Na wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z dniem 24 maja 2021 r. zniesiona zostanie praca zmianowa w polskich prokuraturach.

Maj 13, 2021

13 maja 2021 r. w Prokuraturze Krajowej odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw przeciwdziałania pandemii Covid19 w prokuraturze. W trakcie posiedzenia podano najnowsze dane, z których wynika dynamiczny spadek zachorowalności wśród zatrudnionych. Jak wynika z przedstawionej informacji zaszczepiono prawie wszystkich chętnych prokuratorów i 3300 pracowników. Wśród tej ostatniej grupy wiele osób zostało poddanych szczepieniom populacyjnym, co pozwala stwierdzić, że pierwszą dawką zaszczepiono 60-70 % urzędników, asystentów i pracowników pomocniczych. Podana liczba 3300 dotyczy zatem tylko korpusu pomocniczego zatrudnionego za pośrednictwem prokuratury. Biorąc to pod uwagę, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy poinformował, iż na wniosek Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawiesza prace zmianową z dniem 24 maja 2021 r. o ile do tego czasu nie nastąpi trwały, znaczny wzrost zachorowani powyżej 10 tysięcy. Po kilkunastu miesiącach poświęceń żegnamy zatem tryb pracy zmianowej. Mamy nadzieję, że trwałe. Jesteśmy przekonani, że ten trud nie poszedł na marne i  miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo prawne obywateli. Byliśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która podjęła się tego wyzwania. Mamy nadzieje, że Rada Ministrów to doceni zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o odmrożeniu funduszu wynagrodzeń w 2022 roku. Tych, którzy dotąd się nie zaszczepili, namawiamy do tego gorąco. Poniżej pismo Przewodniczącego Prezydium  z 5 maja 2021 r. zawierające postulat zniesienia pracy zmianowej.

odpowiedź PKwniosek o zniesienie pracy zmianowej

Prokuratorzy – obrońcy dyscyplinarni powinni otrzymywać zwrot kosztów dojazdu w ramach delegacji.

Maj 6, 2021

Do 2012 r. zasadą było, że obwinionym oraz obrońcom dyscyplinarnym przysługuje nie tylko zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas czynności procesowych ale również delegacja pokrywająca koszty dojazdu. Prawo to nie było przez nikogo kwestionowane. W tym czasie nasiliła się jednak aktywność rzeczników dyscyplinarnych, którzy wdrażali postepowania wyjaśniające najczęściej wobec członków organizacji prokuratorskich. Wielu z nich korzystało wówczas z uprawnienia do pomocy prawnej obrońców. W związku z powyższym ówczesna Prokuratura Generalna pod kierownictwem Andrzeja Seremeta, podjęła działania w znacznym stopniu utrudniające realizację prawa do obrony. Uznano w piśmie PG I A 021/1/13, iż obrońcy przysługuje co prawda zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ale odebrano prawo do delegacji i zwrotu kosztów dojazdu. Był to cios wymierzony wówczas w licznych prokuratorów – członków związków i stowarzyszeń, często niesłusznie obwinianych o dopuszczenie się deliktów dyscyplinarnych. Sytuacja taka trwa również obecnie. Znane są przypadki odmawiania prokuratorom – obrońcom dyscyplinarnym i obwinionym uprawnienia do zwolnienia z pracy. Zmusza się ich do korzystania na czas czynności procesowych z urlopów wypoczynkowych. Narusza się zatem nawet zasady, o których mowa w wymierzonym w prokuratorów, skrajnie niekorzystnym stanowisku Andrzeja Seremeta. W związku z powyższym, nasz Związek zwrócił się do Prokuratora Krajowego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie prokuratorom pełnej realizacji prawo do obrony i skierowanie do prokuratorów regionalnych pisma instrukcyjnego, które przywracałoby stan rzeczy sprzed wymierzonego w nasze środowisko stanowiska Andrzeja Seremeta. W szczególności zaapelowano o wprowadzenie reguł umożliwiających delegowanie prokuratorów do czynności procesowych w charakterze obwinionych i obrońców, jak również zawierających wyraźne wskazanie, iż do udziału w tych czynnościach prokuratorom i asesorom przysługuje zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Zapraszamy do lektury całego wystąpienia Rady Głównej z dnia 6 maja 2021 r.

RG 10/2021

Pożegnanie Julity Piaseckiej.

Kwiecień 12, 2021

Szanowni Państwo.

 

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła od nas wieloletnia członkini Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Pani Julita Piasecka, która w ostatnich latach wykonywała swoje obowiązki Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej.

Jesteśmy tą śmiercią wstrząśnięci. Pani Julita na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała Koleżanka, osoba ciepła, serdeczna i życzliwa, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy.

Niech spoczywa w pokoju.

Pożegnanie Julity Piaseckiej odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 14:30 w Domu Pogrzebowym Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie.  

 

Ruszają szczepienia pracowników prokuratury.

Kwiecień 8, 2021

Interwencje naszego Związku Zawodowego i co trzeba obiektywnie stwierdzić, działania Prokuratury Krajowej, doprowadziły do uruchomienia szczepień przeciwko Covid19 nie tylko prokuratorów ale również pracowników prokuratury, w tym urzędników, asystentów i pracowników obsługi. We wtorek po Świętach Prokuratura Krajowa skierowała pismo do wszystkich Prokuratorów Regionalnych, z którego wynika że pracownicy prokuratury są uprawnieni do otrzymania szczepionek zgodnie z treścią § 27 ust 1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. W oparciu o te przepisy prokurator Krzysztof Sierak – Zastępca Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia 6 kwietnia 2021 r. stwierdził, iż pracownicy prokuratury są uprawnieni do szczepień, a prokuratorom regionalnym polecił podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie tej grupie możliwości zaszczepienia się. Według naszych informacji te działania otworzyły również ścieżkę szczepień dla pracowników sądownictwa, a do sądów wystosowano pismo o analogicznej treści jak poniżej zamieszczone. Powtórzyła się zatem historia związana z przyznaniem podwyżek 450 zł (2 transza). Gdyby nie szybki i równy podział tych środków w prokuraturze, pracownicy sądów nie otrzymaliby ich w ogóle bo do dzielenia przystąpili nie tak jak my jesienią 2019 r. ale podczas pierwszej fali pandemii. Wówczas to rozważano wycofanie się z  podwyżek ale wypłaty w prokuraturze spowodowały, że nie mogło być innej decyzji, jak ta o wypłatach także dla pracowników sadownictwa. Zapraszamy do lektury.

pismo szczepienia pracowniów prokurtaury

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje – szczepieniami niezwłocznie muszą zostać objęci pracownicy prokuratury.

Marzec 31, 2021

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z umiarkowanym zadowoleniem przyjęła treść art. 27 ust. 1 pkt 16 znowelizowanego w dniu 25 marca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512). Przepis ten umożliwia objęcie szczepieniami osób zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa (…). W ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, ponad wszelką wątpliwość taką grupą są zatrudnieni w polskich prokuraturach urzędnicy, asystenci i pozostali pracownicy. Dlatego też za niezbędne należy uznać podjęcie decyzji o włączeniu pracowników prokuratury w program szczepień wraz z prokuratorami, w przypadku których takie szczepienia są obecnie realizowane. W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra Michała Dworczyka aby zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie jednostek prokuratury o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 w oparciu o znowelizowane przepisy rozporządzenia. Zapraszamy do lektury całego stanowiska, które przekazaliśmy Premierowi, Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu oraz jego I Zastępcy, który w ostatnich dniach zwrócił się do Rady Ministrów po raz kolejny z podobnym postulatem.

 

stanowisko RG ws szczepień pracowników

Szczepienia, system zmianowy i prokuratorscy „antyszczepionkowcy” z Lex Super Omnia.

Luty 4, 2021

4 lutego 2021 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. przeciwdziałania skutkom pandemii w prokuraturze uzyskaliśmy informację o wystąpieniu przez Prokuraturę Krajową o poszerzenie pierwszej grupy osób podlegających szczepieniu o pracowników prokuratury w tym m.in. urzędników i asystentów oraz kadrę pomocniczą. Jest to reakcja na stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP skierowane do Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. W związku z nieprzestrzeganiem zalecenia o poddawaniu zatrudnionych szybkim testom na obecność Covid19 przez niektóre prokuratury do jednostek zostanie skierowane pismo polecające takie działania. Podkreślenia wymaga, iż to w wyniku interwencji Związku dostrzeżono konieczność finansowania przez prokuratury tzw. „szybkich testów.” W trakcie posiedzenia poruszono problematykę systemu pracy zmianowej. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej wskazał m.in., że przeprowadzona jesienią próba wprowadzenia systemu zmianowego w sądach, wobec zdecydowanej postawy prezesów sądów, zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Wskazał również przykłady prokuratur w których system zmianowy został zawieszony na okres 4 miesięcy ze względów statystycznych oraz takich, gdzie zmianowość utrzymywana jest „na papierze”, a w rzeczywistości pracuje się w systemie 8-godzinnym. Związek podtrzymał swój postulat odstąpienia od systemu zmianowego. W odpowiedzi na ten postulat kierownictwo prokuratury zadeklarowało, że przy dalszym utrzymywaniu się aktualnego poziomu zachorowalności za około półtora tygodnia podejmie decyzję o odstąpieniu od sytemu zmianowego ze wskazaniem konkretnej daty uzgodnionej przez Zespół. Podczas posiedzenia omówiono stanowisko „antyszczepionkowców” z Lex Super Omnia, którzy wczoraj zaapelowali do prokuratorów o nieprzyjmowanie szczepionek, sugerując że zaszczepienie się zgodnie z harmonogramem stanowi wyraz skorumpowania prokuratorów przez władzę wykonawczą i określając nasze środowisko mianem „kasty.” Wydawało się, że już nikt, nigdy nie powieli słów sędzi Kamińskiej. A jednak! Zrobili to „antyszczepionkowcy” z LSO. My apelujemy do prokuratorów aby w imię odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości i zdrowie stron postępowań ale także własnych rodzin, szczepili się jak najszybciej. Oby z urzędnikami, asystentami i naszymi pracownikami pomocniczymi.

Szczepienia w prokuraturze. W pierwszej grupie powinna być cała zatrudniona kadra.

Styczeń 18, 2021

Kilka godzin po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r., w którym wskazano kategorie osób podlegających szczepieniu w ramach 1 grupy zareagowała Rada Główna. W jej ocenie, skoro do grupy tej zaliczono prokuratorów to brak jest podstaw do wyłączenia z niej kadry wspomagającej pion orzeczniczy – urzedników, asystentów, specjalistów i pracowników pomocniczych. Związek zaapelował do Premiera o niezwłoczną korektę rozporządzenia. Zapraszamy do lektury. Zapraszamy do lektury.

Uchwała nr 1.2021

Wynagrodzenia asystentów prokuratora. Jest reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości na postulat Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Grudzień 1, 2020

Jest reakcja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na pismo Przewodniczącego ZZPiPP RP z 19 listopada 2020 r. zawierające postulat przywrócenia poprzedniej symetrii wynagrodzenia asystentów sędziego i asystentów prokuratora. Na gruncie aktualnego stanu prawnego wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów wynosi od 4000 zł do 5500 zł, natomiast wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratora ustalono w granicach od 3200 zł (w prokuraturach rejonowych i okręgowych) oraz 3400 zł (w prokuraturach regionalnych i w Prokuraturze Krajowej) do 5100 zł, natomiast w odniesieniu do starszych asystentów prokuratora na poziomie od 3400 zł (w prokuraturach rejonowych), 3600 zł (w prokuraturach okręgowych), 3800 zł. (w prokuraturach regionalnych i Prokuraturze Krajowej) do 5100 zł.

Jak wynika z projektu rozporządzenia siatka płac asystentów w prokuraturze przedstawiać się będzie następująco:

  • Prokuratura Krajowa i prokuratury regionalne: asystent 4200-5500, starszy asystent 4600-5500
  • prokuratury okręgowe: asystent 4000-5500, starszy asystent 4400-5500
  • prokuratury rejonowe: asystent 4000-5500, starszy asystent 4200-5500

Projekt rozporządzenia opublikowano 30.11.2020 r.

RG 29 2020

Komunikat w sprawie odejścia od systemu zmianowego w prokuraturze.

Wrzesień 17, 2020

O ile sytuacja epidemiologiczna kraju nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, w dniu 28 września zapadnie decyzja o odstąpieniu od systemu zmianowego w prokuraturze. Niewiadomą, jak dotąd jest data odstąpienia. Stanie się to z dniem 1, 15 lub 31 października.Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP postulował zniesienie systemu zmianowego z dniem 21 września przedstawiając szeroką argumentację.Informujemy jednocześnie, że za odstąpieniem od pracy zmianowej opowiedzieli się wszyscy prokuratorzy regionalni (11) i wszyscy prokuratorzy okręgowi (45). Wielu z nich w swoich stanowiskach odwoływało się do opinii rad okręgowych związku oraz grup związkowych przesyłając je do Prokuratury Krajowej.
Można zaryzykować stwierdzenie, że system zmianowy w prokuraturze przechodzi do historii o ile nie nastąpi drastyczny wzrost zachorowań.

Stanowisko Rady Głównej w sprawie odstąpienia od dwuzmianowego systemu pracy w prokuraturze.

Wrzesień 12, 2020

Od samego początku funkcjonowania zmianowego systemu pracy w prokuraturze, Związek Zawodowy wskazywał na jego istotne mankamenty. System ten przede wszystkim okazał się niewydolny w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i sprawnego funkcjonowania instytucji. Przyczyny takie stanu rzeczy są różnorodne niemniej na czoło wysuwają się dwa aspekty. Po pierwsze powszechne zjawisko mieszania się zespołów, spowodowane stale zwiększającą się grupą osób wykonujących obowiązki na obu zmianach. Są to najczęściej prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze ale także prokuratorzy realizujący czynności procesowe, rządzące się własna specyfiką i dynamiką. Jak nauczyły nas doświadczenia z pracą zmianową, trudno jest zaplanować przesłuchania, wokandy i inne obowiązki, tak aby kończyć je zawsze o 13:30. Proces karny rządzi się zupełnie innymi prawami, wyznaczanymi przez terminy procesowe, czy też konstytucyjne granice czasowe wyznaczone dla osób zatrzymywanych i przekazywanych do dyspozycji sądów. Drugą z przyczyn spadku efektywności systemu zmianowego jest szerokie otwarcie pozostałych dziedzin życia społecznego. W naszej ocenie utrzymywanie dalszych, daleko idących ograniczeń w prokuraturze, nie ma racji bytu przy normalnym funkcjonowaniu pozostałych przestrzeni publicznych, włączenie z sądownictwem, które działa w normalnym systemie czasu pracy. Dla nas jako organizacji społecznej reprezentującej pracowników najistotniejsze się jednak aspekty związane rodziną. Dwuzmianowość, zwłaszcza od 1 września, wywołała ogromne problemy dla rodzin wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem, gdy rozpoczynamy pracę o 7:00, a szkolna świetlica jest otwierana o 8:00? Jak odebrać dzieci ze szkoły, gdy zmiana rozpoczyna się o 14:00, a kończy o 20:30. W wielu przypadkach stały się to problemy nie do rozwiązania. Dlatego też zwróciliśmy się do rad okręgowych i grup związkowych o przedstawienie stanowisk w tej sprawie. Były one pomocne w opracowaniu stanowiska Rady Głównej, które w dniu 8 września 2020 r. trafiło na biurko I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego. Czy stanowisko to wpłynie na odstąpienie od systemu zmianowego? O tym przekonamy się już wkrótce. Zapraszamy do lektury.

RG 24.2020
Login