Protest prokuratorów

Wrzesień 18, 2010

W dniach 7-8 października 2010 r. we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP oraz przewodniczących rad okręgowych. Wśród zaproszonych gości na części otwartej posiedzenia znaleźli się między innymi przedstawiciele organizacji prokuratorskich w tym Komitetu Obrony Prokuratorów, www.prokuratorzy.net, a także środowiska sędziowskiego, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym z punktów porządku obrad będzie podjęcie decyzji, co do akcji protestacyjnej w związku z brakiem realizacji obietnic podniesienia wynagrodzeń prokuratorów
i sędziów, które należą do najniższych w Europie. Taką akcję ogłosili już sędziowie, którzy w dniach 17-18 listopada powrócą do tzw. „dni bez wokandy” oraz wręczą Prezesowi Rady Ministrów listy protestacyjny w postaci „czerwonej kartki.”

Akcja protestacyjna przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej

Wrzesień 17, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP popiera ogłoszoną na dzień 22 września 2010 r. akcję protestacyjną przedstawicieli Związków Zawodowych pracowników sfery budżetowej w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku.

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku

Strona internetowa Jeleniogórskiej Rady Okręgowej ZZPiPP RP

Sierpień 18, 2010

Ruszyła strona internetowa Jeleniogórskiej Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapraszamy i gratulujemy tej prężnej organizacji pomysłu i wykonania.

http://www.zz-prokuratury.jgora.pl/

Sukces! Przywrócono należyte wynagrodzenia asesorom w apelacji Katowickiej

Lipiec 28, 2010

Po kilku miesiącach walki asesorom z apelacji katowickiej przyznano rację. Ich wynagrodzenia były naliczane nieprawidłowo. Fakt ten wynika z odpowiedzi na pismo Związku do Prokuratora Generalnego z 21 lipca 2010 r. Teraz czekamy na wyrównania i odsetkami za 2009 i 2010.

Odpowiedź na pismo Związku do Prokuratora Generalnego z 21 lipca 2010 r.

Ponownie zaniżone wynagrodzenia asesorów

Lipiec 8, 2010

W związku z faktem, iż w czerwcu 2010 r. asesorzy apelacji katowickiej ponownie otrzymali zaniżone wynagrodzenia wystąpiliśmy do Prokuratora Generalnego z wnioskiem w trybie IP o udzielenie informacji na ten temat.

Wniosek IP do PG - Bezprawne zaniżanie wynagrodzeń asesorów

Pismo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Czerwiec 29, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP ufundował nagrodę dla uczestnika XVI Finalu Turnieju wiedzy Kryminalistycznej organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof dra Jana Sehna – aplikanta Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie.

Pismo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Odpowiedź na pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Niepełnosprawny może być prokuratorem. Odpowiedź z dnia 28 czerwca 2010 r. na pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie poruszającej się na wózku niepełnosprawnej asesor, której odmówiono powrotu do służby.

Odpowiedź na pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Uchwała w sprawie wynagrodzeń urzędników prokuratury

Czerwiec 23, 2010

Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie wynagrodzeń urzędników prokuratury.

Uchwała w sprawie wynagrodzeń urzędników prokuratury

Sprawozdanie ze spotkania Rady Głównej ZZPiPP RP z Prokuratorem Generalnym

Czerwiec 18, 2010

Sprawozdanie rzecznika prasowego ze spotkania Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem w dniu 15 czerwca 2010 r. w Warszawie. Na spotkaniu tym poruszono najważniejsze aspekty związane z bieżącym funkcjonowaniem Prokuratury – probem etatyzacji, konkursów na stanowiska prokuratorskie, bezprawnego zaniżania wynagrodzeń asesorów prokuratorskich, prac nad konstytucjonalizacją prokuratury i nową ustawą o prokuraturze, mankamentów systemu kształcenia i długotrwałych delegacji i wiele innych.

Sprawozdanie ze spotkania Rady Głównej ZZPiPP RP z Prokuratorem Generalnym

Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP

Czerwiec 16, 2010

Uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z dnia 14 czerwca 2010r w sprawach: ocen okresowych dla prokuratorów oraz wynagrodzeń prokuratorów i asesorów prokuratorskich.

Uchwała Rady Głównej w sprawie zarobków prokuratorówUchwała Rady Głownej w sprawie ocen okresowych
Login