Szczecin odmrożony.

Sierpień 20, 2021

Pozytywnym finałem zakończyła się bulwersująca sprawa dotycząca pracowników szczecińskich prokuratur. Tamtejszy Prokurator Okręgowy, chcąc uniemożliwić uczestnictwo w proteście polegającym na zbiorowym korzystaniu z przerw „śniadaniowych” podzielił załogę na 4 grupy śniadaniowe. W reakcji na te działania Rada Główna wydała stanowisko i pozyskała opinię prawną, a której jednoznacznie wynikała niedopuszczalność takich działań. Po tych interwencjach, Prokurator Okręgowy w Szczecinie odstąpił od swojego zarządzenia. Dzięki temu w środę przed szczecińskimi prokuraturami zrobiło się czerwono od związkowych koszulek. Dziękujemy, że stanęliście „murem za Szczecinem.” Na razie w Szczecinie odmrożono „śniadania.” Teraz pora na wynagrodzenia.

10 września 2021 r. – II etap protestu „stop zamrożeniu płac 2022.”

Sierpień 16, 2021

 

Mamy wciąż szansę aby powstrzymać zamrożenie płac ale wiele zależy od nas samych. Dlatego 10 września, wspólnie z naszymi przyjaciółmi s sądów demonstrujemy w Warszawie. To będzie długi, słoneczny, wrześniowy weekend. Poniżej uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP z 12 sierpnia. Skierowaliśmy ją z prośbą o zajęcie stanowiska do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zapraszamy do lektury.

 

Uchwała z dnia 12 sierpnia 2021(1)

Czy w szczecińskiej Prokuraturze Okręgowej będą mogli spożywać wspólne śniadania?

Sierpień 10, 2021

 

Coś co jest oczywiste dla laika, w Szczecinie stało się nie zrozumiałe dla prawnika. Tamtejszy Prokurator Okręgowy, w celu uniemożliwienia przeprowadzenia akcji protestacyjnej, służącej również ochronie jego interesów, wprowadził harmonogram „śniadań”, dzieląc załogę na cztery grupy śniadaniowe tak, aby nie mogły spożywać go wspólnie, protestując przeciwko zamrożeniu płac. Bezprawność tego działania obnaża opinia prawna. Zapraszamy do lektury.

 

opinia prawna akcja protestacyjna ZZPIPP-RP

Apel o solidarne uczestnictwo w proteście. Stanowisko Rady Głównej w sprawie bezprawnych działań Prokuratora Okręgowego w Szczecinie uniemożliwiających przeprowadzenie legalnych akcji protestacyjnych „Stop zamrożeniu płac 2022.”

Sierpień 5, 2021

Rada Główna, kierując podziękowania dla wszystkich uczestników akcji „Stop zamrożeniu płac”, w najnowszej uchwale zwróciła się  do wszystkich kierujących polskimi prokuratorami o przychylą postawę wobec działań, które mają na celu ochronę praw całej zatrudnionej w prokuraturze kadry orzeczniczej i pozaorzeczniczej do waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r. 11, 18 i 25 sierpnia oraz 1 września 2021 r. „Bez względu na przynależność związkową spotkamy się solidarnie pod polskimi prokuraturami. Niech nikogo z nas tam nie zabraknie”- podkreślono w stanowisku przyjętym jednomyślnie w dniu 4 sierpnia 2021. W uchwale odniesiono się również do działań Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, który uniemożliwił uczestnictwo podległej kadry w przerwach gwarantowanych ustawowo w Kodeksie pracy.

Uchwała nr 8

I etap protestu. Demonstracje przed budynkami prokuratur i sądów: „Stop zamrożeniu wybagrodzeń.”

Lipiec 21, 2021

Przystępujemy do pierwszej fazy protestu. Kolejne odbędą się po zakończeniu sezonu urlopowego. Domagamy się odmrożenia, waloryzacji o 12 % jak wszyskie centrale ale i rozwiązań systemowych o czym wiecej w uchwale. W pierwszym etapie:
1. W każdą środę do odwołania wychodzimy przed budynki w ramach przerwy zagwarantowanej przez prawo pracy z emblematami protestacyjnymi – plakatami, transparentami, flagami. Zebrania protestacyjne można organizować wewnątrz. Zaczynamy 28.07.
2. O ile jest to możliwe, zwłaszcza gdy prokuratura jest przy sądzie wyjścia organizujemy z naszymi partnerami z sądu.

Uchwała RG ZZPIPP RP z 20 lipca 2021

Pierwszy etap protestu. Nie ma zgody na zamrożenie płac!

Lipiec 15, 2021

 

Wobec projektowanego przez Rząd zamrożenia płac w sferze budżetowej nie możemy przejść obojętni. Wywalczone przez nas żmudną drogą protestów podwyżki 1100 zł przez dwa lata uległy totalnej dewaluacji. Galopująca inflacja konsumuje je w szybkim tempie. Do tego doszły redukcje w środkach na premie i nagrody spowodowane m.in. obniżeniem tego funduszu o 3 %. Nie czekamy na koniec sezonu urlopowego i już dziś przystępujemy do działań. Poniżej uchwała protestacyjna Rady Głównej przyjętą wczoraj. O dalszych krokach będziemy informować. Czas na pełną mobilizacje. Nie odpuścimy tej sprawy. Pandemia nas zahartowała na tyle że jesteśmy w stanie zatrzymać wymiar sprawiedliwości na czas refleksji dla władzy wykonawczej. Nie ma zgody na to aby za trud pracy zmianowej rządzący odpłacali nam w ten sposób.

Uchwała RG ZZPiPP RP

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu ma swoją organizację ZZPiPP RP.

Maj 25, 2021

25 maja 2021 w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu powstała nowa organizacja Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Jest to już 7 grupa związkowa w prokuraturach regionalnych. Oprócz tego w 45 spośród 46 Prokuratur Okręgowych działają Rady Okręgowe ZZPiPP RP. Wrocław znany jest z bogatych tradycji związkowych. To tu w 2008 r. prokuratorzy masowo korzystali z urlopów na żądanie protestując przeciwko projektowi ministra Ćwiąkalskiego, który przewidywał rozdzielenie wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. To również we Wrocławiu odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w ramach protestu przeciwko zamrożeniu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. To wreszcie pracownicy wrocławskich prokuratur w 2019 r. masowo uczestniczyli w akcjach, które przyniosły podwyżki dla kadry wspomagającej prokuratorów w kwocie 1100 zł na etat. W zebraniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej – prokuratorzy Jacek Skała i Tomasz Salwa, a także Zastępcy Prokuratora Regionalnego Agnieszka Korczak i Dariusz Brodzisz, którzy powitali zebranych i otworzyli posiedzenie.  Nowej organizacji związkowej życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów.

Na wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z dniem 24 maja 2021 r. zniesiona zostanie praca zmianowa w polskich prokuraturach.

Maj 13, 2021

13 maja 2021 r. w Prokuraturze Krajowej odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw przeciwdziałania pandemii Covid19 w prokuraturze. W trakcie posiedzenia podano najnowsze dane, z których wynika dynamiczny spadek zachorowalności wśród zatrudnionych. Jak wynika z przedstawionej informacji zaszczepiono prawie wszystkich chętnych prokuratorów i 3300 pracowników. Wśród tej ostatniej grupy wiele osób zostało poddanych szczepieniom populacyjnym, co pozwala stwierdzić, że pierwszą dawką zaszczepiono 60-70 % urzędników, asystentów i pracowników pomocniczych. Podana liczba 3300 dotyczy zatem tylko korpusu pomocniczego zatrudnionego za pośrednictwem prokuratury. Biorąc to pod uwagę, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy poinformował, iż na wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawiesza prace zmianową z dniem 24 maja 2021 r. o ile do tego czasu nie nastąpi trwały, znaczny wzrost zachorowani powyżej 10 tysięcy. Po kilkunastu miesiącach poświęceń żegnamy zatem tryb pracy zmianowej. Mamy nadzieję, że trwałe. Jesteśmy przekonani, że ten trud nie poszedł na marne i  miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo prawne obywateli. Byliśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która podjęła się tego wyzwania. Mamy nadzieje, że Rada Ministrów to doceni zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o odmrożeniu funduszu wynagrodzeń w 2022 roku. Tych, którzy dotąd się nie zaszczepili, namawiamy do tego gorąco. Poniżej pismo Przewodniczącego Prezydium  z 5 maja 2021 r. zawierające postulat zniesienia pracy zmianowej.

odpowiedź PKwniosek o zniesienie pracy zmianowej

Prokuratorzy – obrońcy dyscyplinarni powinni otrzymywać zwrot kosztów dojazdu w ramach delegacji.

Maj 6, 2021

Do 2012 r. zasadą było, że obwinionym oraz obrońcom dyscyplinarnym przysługuje nie tylko zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas czynności procesowych ale również delegacja pokrywająca koszty dojazdu. Prawo to nie było przez nikogo kwestionowane. W tym czasie nasiliła się jednak aktywność rzeczników dyscyplinarnych, którzy wdrażali postepowania wyjaśniające najczęściej wobec członków organizacji prokuratorskich. Wielu z nich korzystało wówczas z uprawnienia do pomocy prawnej obrońców. W związku z powyższym ówczesna Prokuratura Generalna pod kierownictwem Andrzeja Seremeta, podjęła działania w znacznym stopniu utrudniające realizację prawa do obrony. Uznano w piśmie PG I A 021/1/13, iż obrońcy przysługuje co prawda zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ale odebrano prawo do delegacji i zwrotu kosztów dojazdu. Był to cios wymierzony wówczas w licznych prokuratorów – członków związków i stowarzyszeń, często niesłusznie obwinianych o dopuszczenie się deliktów dyscyplinarnych. Sytuacja taka trwa również obecnie. Znane są przypadki odmawiania prokuratorom – obrońcom dyscyplinarnym i obwinionym uprawnienia do zwolnienia z pracy. Zmusza się ich do korzystania na czas czynności procesowych z urlopów wypoczynkowych. Narusza się zatem nawet zasady, o których mowa w wymierzonym w prokuratorów, skrajnie niekorzystnym stanowisku Andrzeja Seremeta. W związku z powyższym, nasz Związek zwrócił się do Prokuratora Krajowego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie prokuratorom pełnej realizacji prawo do obrony i skierowanie do prokuratorów regionalnych pisma instrukcyjnego, które przywracałoby stan rzeczy sprzed wymierzonego w nasze środowisko stanowiska Andrzeja Seremeta. W szczególności zaapelowano o wprowadzenie reguł umożliwiających delegowanie prokuratorów do czynności procesowych w charakterze obwinionych i obrońców, jak również zawierających wyraźne wskazanie, iż do udziału w tych czynnościach prokuratorom i asesorom przysługuje zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Zapraszamy do lektury całego wystąpienia Rady Głównej z dnia 6 maja 2021 r.

RG 10/2021
Login