Czerwony marsz prokuratury i sądów przedmiotem obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Wrzesień 16, 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Na komisji Sprawiedliwości w dniu 16 września 2021

Wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej do Ministerstwa Finansów – opinia w sprawie ustawy okołobudżetowej zamrażającej wynagrodzenia prokuratorów.

Wrzesień 7, 2021

Krytykując rozwiązania przedstawionego do konsultacji projektu zamrażającego wynagrodzenia prokuratorów, szef Rady Głównej wskazał, że rozwiązanie wiążące płace orzeczników ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce obowiązuje od 2009 roku i stanowi kompromis wypracowany w Sejmie po fali protestów środowisk prokuratorskiego i sędziowskiego organizowanych miedzy innymi przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenie Komitet Obrony Prokuratorów. Należy dodatkowo wskazać na konieczność podniesienia kwot przewidzianych na wynagrodzenia dla urzędników i innych pracowników prokuratury oraz asystentów, tak aby możliwe było zagwarantowanie wzrostu wynagrodzenia w tej grupie zawodowej na poziomie 12%, co pozwoliłoby na dostosowanie poziomu płac do obecnej sytuacji rynkowej. Ukształtowanie tego wskaźnika w aktualnym projekcie na poziomie 4,4 % po dwumiesięcznych akcjach protestacyjnych pracowników prokuratury i sadów należy uznać za całkowicie nie do zaakceptowania. Jest to też przyczyna dla której 10 września 2021 r. ulicami Warszawy przejdzie pod Kancelarię Rady Ministrów demonstracja pracowników prokuratury i sądów –czytamy w najnowszym stanowisku Rady. Przedstawiając niemniejsze stanowisko chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że to polska, prokuratura stała się kołem zamachowym korzystnej sytuacji budżetu państwa podejmując zdecydowaną walkę z mafiami wyłudzającymi podatek VAT. Jeśli przychody Skarbu Państwa z tego tytułu wzrosły w relacji do 2015 r. o ponad 60 miliardów złotych, to jest to w dużej mierze efekt pracy tysięcy prokuratorów oraz wspomagających ich urzędników, asystentów, specjalistów i pracowników obsługi. To pokazuje, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry bo jest to inwestycją o bardzo wysokiej stopie zwrotu – dodał prokurator Jacek Skała.

 

Skan_20210907_152044(2)

Odmrożeni ale protest trwa.

Sierpień 26, 2021

15 lipca 2021 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, jako jedna z pierwszych organizacji związkowych działających w Polsce rozpoczął akcję protestacyjną polegającą na zbiorowym korzystaniu z przerw przewidzianych przez Kodeks pracy przed budynkami prokuratur. Kilkanaście dni wcześniej akcję protestacyjną rozpoczęli sądowi związkowcy skupieni miedzy innymi wokół KNSZ „Ad Rem.” Przed polskie sądy i prokuratury wyszły tysiące pracowników, wspomaganych przez prokuratorów. Obie organizacje, nie czekając na decyzje trzech największych central związkowych podjęły decyzję o manifestacji, która przejdzie 10 września 2021 r. ulicami Warszawy z Ronda Dmowskiego pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zaraz po sądach i prokuraturach rozpoczną się protesty służby zdrowia. Nasze wystąpienia skierowaliśmy do Prezydenta, Sejmu i Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Jako pierwszy zareagował ten ostatni, który do Ministra Finansów skierował uchwały ZZPIPP RP z wyrazami poparcia i wnioskiem o rozważenie odmrożenia płac w polskich sądach i prokuraturach w 2021 r. Suma tych działań odegrała istotną rolę w decyzji Rady Ministrów, która zmieniła projekt budżetu. Nie ma w nim już mowy o zamrożenia płac. Projekt przewiduje waloryzację wynagrodzeń na poziomie 4,4 % oraz odmrożenie funduszu nagród, wynoszącego 3 %. W tym kontekście zastanawiająco aczkolwiek optymistycznie brzmią wypowiedzi Piotra Patkowskiego – Wiceministra Finansów, który zapowiedział, że fundusz nagród wzrośnie o 9 %, z czego 4,5 % będzie można przeznaczyć na podwyżki. Odmrożenie sfery budżetowej oznaczać będzie także brak podstaw do zamrożenia wynagrodzeń orzeczniczych. Nasz postulat jest jednak niezmienny. To dwunastoprocentowa waloryzacja w 2022 r. Dlatego w Warszawie spotykamy się 10 września o godzinie 10:00.  Dzięki naszej determinacji symboliczna bryła lodu, która prześladowała nas przez 7 lat rządów poprzedniej koalicji, zaczyna się powoli topić. Jako grupa zawodowa zamierzamy to topnienie przyspieszyć. Fakt, że już dziś po miesiącu akcji protestacyjnych nie mówimy już o zamrożeniu wynagrodzeń jest sukcesem naszego Związku i skupionych wokół niego tysięcy członków oraz sympatyków. Rozpoczynamy nowy etap walki o 12 % waloryzacji, ustawę o modernizacji prokuratury z elementem zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń oraz nową ustawę o pracownikach sądów i prokuratury, która wprowadzałaby mechanizm powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce. Walczymy zatem o nowy ład dla prokuratury i sadów. W naszej ocenie polska prokuratura na to zasługuje czemu daje dowód codzienną służbą i staniem na straży bezpieczeństwa obywateli. Daliśmy tego dowód w okresie pandemii, kiedy jako jedyna instytucja państwowa podjęliśmy się trudu pracy zmianowej. Dajemy tego dowód codzienną walką z przestępczością, zwłaszcza tą gospodarczą, co w porównaniu z rokiem 2015 w ubiegłym roku przyniosło, wzrost dochodów z tytułu VAT aż o 62 miliardy złotych. To oznacza, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry bo to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu. I z tym przesłaniem zwrócimy się do rządzących 10 września 2021 r. w Warszawie.

Odezwa Rady Głównej do prokuratorów i pracowników warszawskich prokuratur.

Sierpień 24, 2021

24 sierpnia 2021 r. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej zwrócił się z apelem do kadry orzeczniczej i pozaorzeczniczej z warszawskich prokuratur o czynne uczestnictwo w manifestacji, która 10 września przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „stop zamrożeniu płac 2022.”

„W opinii Rady Głównej, powodzenie całej akcji w dużej mierze leży w rękach prokuratorów i pracowników zatrudnionych w jednostkach warszawskich. Dlatego apelujemy do Państwa aby jak największa grupa wykonujących obowiązki służbowe w Warszawie wzięła udział proteście i skorzystała tego dnia z urlopu” –  czytamy w najnowszym wystąpieniu ZZPiPP RP.

 

 

odezwa Warszawa

Szczecin odmrożony.

Sierpień 20, 2021

Pozytywnym finałem zakończyła się bulwersująca sprawa dotycząca pracowników szczecińskich prokuratur. Tamtejszy Prokurator Okręgowy, chcąc uniemożliwić uczestnictwo w proteście polegającym na zbiorowym korzystaniu z przerw „śniadaniowych” podzielił załogę na 4 grupy śniadaniowe. W reakcji na te działania Rada Główna wydała stanowisko i pozyskała opinię prawną, a której jednoznacznie wynikała niedopuszczalność takich działań. Po tych interwencjach, Prokurator Okręgowy w Szczecinie odstąpił od swojego zarządzenia. Dzięki temu w środę przed szczecińskimi prokuraturami zrobiło się czerwono od związkowych koszulek. Dziękujemy, że stanęliście „murem za Szczecinem.” Na razie w Szczecinie odmrożono „śniadania.” Teraz pora na wynagrodzenia.

10 września 2021 r. – II etap protestu „stop zamrożeniu płac 2022.”

Sierpień 16, 2021

 

Mamy wciąż szansę aby powstrzymać zamrożenie płac ale wiele zależy od nas samych. Dlatego 10 września, wspólnie z naszymi przyjaciółmi s sądów demonstrujemy w Warszawie. To będzie długi, słoneczny, wrześniowy weekend. Poniżej uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP z 12 sierpnia. Skierowaliśmy ją z prośbą o zajęcie stanowiska do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zapraszamy do lektury.

 

Uchwała z dnia 12 sierpnia 2021(1)

Czy w szczecińskiej Prokuraturze Okręgowej będą mogli spożywać wspólne śniadania?

Sierpień 10, 2021

 

Coś co jest oczywiste dla laika, w Szczecinie stało się nie zrozumiałe dla prawnika. Tamtejszy Prokurator Okręgowy, w celu uniemożliwienia przeprowadzenia akcji protestacyjnej, służącej również ochronie jego interesów, wprowadził harmonogram „śniadań”, dzieląc załogę na cztery grupy śniadaniowe tak, aby nie mogły spożywać go wspólnie, protestując przeciwko zamrożeniu płac. Bezprawność tego działania obnaża opinia prawna. Zapraszamy do lektury.

 

opinia prawna akcja protestacyjna ZZPIPP-RP

Apel o solidarne uczestnictwo w proteście. Stanowisko Rady Głównej w sprawie bezprawnych działań Prokuratora Okręgowego w Szczecinie uniemożliwiających przeprowadzenie legalnych akcji protestacyjnych „Stop zamrożeniu płac 2022.”

Sierpień 5, 2021

Rada Główna, kierując podziękowania dla wszystkich uczestników akcji „Stop zamrożeniu płac”, w najnowszej uchwale zwróciła się  do wszystkich kierujących polskimi prokuratorami o przychylą postawę wobec działań, które mają na celu ochronę praw całej zatrudnionej w prokuraturze kadry orzeczniczej i pozaorzeczniczej do waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r. 11, 18 i 25 sierpnia oraz 1 września 2021 r. „Bez względu na przynależność związkową spotkamy się solidarnie pod polskimi prokuraturami. Niech nikogo z nas tam nie zabraknie”- podkreślono w stanowisku przyjętym jednomyślnie w dniu 4 sierpnia 2021. W uchwale odniesiono się również do działań Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, który uniemożliwił uczestnictwo podległej kadry w przerwach gwarantowanych ustawowo w Kodeksie pracy.

Uchwała nr 8

I etap protestu. Demonstracje przed budynkami prokuratur i sądów: „Stop zamrożeniu wybagrodzeń.”

Lipiec 21, 2021

Przystępujemy do pierwszej fazy protestu. Kolejne odbędą się po zakończeniu sezonu urlopowego. Domagamy się odmrożenia, waloryzacji o 12 % jak wszyskie centrale ale i rozwiązań systemowych o czym wiecej w uchwale. W pierwszym etapie:
1. W każdą środę do odwołania wychodzimy przed budynki w ramach przerwy zagwarantowanej przez prawo pracy z emblematami protestacyjnymi – plakatami, transparentami, flagami. Zebrania protestacyjne można organizować wewnątrz. Zaczynamy 28.07.
2. O ile jest to możliwe, zwłaszcza gdy prokuratura jest przy sądzie wyjścia organizujemy z naszymi partnerami z sądu.

Uchwała RG ZZPIPP RP z 20 lipca 2021

Pierwszy etap protestu. Nie ma zgody na zamrożenie płac!

Lipiec 15, 2021

 

Wobec projektowanego przez Rząd zamrożenia płac w sferze budżetowej nie możemy przejść obojętni. Wywalczone przez nas żmudną drogą protestów podwyżki 1100 zł przez dwa lata uległy totalnej dewaluacji. Galopująca inflacja konsumuje je w szybkim tempie. Do tego doszły redukcje w środkach na premie i nagrody spowodowane m.in. obniżeniem tego funduszu o 3 %. Nie czekamy na koniec sezonu urlopowego i już dziś przystępujemy do działań. Poniżej uchwała protestacyjna Rady Głównej przyjętą wczoraj. O dalszych krokach będziemy informować. Czas na pełną mobilizacje. Nie odpuścimy tej sprawy. Pandemia nas zahartowała na tyle że jesteśmy w stanie zatrzymać wymiar sprawiedliwości na czas refleksji dla władzy wykonawczej. Nie ma zgody na to aby za trud pracy zmianowej rządzący odpłacali nam w ten sposób.

Uchwała RG ZZPiPP RP
Login