Nie żyje Mariusz Gózd.

Listopad 3, 2021

 

Odszedł od nas po ciężkiej chorobie Kolega i Przyjaciel Mariusz Gózd. Przewodniczący Rady Głównej w latach 2009-2013, a następnie Zastępca Przewodniczącego. Wieloletni szef największej organizacji związkowej w Katowicach. Prokurator tamtejszej Prokuratury Regionalnej. Sygnatariusz porozumień między Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów „Ad Vocem”, Stowarzyszeniem Komitet Obrony Prokuratorów oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zawartych w maju 2011 r. w sprawie akcji protestacyjnych sędziów i prokuratorów w związku z psuciem prawa i zamrożeniem wynagrodzeń. Wielki orędownik dialogu między zawodami prawniczymi. Inicjator wrocławskiego okrągłego stołu wymiaru sprawiedliwości w październiku 2011 r. Jeden ze współautorów idei utworzenia federacji zawodów prawniczych. Inicjator i założyciel Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, do której celów statutowych należy udzielanie wsparcia finansowego zatrudnionym w prokuraturze i ich rodzinom w przypadku choroby. Wychowawca setek aplikantów prokuratorskich. Wielki pasjonat i znawca kryminalistyki. Spoczywaj w pokoju Mariuszu.

Oświadczenie organizatorów „czerwonego marszu” i „czerwonego miasteczka”

Październik 5, 2021

Oświadczenie organizatorów „czerwonego marszu” i „czerwonego miasteczka”
w sprawie „nie – porozumienia” zawartego przez niektóre związki sądowe
z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 4 października 2021  r.
w sprawach, które już wcześniej zostały przesądzone.

 

10 września 2021 r. ulicami Warszawy przeszedł „czerwony marsz” tysięcy pracowników sądów i prokuratury, którzy od lipca tego roku w każdą środę spotykają się pod budynkami sądów i prokuratur aby w trakcie przerw od pracy zamanifestować niezadowolenie z powodu projektowanego zamrożenia wynagrodzeń, bo proponowanej przez Rząd waloryzacji poniżej poziomu inflacji inaczej nazwać się nie da.

 

Wobec jakiegokolwiek braku reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na postulaty „czerwonego marszu” złożone w Sejmie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Kancelarii Premiera 30 września 2021 r. „Na Rozdrożu” pod Ministerstwem Sprawiedliwości rozbiło się „czerwone miasteczko.”

 

Nasze postulaty to min.:

1.      12 % waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r,

2.     Ustawowe powiązanie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze średnią płacą w gospodarce,

3.      Uchwalenie ustawy o modernizacji prokuratury,

4.      Podjęcie działań zapobiegających mobbingowi w sądach.

 

4 października 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło do swojej siedziby przedstawicieli kilku związków działających w sądach, które nie protestują
w „czerwonym miasteczku”, a ich uczestnictwo w „czerwonym marszu” ograniczyło się do kilkudziesięciu osób.

 

W następstwie tego spotkania, podpisano w nocy porozumienie, które przewiduje wszystko to, co już zostało wcześniej wywalczone, w szczególności środki na nagrody w wysokości 6 %, przyjęte we wrześniu w nowelizacji budżetu na
2021 r. oraz deklaratoryjne zapewnienie Ministerstwa Sprawiedliwości o poparciu postulatu waloryzacji płac pracowników sądów i prokuratury o 12 %.

 

Organizatorzy „czerwonego marszu” oraz „czerwonego miasteczka” kierują do sygnatariuszy porozumienia z ramienia związków, w szczególności śląsko – dąbrowskiej Solidarności kierowanej przez Edytę Wierzgoń – Odyjas, związku kierowanego przez Iwonę Idzikowską – Nałęcz oraz poznańskim związkom kierowanym przez Piotra Domańskiego wyrazy oburzenia ale i współczucia z powodu instrumentalnego wykorzystania przez władzę wykonawczą do celów politycznych.

 

Dla tysięcy protestujących pracowników sądów i prokuratur to porozumienie jest policzkiem ze strony prorządowych związków.

 

Dla dyżurujących w „czerwonym miasteczku” to cios w plecy.

 

Koleżanki i Koledzy pracownicy sądów i prokuratury! Stan wyjątkowy dla polskiego wymiaru sprawiedliwości trwa.

 

Czerwone miasteczko nadal się broni!

 

Włączajcie się do walczącego ruchu związkowego i protestujcie. Do skutku!

 

Oświadczenie organizatorów

Obniżenie wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2022 r. – kalkulator.

Październik 4, 2021

Poniżej prezentujemy kalkulator wynagrodzeń prokuratorów uwzględniający zamrożenie płac w stosunku do 2021 r. przy zastosowaniu przelicznika z II kwartału 2020. Zapraszamy do lektury.

Kalkulator wynagrodzeń prokuratorskich nowy ład plus II kwartał 2020

CZERWONE MIASTECZKO – STAN WYJĄTKOWY DLA SĄDÓW I PROKURATURY TRWA NADAL

Wrzesień 30, 2021

„CZERWONE MIASTECZKO”

STAN WYJĄTKOWY DLA SĄDÓW I PROKURATURY TRWA NADAL

Warszawa 30 września 2021 r. godzina 16:00.

 

Harmonogram protestu:

  1. Godzina 15:30 przejście liderów „czerwonego marszu” z „białego miasteczka” pod KPRM przed budynek Ministerstwa Sprawiedliwości – symboliczne utworzenie „biało-czerwonego” miasteczka.
  2. Godzina 16:00 – konferencja prasowa założycieli  „biało – czerwonego miasteczka” z udziałem organizatorów „czerwonego marszu” i reprezentantów „białego miasteczka”

 

Postulaty:

  1. Podwyżka wynagrodzeń w wysokości 12% w 2022 r., dla każdego pracownika sądu i prokuratury,
  2. Ustawowe powiązanie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze średnią płacą w gospodarce,
  3. Zwiększenie ilości etatów urzędników, pracowników pomocniczych, specjalistów i asystentów w liczbie zapewniającej sprawne funkcjonowanie sądownictwa i  prokuratury,
  4. Skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji prokuratury zawierającej element podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń.
  5. Odstąpienie od obniżenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2022 poprzez ich zamrożenie.
  6. Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
  7. Uchwalenie Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w powyższych sprawach.
Czerwone miasteczko Uchwała nr 10

Czerwony marsz prokuratury i sądów przedmiotem obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Wrzesień 16, 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Na komisji Sprawiedliwości w dniu 16 września 2021

Wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej do Ministerstwa Finansów – opinia w sprawie ustawy okołobudżetowej zamrażającej wynagrodzenia prokuratorów.

Wrzesień 7, 2021

Krytykując rozwiązania przedstawionego do konsultacji projektu zamrażającego wynagrodzenia prokuratorów, szef Rady Głównej wskazał, że rozwiązanie wiążące płace orzeczników ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce obowiązuje od 2009 roku i stanowi kompromis wypracowany w Sejmie po fali protestów środowisk prokuratorskiego i sędziowskiego organizowanych miedzy innymi przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenie Komitet Obrony Prokuratorów. Należy dodatkowo wskazać na konieczność podniesienia kwot przewidzianych na wynagrodzenia dla urzędników i innych pracowników prokuratury oraz asystentów, tak aby możliwe było zagwarantowanie wzrostu wynagrodzenia w tej grupie zawodowej na poziomie 12%, co pozwoliłoby na dostosowanie poziomu płac do obecnej sytuacji rynkowej. Ukształtowanie tego wskaźnika w aktualnym projekcie na poziomie 4,4 % po dwumiesięcznych akcjach protestacyjnych pracowników prokuratury i sadów należy uznać za całkowicie nie do zaakceptowania. Jest to też przyczyna dla której 10 września 2021 r. ulicami Warszawy przejdzie pod Kancelarię Rady Ministrów demonstracja pracowników prokuratury i sądów –czytamy w najnowszym stanowisku Rady. Przedstawiając niemniejsze stanowisko chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że to polska, prokuratura stała się kołem zamachowym korzystnej sytuacji budżetu państwa podejmując zdecydowaną walkę z mafiami wyłudzającymi podatek VAT. Jeśli przychody Skarbu Państwa z tego tytułu wzrosły w relacji do 2015 r. o ponad 60 miliardów złotych, to jest to w dużej mierze efekt pracy tysięcy prokuratorów oraz wspomagających ich urzędników, asystentów, specjalistów i pracowników obsługi. To pokazuje, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry bo jest to inwestycją o bardzo wysokiej stopie zwrotu – dodał prokurator Jacek Skała.

 

Skan_20210907_152044(2)

Odmrożeni ale protest trwa.

Sierpień 26, 2021

15 lipca 2021 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, jako jedna z pierwszych organizacji związkowych działających w Polsce rozpoczął akcję protestacyjną polegającą na zbiorowym korzystaniu z przerw przewidzianych przez Kodeks pracy przed budynkami prokuratur. Kilkanaście dni wcześniej akcję protestacyjną rozpoczęli sądowi związkowcy skupieni miedzy innymi wokół KNSZ „Ad Rem.” Przed polskie sądy i prokuratury wyszły tysiące pracowników, wspomaganych przez prokuratorów. Obie organizacje, nie czekając na decyzje trzech największych central związkowych podjęły decyzję o manifestacji, która przejdzie 10 września 2021 r. ulicami Warszawy z Ronda Dmowskiego pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zaraz po sądach i prokuraturach rozpoczną się protesty służby zdrowia. Nasze wystąpienia skierowaliśmy do Prezydenta, Sejmu i Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Jako pierwszy zareagował ten ostatni, który do Ministra Finansów skierował uchwały ZZPIPP RP z wyrazami poparcia i wnioskiem o rozważenie odmrożenia płac w polskich sądach i prokuraturach w 2021 r. Suma tych działań odegrała istotną rolę w decyzji Rady Ministrów, która zmieniła projekt budżetu. Nie ma w nim już mowy o zamrożenia płac. Projekt przewiduje waloryzację wynagrodzeń na poziomie 4,4 % oraz odmrożenie funduszu nagród, wynoszącego 3 %. W tym kontekście zastanawiająco aczkolwiek optymistycznie brzmią wypowiedzi Piotra Patkowskiego – Wiceministra Finansów, który zapowiedział, że fundusz nagród wzrośnie o 9 %, z czego 4,5 % będzie można przeznaczyć na podwyżki. Odmrożenie sfery budżetowej oznaczać będzie także brak podstaw do zamrożenia wynagrodzeń orzeczniczych. Nasz postulat jest jednak niezmienny. To dwunastoprocentowa waloryzacja w 2022 r. Dlatego w Warszawie spotykamy się 10 września o godzinie 10:00.  Dzięki naszej determinacji symboliczna bryła lodu, która prześladowała nas przez 7 lat rządów poprzedniej koalicji, zaczyna się powoli topić. Jako grupa zawodowa zamierzamy to topnienie przyspieszyć. Fakt, że już dziś po miesiącu akcji protestacyjnych nie mówimy już o zamrożeniu wynagrodzeń jest sukcesem naszego Związku i skupionych wokół niego tysięcy członków oraz sympatyków. Rozpoczynamy nowy etap walki o 12 % waloryzacji, ustawę o modernizacji prokuratury z elementem zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń oraz nową ustawę o pracownikach sądów i prokuratury, która wprowadzałaby mechanizm powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce. Walczymy zatem o nowy ład dla prokuratury i sadów. W naszej ocenie polska prokuratura na to zasługuje czemu daje dowód codzienną służbą i staniem na straży bezpieczeństwa obywateli. Daliśmy tego dowód w okresie pandemii, kiedy jako jedyna instytucja państwowa podjęliśmy się trudu pracy zmianowej. Dajemy tego dowód codzienną walką z przestępczością, zwłaszcza tą gospodarczą, co w porównaniu z rokiem 2015 w ubiegłym roku przyniosło, wzrost dochodów z tytułu VAT aż o 62 miliardy złotych. To oznacza, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry bo to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu. I z tym przesłaniem zwrócimy się do rządzących 10 września 2021 r. w Warszawie.

Odezwa Rady Głównej do prokuratorów i pracowników warszawskich prokuratur.

Sierpień 24, 2021

24 sierpnia 2021 r. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej zwrócił się z apelem do kadry orzeczniczej i pozaorzeczniczej z warszawskich prokuratur o czynne uczestnictwo w manifestacji, która 10 września przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „stop zamrożeniu płac 2022.”

„W opinii Rady Głównej, powodzenie całej akcji w dużej mierze leży w rękach prokuratorów i pracowników zatrudnionych w jednostkach warszawskich. Dlatego apelujemy do Państwa aby jak największa grupa wykonujących obowiązki służbowe w Warszawie wzięła udział proteście i skorzystała tego dnia z urlopu” –  czytamy w najnowszym wystąpieniu ZZPiPP RP.

 

 

odezwa Warszawa

Szczecin odmrożony.

Sierpień 20, 2021

Pozytywnym finałem zakończyła się bulwersująca sprawa dotycząca pracowników szczecińskich prokuratur. Tamtejszy Prokurator Okręgowy, chcąc uniemożliwić uczestnictwo w proteście polegającym na zbiorowym korzystaniu z przerw „śniadaniowych” podzielił załogę na 4 grupy śniadaniowe. W reakcji na te działania Rada Główna wydała stanowisko i pozyskała opinię prawną, a której jednoznacznie wynikała niedopuszczalność takich działań. Po tych interwencjach, Prokurator Okręgowy w Szczecinie odstąpił od swojego zarządzenia. Dzięki temu w środę przed szczecińskimi prokuraturami zrobiło się czerwono od związkowych koszulek. Dziękujemy, że stanęliście „murem za Szczecinem.” Na razie w Szczecinie odmrożono „śniadania.” Teraz pora na wynagrodzenia.

10 września 2021 r. – II etap protestu „stop zamrożeniu płac 2022.”

Sierpień 16, 2021

 

Mamy wciąż szansę aby powstrzymać zamrożenie płac ale wiele zależy od nas samych. Dlatego 10 września, wspólnie z naszymi przyjaciółmi s sądów demonstrujemy w Warszawie. To będzie długi, słoneczny, wrześniowy weekend. Poniżej uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP z 12 sierpnia. Skierowaliśmy ją z prośbą o zajęcie stanowiska do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zapraszamy do lektury.

 

Uchwała z dnia 12 sierpnia 2021(1)
Login