Uchwała Walnego Zebrania grupy związkowej ZZPiPP RP w Prokuraturze Generalnej

Październik 22, 2010

Czerwona kartka dla Premiera Donalda Tuska od związkowców z Prokuratury Generalnej. W dniu 21 października 2010 r. organizacja ZZPiPP RP z Prokuratury Generalnej wydała uchwałę o poparciu ogłoszonej przez Radę Główną akcji protestacyjnej polegającej na wręczeniu Premierowi czerwonych kartek. Podobną uchwałę wydała warszawska organizacja związkowa.

Uchwała Zebrania Rady Okręgowej ZZPiPP RP w WarszawieUchwała Walnego Zebrania grupy związkowej ZZPiPP RP

Pismo do Prokuratora Generalnego w sprawie stawek awansowych

Październik 17, 2010

Rada Główna Związku wnosi o podjęcie przez Prokuratora Generalnego niezbędnych działań prawnych mających na celu niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości, które dotyczą kilkuset prokuratorów w naliczaniu stawek awansowych, i doprowadzenie do zgodności wysokości wynagrodzeń wszystkich zainteresowanych z normą zawartą w art. 62 ust 1 ustawy o prokuraturze.

Stawki awansowe - pismo do PG

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie redukcji zatrudnienia w powszechnych jednostkach prokuratury

Październik 11, 2010

Urzędnicy prokuratury wręczą Donaldowi Tuskowi czerwone kartki. W związku z zaplanowanymi przez rząd redukcjami w administracji Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wezwał pracowników administracji i obsługi do udziału w proteście polegającym na wręczaniu Prezesowi Rady Ministrów symbolicznych czerwonych kartek. Jednocześnie Rada Główna skierowała apel do prokuratorów o solidarne poparcie urzędników poprzez czynne uczestnictwo we wcześniej ogłoszonej akcji „dni bez czynności procesowych” 16 i 19 listopada 2010 r.

Uchwała - redukcja zatrudnienia

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie zwrotu kosztów przejazdu

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpił do Prokuratora Generalnego w wprowadzenie na terenie całego kraju ujednolicenia zasad zwrotu kosztów przejazdu prokuratorom zamieszkującym poza siedzibami jednostek organizacyjnych prokuratur, w których pełnią służbę, a także prokuratorom wykorzystującym samochody prywatne dla celów służbowych w związku z decyzjami niektórych prokuratorów okręgowych o bezpodstawnym obniżaniu stawek kilometrowych.

Uchwała - koszty dojazdu

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie sytuacji asesorów prokuratorskich

Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie sytuacji asesorów prokuratorskich związanej z nowelizacją ustawy o prokuraturze dokonaną ustawą z dnia 9.10.2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała - sytuacja asesorów prokuratorskich

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie protestu prokuratorów

Październik 7, 2010

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła decyzję o ogłoszeniu protestu polegającego na niewyznaczaniu terminów czynności procesowych w dniach 16 i 19 listopada 2010 r. i poparciu protestu sędziów – dni bez wokandy 17 i 18 listopada 2010 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzywa prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz organizacje przedstawicielskie do czynnego udziału w proteście.

Protest prokuratorów - uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP

Redukcja zatrudnienia w administracji publicznej

Wrzesień 29, 2010

Związek wystąpił do Premiera z wnioskiem o poszerzenie katalogu instytucji, których nie obejmie 10-procentowa redukcja zatrudnienia w administracji publicznej. Wyłączeniu takiemu podlega sądownictwo, a o prokuraturze zapomniano.

Restrukturyzacja zatrudnienia - pismo do Donalda Tuska

Protest prokuratorów

Wrzesień 18, 2010

W dniach 7-8 października 2010 r. we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP oraz przewodniczących rad okręgowych. Wśród zaproszonych gości na części otwartej posiedzenia znaleźli się między innymi przedstawiciele organizacji prokuratorskich w tym Komitetu Obrony Prokuratorów, www.prokuratorzy.net, a także środowiska sędziowskiego, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym z punktów porządku obrad będzie podjęcie decyzji, co do akcji protestacyjnej w związku z brakiem realizacji obietnic podniesienia wynagrodzeń prokuratorów
i sędziów, które należą do najniższych w Europie. Taką akcję ogłosili już sędziowie, którzy w dniach 17-18 listopada powrócą do tzw. „dni bez wokandy” oraz wręczą Prezesowi Rady Ministrów listy protestacyjny w postaci „czerwonej kartki.”

Akcja protestacyjna przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej

Wrzesień 17, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP popiera ogłoszoną na dzień 22 września 2010 r. akcję protestacyjną przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku.

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku

Strona internetowa Jeleniogórskiej Rady Okręgowej ZZPiPP RP

Sierpień 18, 2010

Ruszyła strona internetowa Jeleniogórskiej Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapraszamy i gratulujemy tej prężnej organizacji pomysłu i wykonania.

http://www.zz-prokuratury.jgora.pl/

Login