oraz radczyni prawna i aktorka – Joanna Jabłczyńska. Na aukcje nasz Związek podarował liczne przedmioty w tym koszulkę Borusii Dortmund reprezentanta Polski Łukasza Piszczka. Dzięki hojności fundatorów i gości Balu Sportowca, dla podopiecznych Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej oraz Fundacji Między Niebem a Ziemią, uzyskano kwotę 32 400 zł. Za rok w Szczecinie liczymy na jeszczcze lepszy występ, zwłaszcza naszego piłkarskiego teamu. Dziękujemy drużynie Silesian Loyers z Mateuszem Wolnym, która zagrała dla Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Prokurator Generalny i Rada Główna o zasadach podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury.

Sierpień 6, 2015

5 sierpnia 2015 r., dzień po negocjacjach z kierownictwem resortu sprawiedliwości, przedstawiciele Rady Głównej odbyli spotkanie z Prokuratorem Generalny Andrzejem Seremetem. Na wstępie szef Prokuratury podziękował Radzie za stanowisko wyrażone w uchwale z 11 czerwca 2015 r. w sprawie nieuprawnionego stanowiska Prezesa Rady Ministrów o nieprzyjęciu Sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2014 r. z powodu „wycieku” materiałów ze śledztwa w sprawie tzw. „afery podsłuchowej.” Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili pogląd, iż w sprawach fundamentalnych dla Prokuratury – związanych ze sferą niezależności prokuratorów, środowisko prokuratorskie powinno prezentować jednolite stanowisko. W dalszej części spotkania poruszono kwestię podziału środków zapewnionych przez Radę Ministrów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji od 1 stycznia 2016 r. zwrócono uwagę na fakt, iż podwyżki nie rekompensują rzeczywistego spadku wartości wynagrodzeń w pionie administracji i obsługi wynikającego z 7 – letniego okresu faktycznego zamrożenia funduszu płac. Inflacja w tym okresie wynosiła bowiem około 17-18 %, tymczasem rząd zaproponował podniesienie płac na poziomie 5,5 %. W związku z powyższym, zgodnie ze stanowiskiem Związku, zasadą w podziale środków na podwyżki powinno być założenie równego wzrostu dla każdego pracownika. Ustalono, iż po ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej odbędzie się spotkanie Związku z Prokuratorem Generalnym mające na celu wypracowanie zasad podziału środków. Celem tego spotkania ma być stworzenie rekomendacji dla pracodawców – prokuratur apelacyjnych i okręgowych. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Związku Przewodniczący Jacek Skała, Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak oraz Wiesława Jagielak i Karolina Roszak. Z uwagi na fakt, iż w trakcie spotkania poruszano sprawy związane z funkcjonowaniem grupy związkowej w Prokuraturze Generalnej nie zabrakło również jej reprezentanta – przewodniczącej Jolanty Wyżykowskiej

Bedą podwyżki dla pracowników prokuratury. Po 190 pln od 1 stycznia 2016.

Sierpień 4, 2015

18 milionów złotych dla 6 tysięcy pracowników prokuratury i 101 milionów dla 35 tysiecy zatrudnionych w sądownictwie. W sumie wzrost wynagrodzeń wyniesie 5,5 procenta. To pierwsze podwyżki wywalczone przez związki zawodowe od 8 lat. W dniu dzisiejszym doszło do spotkania przedstawicieli Związku Zawodwego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz „Solidarności” Sądowej z Borysem Budką – Ministrem Sprawiedliwości, na którym kierownictwo resortu przekazało informację o założeniach budżetu na 2016 r. W negocjacjach z ramienia naszego Związku uczestniczyli: przewodniczący prezydium – Jacek Skała, wiceprzewodniczaca – Barbara Chrobak oraz Karolina Roszak z Rady Głównej. W trakcie rozmów Borys Budka zapowiedział także zmianę rozporządzenia kształtującego tzw „widełki” płacowe, tak aby najniższe uposażenia bez uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, takich jak staż pracy wynosiło 1850 zł. Wyraził także nadzieję, że w kolejnych latach wzrost płac bedzie miał charakter cykliczny. Już jutro w Prokuraturze Generalnej odbędzie się kolejne spotkanie na którym nasi przedstawiciele rozmawiać będą z Andrzejem Seremetem m.in. o sposobie podziału środków na poszczególne apelacje o etaty.

1 lipca 2015 – spotkanie kierownictwa Związku z Borysem Budką – Ministrem Sprawiedliwości.

Lipiec 3, 2015

W środę o 10:00 przedstawiciele naszego Związku Zawodowego odbyli spotkanie z kierownictwem Resortu Sprawiedliwości. Była to już kolejna okazja do rozmów z udziałem Borysa Budki – nowego szefa resortu. W spotkaniu uczestniczyła ponadto Wiceminister Monika Zbrojewska, dyrektor Departamentu Prawa Karnego Tomasz Darkowski oraz Marek Jamrogowicz – Zastępca Prokuratora Generalnego. Podczas spotkania Przewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała, przekazał na ręce Ministra Raport o stanie przygotowania państwa do reformy procesu karnego, wskazując m.in na nieprzygotowanie do niej samego resortu sprawiedliwości. „Ta reforma była skażona grzechem pierworodnym. Nie można zmieniać filozofi procesu korygując tylko jeden etap. Tak fundamentalna zmiana zasługiwała na nowy kpk, w miejsce mającego już prawie 20 lat i 100 razy znowelizowanego. Jeśli komuś wpadnie do głowy pomysł, że winna za niepowodzenie reformy jest prokuratura albo prokuratorzy, to po to jest ten Raport aby wskazać podmioty rzeczywiście odpowiedzialne. I my będziemy to robić z konsekwencją” – argumentował Przewodniczący Prezydium. W dalszej części spotkania Minister Przedstawił swoją wizję procesu z naciskiem na rozwijanie konsensualizmu i poddał pod rozwagę wprowadzenie modelu umożliwiającego prokuratorom w drobnych sprawach wydawanie „nakazów zapłaty” nawiązując do modelu niemieckiego.
Głównym przedmiotem spotkania była sytuacja płacowa urzędników prokuratury w kontekście wzrostu obowiązków pod rządami nowej procedury karnej. Strona Związkowa uzyskała ważne zapewnienie ze strony kierownictwa Resortu, że z całą pewnością przy planowanych podwyżkach pracownicy prokuratury nie zostaną pomnięci, a wzrost funduszu wynagrodzeń będzie jednakowy na etat, tak w prokuraturze, jak i w sądownictwie. Jest to wyraźna zmiana stanowiska w porównaniu do poprzedniego Ministra Sprawiedliwości, który postulaty płacowe pracowników prokuratury „przekierowywał” na bezsilnego w tej kwestii Prokuratrora Generalnego. Podczas spotkania poruszano tradycyjne już problemy pionu administracji, a w szczególności kwestię tzw. „kominów pacowych. Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak zwróciła ponownie uwagę na zbyt dużą rozpiętość tzw. „widełek” płacowych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń urzędników. Z koleji Robert Zasada poruszył problem fatalnej sytuacji w sferze inwestycji i pogłębiającej się przepaści infrastrukturalnej pomiędzy prokuraturą, a sądownictwem. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy przedstawicielami Związku, a prokuratorem Markiem Jamrogowiczem na temat Zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji prac sekretariatu, które podpisano w trybie nagłym bez konsultacji ze związkiem zawodowym. Ustalono spotkanie konsultacyjne z Prokuratorem Generalnym w sprawie zasad podziału środków na podwyżki dla urzędników i pracowników obsługi w styczniu 2016 r.

Login