Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie zwrotu kosztów przejazdu

Październik 11, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpił do Prokuratora Generalnego w wprowadzenie na terenie całego kraju ujednolicenia zasad zwrotu kosztów przejazdu prokuratorom zamieszkującym poza siedzibami jednostek organizacyjnych prokuratur, w których pełnią służbę, a także prokuratorom wykorzystującym samochody prywatne dla celów służbowych w związku z decyzjami niektórych prokuratorów okręgowych o bezpodstawnym obniżaniu stawek kilometrowych.

Uchwała - koszty dojazdu

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie sytuacji asesorów prokuratorskich

Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie sytuacji asesorów prokuratorskich związanej z nowelizacją ustawy o prokuraturze dokonaną ustawą z dnia 9.10.2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała - sytuacja asesorów prokuratorskich

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie protestu prokuratorów

Październik 7, 2010

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła decyzję o ogłoszeniu protestu polegającego na niewyznaczaniu terminów czynności procesowych w dniach 16 i 19 listopada 2010 r. i poparciu protestu sędziów – dni bez wokandy 17 i 18 listopada 2010 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzywa prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz organizacje przedstawicielskie do czynnego udziału w proteście.

Protest prokuratorów - uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP

Redukcja zatrudnienia w administracji publicznej

Wrzesień 29, 2010

Związek wystąpił do Premiera z wnioskiem o poszerzenie katalogu instytucji, których nie obejmie 10-procentowa redukcja zatrudnienia w administracji publicznej. Wyłączeniu takiemu podlega sądownictwo, a o prokuraturze zapomniano.

Restrukturyzacja zatrudnienia - pismo do Donalda Tuska

Protest prokuratorów

Wrzesień 18, 2010

W dniach 7-8 października 2010 r. we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP oraz przewodniczących rad okręgowych. Wśród zaproszonych gości na części otwartej posiedzenia znaleźli się między innymi przedstawiciele organizacji prokuratorskich w tym Komitetu Obrony Prokuratorów, www.prokuratorzy.net, a także środowiska sędziowskiego, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym z punktów porządku obrad będzie podjęcie decyzji, co do akcji protestacyjnej w związku z brakiem realizacji obietnic podniesienia wynagrodzeń prokuratorów
i sędziów, które należą do najniższych w Europie. Taką akcję ogłosili już sędziowie, którzy w dniach 17-18 listopada powrócą do tzw. „dni bez wokandy” oraz wręczą Prezesowi Rady Ministrów listy protestacyjny w postaci „czerwonej kartki.”

Akcja protestacyjna przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej

Wrzesień 17, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP popiera ogłoszoną na dzień 22 września 2010 r. akcję protestacyjną przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku.

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku

Strona internetowa Jeleniogórskiej Rady Okręgowej ZZPiPP RP

Sierpień 18, 2010

Ruszyła strona internetowa Jeleniogórskiej Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapraszamy i gratulujemy tej prężnej organizacji pomysłu i wykonania.

http://www.zz-prokuratury.jgora.pl/

Sukces! Przywrócono należyte wynagrodzenia asesorom w apelacji Katowickiej

Lipiec 28, 2010

Po kilku miesiącach walki asesorom z apelacji katowickiej przyznano rację. Ich wynagrodzenia były naliczane nieprawidłowo. Fakt ten wynika z odpowiedzi na pismo Związku do Prokuratora Generalnego z 21 lipca 2010 r. Teraz czekamy na wyrównania i odsetkami za 2009 i 2010.

Odpowiedź na pismo Związku do Prokuratora Generalnego z 21 lipca 2010 r.

Ponownie zaniżone wynagrodzenia asesorów

Lipiec 8, 2010

W związku z faktem, iż w czerwcu 2010 r. asesorzy apelacji katowickiej ponownie otrzymali zaniżone wynagrodzenia wystąpiliśmy do Prokuratora Generalnego z wnioskiem w trybie IP o udzielenie informacji na ten temat.

Wniosek IP do PG - Bezprawne zaniżanie wynagrodzeń asesorów

Pismo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Czerwiec 29, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP ufundował nagrodę dla uczestnika XVI Finalu Turnieju wiedzy Kryminalistycznej organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof dra Jana Sehna – aplikanta Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie.

Pismo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Login