Odpowiedzi Prokuratur Okręgowych

Czerwiec 1, 2010

Odpowiedzi Prokuratur Okręgowych z Częstochowy (z dnia 19 maja 2010r), Bielska-Białej (z dnia 21 maja 2010r) oraz Katowic (z dnia 31 maja 2010r) na wnioski w trybie IP.

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w CzęstochowieOdpowiedź Prokuratury Okręgowej w Bielsku-BiałejOdpowiedź Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

Maj 30, 2010

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Gliwicach na wniosek Związku w sprawie bezpodstawnego zaniżania wynagrodzeń asesorów prokuratorskich w okręgu gliwickim z dnia 14 maja 2010 r.

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

Odpowiedzi Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach

Maj 20, 2010

Odpowiedzi Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach na wnioski w trybie IP dotyczące bezpodstawnego zaniżania wynagrodzeń asesorów.

Odpowiedzi Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach

Pismo do Prokuratora Generalnego

Maj 19, 2010

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury wystosował pismo do Prokuratora Generalnego o wyjaśnienie przyczyny, dla której w szeregu okręgów Prokuratury doszło do odmiennego interpretowania przepisów Ustawy Budżetowej na rok 2010

Pismo do Prokuratora Generalnego

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Maj 14, 2010

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Katowicach na wniosek Związku w sprawie bezpodstawnego zaniżania wynagrodzeń asesorów prokuratorskich w okręgu katowickim z dnia 14 maja 2010 r.

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Maj 7, 2010

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2010 r. o dołączenie przedstawicieli Związku do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych toczących się z udziałem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie ocen okresowych oraz wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Odpowiedź MS na wniosek w trybie IP

Kwiecień 21, 2010

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek w trybie IP z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie bezpodstawnego zaniżania wynagrodzenia zasadniczego asesorów oraz w czasie niezdolności do pracy wskutek chorob w apelacji katowickiej.

Zarobki asesorów prokuratorskich w apelacji katowickiej - Odpowiedź MS na wniosek w trybie IP

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych

Kwiecień 2, 2010

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego ‘Alleluja’. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Marzec 25, 2010

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości z 23 marca 2010 r. w sprawie braku podstaw prawnych do dochodzenia przez prokuratorów okręgowych i apelacyjnych w drodze postępowania regresowego zwrotu kwoty wypłaconej w wyniku orzeczenia sądu uwzględniającego skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego powstała w wyniku interwencji ZZPiPP RP na spotkaniu z Prokuratorem Krajowym w dniu 28 stycznia 2010 r.

Rozmowa z Jackiem Skałą – okresowe oceny prokuratorów

Marzec 18, 2010

Rozmowa z Jackiem Skałą, wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie okresowych ocen prokuratorów – felieton ukazał się w miesięczniku Prawo Europejskie w praktyce Nr 2 (68) – luty 2010

Login