Minister Kwiatkowski dziękuje Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury za wystąpienie do Premiera Tuska w sprawie redukcji zatrudnienia w Prokuraturze

Październik 23, 2010

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skierował na ręce Związku pismo zawierające między innymi podziękowania za wystąpienie Rady Głównej ZZPiPP RP do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wyłączenia spod regulacji projektu ustawy z dnia 27.08.2010 o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych, pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Konsekwencją tego wystąpienia jest ogłoszona przez Związek na zjeździe we Wrocławiu akcja wręczania Premierowi czerwonych kartek.

Minister Sprawiedliwości dziękuje Związkowi Zawodowemu Prokuratorów

Uchwała Walnego Zebrania grupy związkowej ZZPiPP RP w Prokuraturze Generalnej

Październik 22, 2010

Czerwona kartka dla Premiera Donalda Tuska od związkowców z Prokuratury Generalnej. W dniu 21 października 2010 r. organizacja ZZPiPP RP z Prokuratury Generalnej wydała uchwałę o poparciu ogłoszonej przez Radę Główną akcji protestacyjnej polegającej na wręczeniu Premierowi czerwonych kartek. Podobną uchwałę wydała warszawska organizacja związkowa.

Uchwała Zebrania Rady Okręgowej ZZPiPP RP w WarszawieUchwała Walnego Zebrania grupy związkowej ZZPiPP RP

Pismo do Prokuratora Generalnego w sprawie stawek awansowych

Październik 17, 2010

Rada Główna Związku wnosi o podjęcie przez Prokuratora Generalnego niezbędnych działań prawnych mających na celu niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości, które dotyczą kilkuset prokuratorów w naliczaniu stawek awansowych, i doprowadzenie do zgodności wysokości wynagrodzeń wszystkich zainteresowanych z normą zawartą w art. 62 ust 1 ustawy o prokuraturze.

Stawki awansowe - pismo do PG

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie redukcji zatrudnienia w powszechnych jednostkach prokuratury

Październik 11, 2010

Urzędnicy prokuratury wręczą Donaldowi Tuskowi czerwone kartki. W związku z zaplanowanymi przez rząd redukcjami w administracji Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wezwał pracowników administracji i obsługi do udziału w proteście polegającym na wręczaniu Prezesowi Rady Ministrów symbolicznych czerwonych kartek. Jednocześnie Rada Główna skierowała apel do prokuratorów o solidarne poparcie urzędników poprzez czynne uczestnictwo we wcześniej ogłoszonej akcji „dni bez czynności procesowych” 16 i 19 listopada 2010 r.

Uchwała - redukcja zatrudnienia

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie zwrotu kosztów przejazdu

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpił do Prokuratora Generalnego w wprowadzenie na terenie całego kraju ujednolicenia zasad zwrotu kosztów przejazdu prokuratorom zamieszkującym poza siedzibami jednostek organizacyjnych prokuratur, w których pełnią służbę, a także prokuratorom wykorzystującym samochody prywatne dla celów służbowych w związku z decyzjami niektórych prokuratorów okręgowych o bezpodstawnym obniżaniu stawek kilometrowych.

Uchwała - koszty dojazdu

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie sytuacji asesorów prokuratorskich

Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie sytuacji asesorów prokuratorskich związanej z nowelizacją ustawy o prokuraturze dokonaną ustawą z dnia 9.10.2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała - sytuacja asesorów prokuratorskich

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie protestu prokuratorów

Październik 7, 2010

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła decyzję o ogłoszeniu protestu polegającego na niewyznaczaniu terminów czynności procesowych w dniach 16 i 19 listopada 2010 r. i poparciu protestu sędziów – dni bez wokandy 17 i 18 listopada 2010 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzywa prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz organizacje przedstawicielskie do czynnego udziału w proteście.

Protest prokuratorów - uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP

Redukcja zatrudnienia w administracji publicznej

Wrzesień 29, 2010

Związek wystąpił do Premiera z wnioskiem o poszerzenie katalogu instytucji, których nie obejmie 10-procentowa redukcja zatrudnienia w administracji publicznej. Wyłączeniu takiemu podlega sądownictwo, a o prokuraturze zapomniano.

Restrukturyzacja zatrudnienia - pismo do Donalda Tuska

Protest prokuratorów

Wrzesień 18, 2010

W dniach 7-8 października 2010 r. we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP oraz przewodniczących rad okręgowych. Wśród zaproszonych gości na części otwartej posiedzenia znaleźli się między innymi przedstawiciele organizacji prokuratorskich w tym Komitetu Obrony Prokuratorów, www.prokuratorzy.net, a także środowiska sędziowskiego, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym z punktów porządku obrad będzie podjęcie decyzji, co do akcji protestacyjnej w związku z brakiem realizacji obietnic podniesienia wynagrodzeń prokuratorów
i sędziów, które należą do najniższych w Europie. Taką akcję ogłosili już sędziowie, którzy w dniach 17-18 listopada powrócą do tzw. „dni bez wokandy” oraz wręczą Prezesowi Rady Ministrów listy protestacyjny w postaci „czerwonej kartki.”

Akcja protestacyjna przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej

Wrzesień 17, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP popiera ogłoszoną na dzień 22 września 2010 r. akcję protestacyjną przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku.

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku
Login