Apel o solidarne uczestnictwo w proteście. Stanowisko Rady Głównej w sprawie bezprawnych działań Prokuratora Okręgowego w Szczecinie uniemożliwiających przeprowadzenie legalnych akcji protestacyjnych „Stop zamrożeniu płac 2022.”

Sierpień 5, 2021

Rada Główna, kierując podziękowania dla wszystkich uczestników akcji „Stop zamrożeniu płac”, w najnowszej uchwale zwróciła się  do wszystkich kierujących polskimi prokuratorami o przychylą postawę wobec działań, które mają na celu ochronę praw całej zatrudnionej w prokuraturze kadry orzeczniczej i pozaorzeczniczej do waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r. 11, 18 i 25 sierpnia oraz 1 września 2021 r. „Bez względu na przynależność związkową spotkamy się solidarnie pod polskimi prokuraturami. Niech nikogo z nas tam nie zabraknie”- podkreślono w stanowisku przyjętym jednomyślnie w dniu 4 sierpnia 2021. W uchwale odniesiono się również do działań Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, który uniemożliwił uczestnictwo podległej kadry w przerwach gwarantowanych ustawowo w Kodeksie pracy.

Uchwała nr 8

I etap protestu. Demonstracje przed budynkami prokuratur i sądów: „Stop zamrożeniu wybagrodzeń.”

Lipiec 21, 2021

Przystępujemy do pierwszej fazy protestu. Kolejne odbędą się po zakończeniu sezonu urlopowego. Domagamy się odmrożenia, waloryzacji o 12 % jak wszyskie centrale ale i rozwiązań systemowych o czym wiecej w uchwale. W pierwszym etapie:
1. W każdą środę do odwołania wychodzimy przed budynki w ramach przerwy zagwarantowanej przez prawo pracy z emblematami protestacyjnymi – plakatami, transparentami, flagami. Zebrania protestacyjne można organizować wewnątrz. Zaczynamy 28.07.
2. O ile jest to możliwe, zwłaszcza gdy prokuratura jest przy sądzie wyjścia organizujemy z naszymi partnerami z sądu.

Uchwała RG ZZPIPP RP z 20 lipca 2021

Pierwszy etap protestu. Nie ma zgody na zamrożenie płac!

Lipiec 15, 2021

 

Wobec projektowanego przez Rząd zamrożenia płac w sferze budżetowej nie możemy przejść obojętni. Wywalczone przez nas żmudną drogą protestów podwyżki 1100 zł przez dwa lata uległy totalnej dewaluacji. Galopująca inflacja konsumuje je w szybkim tempie. Do tego doszły redukcje w środkach na premie i nagrody spowodowane m.in. obniżeniem tego funduszu o 3 %. Nie czekamy na koniec sezonu urlopowego i już dziś przystępujemy do działań. Poniżej uchwała protestacyjna Rady Głównej przyjętą wczoraj. O dalszych krokach będziemy informować. Czas na pełną mobilizacje. Nie odpuścimy tej sprawy. Pandemia nas zahartowała na tyle że jesteśmy w stanie zatrzymać wymiar sprawiedliwości na czas refleksji dla władzy wykonawczej. Nie ma zgody na to aby za trud pracy zmianowej rządzący odpłacali nam w ten sposób.

Uchwała RG ZZPiPP RP

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu ma swoją organizację ZZPiPP RP.

Maj 25, 2021

25 maja 2021 w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu powstała nowa organizacja Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Jest to już 7 grupa związkowa w prokuraturach regionalnych. Oprócz tego w 45 spośród 46 Prokuratur Okręgowych działają Rady Okręgowe ZZPiPP RP. Wrocław znany jest z bogatych tradycji związkowych. To tu w 2008 r. prokuratorzy masowo korzystali z urlopów na żądanie protestując przeciwko projektowi ministra Ćwiąkalskiego, który przewidywał rozdzielenie wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. To również we Wrocławiu odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w ramach protestu przeciwko zamrożeniu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. To wreszcie pracownicy wrocławskich prokuratur w 2019 r. masowo uczestniczyli w akcjach, które przyniosły podwyżki dla kadry wspomagającej prokuratorów w kwocie 1100 zł na etat. W zebraniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej – prokuratorzy Jacek Skała i Tomasz Salwa, a także Zastępcy Prokuratora Regionalnego Agnieszka Korczak i Dariusz Brodzisz, którzy powitali zebranych i otworzyli posiedzenie.  Nowej organizacji związkowej życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów.

Na wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z dniem 24 maja 2021 r. zniesiona zostanie praca zmianowa w polskich prokuraturach.

Maj 13, 2021

13 maja 2021 r. w Prokuraturze Krajowej odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw przeciwdziałania pandemii Covid19 w prokuraturze. W trakcie posiedzenia podano najnowsze dane, z których wynika dynamiczny spadek zachorowalności wśród zatrudnionych. Jak wynika z przedstawionej informacji zaszczepiono prawie wszystkich chętnych prokuratorów i 3300 pracowników. Wśród tej ostatniej grupy wiele osób zostało poddanych szczepieniom populacyjnym, co pozwala stwierdzić, że pierwszą dawką zaszczepiono 60-70 % urzędników, asystentów i pracowników pomocniczych. Podana liczba 3300 dotyczy zatem tylko korpusu pomocniczego zatrudnionego za pośrednictwem prokuratury. Biorąc to pod uwagę, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy poinformował, iż na wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawiesza prace zmianową z dniem 24 maja 2021 r. o ile do tego czasu nie nastąpi trwały, znaczny wzrost zachorowani powyżej 10 tysięcy. Po kilkunastu miesiącach poświęceń żegnamy zatem tryb pracy zmianowej. Mamy nadzieję, że trwałe. Jesteśmy przekonani, że ten trud nie poszedł na marne i  miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo prawne obywateli. Byliśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która podjęła się tego wyzwania. Mamy nadzieje, że Rada Ministrów to doceni zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o odmrożeniu funduszu wynagrodzeń w 2022 roku. Tych, którzy dotąd się nie zaszczepili, namawiamy do tego gorąco. Poniżej pismo Przewodniczącego Prezydium  z 5 maja 2021 r. zawierające postulat zniesienia pracy zmianowej.

odpowiedź PKwniosek o zniesienie pracy zmianowej

Prokuratorzy – obrońcy dyscyplinarni powinni otrzymywać zwrot kosztów dojazdu w ramach delegacji.

Maj 6, 2021

Do 2012 r. zasadą było, że obwinionym oraz obrońcom dyscyplinarnym przysługuje nie tylko zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas czynności procesowych ale również delegacja pokrywająca koszty dojazdu. Prawo to nie było przez nikogo kwestionowane. W tym czasie nasiliła się jednak aktywność rzeczników dyscyplinarnych, którzy wdrażali postepowania wyjaśniające najczęściej wobec członków organizacji prokuratorskich. Wielu z nich korzystało wówczas z uprawnienia do pomocy prawnej obrońców. W związku z powyższym ówczesna Prokuratura Generalna pod kierownictwem Andrzeja Seremeta, podjęła działania w znacznym stopniu utrudniające realizację prawa do obrony. Uznano w piśmie PG I A 021/1/13, iż obrońcy przysługuje co prawda zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ale odebrano prawo do delegacji i zwrotu kosztów dojazdu. Był to cios wymierzony wówczas w licznych prokuratorów – członków związków i stowarzyszeń, często niesłusznie obwinianych o dopuszczenie się deliktów dyscyplinarnych. Sytuacja taka trwa również obecnie. Znane są przypadki odmawiania prokuratorom – obrońcom dyscyplinarnym i obwinionym uprawnienia do zwolnienia z pracy. Zmusza się ich do korzystania na czas czynności procesowych z urlopów wypoczynkowych. Narusza się zatem nawet zasady, o których mowa w wymierzonym w prokuratorów, skrajnie niekorzystnym stanowisku Andrzeja Seremeta. W związku z powyższym, nasz Związek zwrócił się do Prokuratora Krajowego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie prokuratorom pełnej realizacji prawo do obrony i skierowanie do prokuratorów regionalnych pisma instrukcyjnego, które przywracałoby stan rzeczy sprzed wymierzonego w nasze środowisko stanowiska Andrzeja Seremeta. W szczególności zaapelowano o wprowadzenie reguł umożliwiających delegowanie prokuratorów do czynności procesowych w charakterze obwinionych i obrońców, jak również zawierających wyraźne wskazanie, iż do udziału w tych czynnościach prokuratorom i asesorom przysługuje zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Zapraszamy do lektury całego wystąpienia Rady Głównej z dnia 6 maja 2021 r.

RG 10/2021

Pożegnanie Julity Piaseckiej.

Kwiecień 12, 2021

Szanowni Państwo.

 

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła od nas wieloletnia członkini Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Pani Julita Piasecka, która w ostatnich latach wykonywała swoje obowiązki Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej.

Jesteśmy tą śmiercią wstrząśnięci. Pani Julita na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała Koleżanka, osoba ciepła, serdeczna i życzliwa, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy.

Niech spoczywa w pokoju.

Pożegnanie Julity Piaseckiej odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 14:30 w Domu Pogrzebowym Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie.  

 

Ruszają szczepienia pracowników prokuratury.

Kwiecień 8, 2021

Interwencje naszego Związku Zawodowego i co trzeba obiektywnie stwierdzić, działania Prokuratury Krajowej, doprowadziły do uruchomienia szczepień przeciwko Covid19 nie tylko prokuratorów ale również pracowników prokuratury, w tym urzędników, asystentów i pracowników obsługi. We wtorek po Świętach Prokuratura Krajowa skierowała pismo do wszystkich Prokuratorów Regionalnych, z którego wynika że pracownicy prokuratury są uprawnieni do otrzymania szczepionek zgodnie z treścią § 27 ust 1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. W oparciu o te przepisy prokurator Krzysztof Sierak – Zastępca Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia 6 kwietnia 2021 r. stwierdził, iż pracownicy prokuratury są uprawnieni do szczepień, a prokuratorom regionalnym polecił podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie tej grupie możliwości zaszczepienia się. Według naszych informacji te działania otworzyły również ścieżkę szczepień dla pracowników sądownictwa, a do sądów wystosowano pismo o analogicznej treści jak poniżej zamieszczone. Powtórzyła się zatem historia związana z przyznaniem podwyżek 450 zł (2 transza). Gdyby nie szybki i równy podział tych środków w prokuraturze, pracownicy sądów nie otrzymaliby ich w ogóle bo do dzielenia przystąpili nie tak jak my jesienią 2019 r. ale podczas pierwszej fali pandemii. Wówczas to rozważano wycofanie się z  podwyżek ale wypłaty w prokuraturze spowodowały, że nie mogło być innej decyzji, jak ta o wypłatach także dla pracowników sadownictwa. Zapraszamy do lektury.

pismo szczepienia pracowniów prokurtaury

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje – szczepieniami niezwłocznie muszą zostać objęci pracownicy prokuratury.

Marzec 31, 2021

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z umiarkowanym zadowoleniem przyjęła treść art. 27 ust. 1 pkt 16 znowelizowanego w dniu 25 marca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512). Przepis ten umożliwia objęcie szczepieniami osób zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa (…). W ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, ponad wszelką wątpliwość taką grupą są zatrudnieni w polskich prokuraturach urzędnicy, asystenci i pozostali pracownicy. Dlatego też za niezbędne należy uznać podjęcie decyzji o włączeniu pracowników prokuratury w program szczepień wraz z prokuratorami, w przypadku których takie szczepienia są obecnie realizowane. W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra Michała Dworczyka aby zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie jednostek prokuratury o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 w oparciu o znowelizowane przepisy rozporządzenia. Zapraszamy do lektury całego stanowiska, które przekazaliśmy Premierowi, Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu oraz jego I Zastępcy, który w ostatnich dniach zwrócił się do Rady Ministrów po raz kolejny z podobnym postulatem.

 

stanowisko RG ws szczepień pracowników
Login