Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Czerwiec 30, 2008

Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 25 czerwca 2008r. w Warszawie, zwołane w sprawie udzielenia przez Ministra Sprawiedliwości informacji m.in. na temat planowanych podwyżek uposażeń sędziów
W imieniu Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu Jacek Czaja. Z udzielonych przez niego informacji wynika, iż Ministerstwo Sprawiedliwości planuje od 1 stycznia 2009r. podwyższenie uposażeń sędziów i prokuratorów średnio o około 20%. Co najważniejsze – niezbędne środki zostały zaplanowane w budżecie Ministerstwa.
Precyzyjne wskazanie sposobu naliczania podwyżek nie jest jeszcze możliwe, bowiem celem Ministerstwa jest spłaszczenie różnic w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi szczeblami jednostek organizacyjnych i doprowadzenie do takiej sytuacji by od 1 stycznia 2009r. podwyżki dla sędziów i prokuratorów jednostek rejonowych wyniosły około 20% uposażeń, okręgowych – około 15%, zaś apelacyjnych około 10%.
Szczegółowe założenia w tym zakresie Pan Minister Jacek Czaja przedstawi na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które odbędzie się w okresie pomiędzy 22 a 25 lipca br.
Ponadto, również w dniu 25 czerwca 2008r. Sejm znowelizował ustawę o prokuraturze poprzez likwidację awansów poziomych oraz wprowadzenie w ich miejsce trzeciej stawki awansowej. Nowelizacja ta, zgodnie z jej treścią, powinna wejść w życie w dniu 30 czerwca 2008r.
Z informacji uzyskanych od posłów PiS wynika jednak, że jest bardzo mało prawdopodobne by Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał tę ustawę. Zdaniem posłów PiS nowelizacja może zostać zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na niedopuszczalne uchwalenie jej w trybie pilnym. W takim przypadku oczekiwanie na werdykt Trybunału może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli istotnie Pan Prezydent nie podpisze tej ustawy – z dniem 1 lipca 2008r. wejdą w życie regulacje dotyczące awansów poziomych.
W tej sytuacji warto by uprawnieni prokuratorzy, którzy w jednostkach rejonowych lub okręgowych przepracowali ponad 15 lat – złożyli drogą służbową stosowne wnioski o awanse do jednostek odpowiednio okręgowych lub apelacyjnych.
O wszelkich nowych planach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości będziemy informować na bieżąco.

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP

Czerwiec 11, 2008

W dniach 8-10 czerwca 2008 roku, w Wiśle odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP. W trakcie obrad Komisja przeprowadziła kontrolę finansów Związku za 2007 rok nie stwierdzając nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Radę Główną ZZPiPP RP środków związkowych.

Wycofanie MS z podwyżki naszych uposażeń

Czerwiec 6, 2008

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z podwyżki naszych uposażeń o 25% od dnia 1 stycznia 2009r. Nie wyrazili na nie zgody Minister Finansów oraz Premier RP. Nie wiadomo czy w 2009r. otrzymamy jakiekiolwiek podwyżki uposażeń. Podwyżki i to już od tego roku otrzymali tylko niezbędni i wydajni pracownicy. Widocznie prokuratorzy do tej grupy nie należą. Czy w najbliższym czasie czekają nas więc dni bez wokand ? W każdym razie okres dalszego biernego oczekiwania na dobrą wolę Kierownictwa resortu dobiega końca. Bezpośrednio po dniu 20 czerwca br. zamieścimy informację o treści odpowiedzi udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Rady Głównej Związku z dnia 3 czerwca 2008r. Zapraszamy do lektury obu dołączonych pism.

Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości

Marzec 18, 2008

Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości w dniu 27 lutego 2008r. w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli panowie:
- Marian Cichosz – Sekretarz Stanu,
- Zbigniew Wrona – Podsekretarz Stanu,
- Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu,
- Andrzej Pogorzelski – Zastępca Prokuratora Generalnego,
- Jerzy Szymański – Zastępca Prokuratora Generalnego i
- Dariusz Kuberski – Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.
Rozmówcy ponownie zapewnili członków Rady Głównej Związku, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zróżnicowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. (Zrównanie to potwierdziły kolejne projekty zmian w ustawie o prokuraturze, datowane w dniach 28 lutego i 12 marca 2008r.) 25% podwyżki naszych uposażeń powinny nastąpić od dnia 01 stycznia 2009r. Deklaracja ta jest cenna, samoistnie nie przesądza jednak, iż w takiej właśnie postaci i na takich zasadach zostaną podwyższone nasze uposażenia. Projekty wskazanych regulacji mogą bowiem jeszcze ulec niekorzystnym dla nas zmianom na kolejnym etapie prac rządowych oraz następnie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie mamy więc jeszcze pewności, że nasze wynagrodzenia nie zostaną zróżnicowane z wynagrodzeniami sędziów. Związek będzie na bieżąco monitorować postępy prac rządowych i parlamentarnych. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń w zakresie równości wynagrodzeń Związek niezwłocznie poinformuje środowisko prokuratorów oraz podejmie wszelkie inne niezbędne działania zmierzające do niepogorszenia statusu naszej grupy zawodowej.
Ponadto, ustalono, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza doprowadzić do przesunięcia terminu wejścia w życie skróconych okresów stawek awansowych. Nowelizacja ta będzie obowiązywać od dnia 01 lipca 2008r. Uzyskaliśmy również zapewnienie, że pracownicy administracji prokuratur otrzymają podwyżki po średnio 200 zł miesięcznie, zaś pracownicy obsługi – po 150 zł średnio miesięcznie. Podwyżki te zostaną wypłacone z wyrównaniem od 01 stycznia 2008r. O wszelkich nowych planach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości będziemy informować na bieżąco.
UWAGA:
Zgodnie z najnowszym projektem zmian w ustawie o prokuraturze, datowanym w dniu 12 marca 2008r. – likwidacji ulegnie jedynie Prokuratura Krajowa. Struktura Prokuratur Apelacyjnych pozostanie niezmieniona. Ponadto na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej zostaną usytuowane Wydziały PZ Prokuratury Krajowej. .

Uchwała Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Katowicach

Luty 19, 2008

Poniżej przedstawiamy Uchwałę Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Katowicach.
Uchwała została powszechnie poparta, podpisało się pod nią 94% prokuratorów, czyli wszyscy z wyjątkiem przewlekle chorych lub przebywających na długotrwałych urlopach poza miejscami zamieszkania.

Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP

Grudzień 4, 2007

W załączeniu zamieszczamy Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia 13 listopada 2007 roku.
Zapraszamy do lektury.

Pismo Rady Głównej ZZPiPP RP skierowane do Ministra Sprawiedliwości

Październik 16, 2007

W załączeniu zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP skierowane do Ministra Sprawiedliwości, dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników prokuratury.

Wywiad z Maciejem Niwińskim

Wrzesień 27, 2007

Z uwagi na problemy techniczne związane z niemożliwością edycji strony, z opóźnieniem zamieszczamy wywiad z Maciejem Niwińskim – przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Regionu Śląskiego,

Uchwała

Lipiec 31, 2007

W związku z cyklem artykułów, jakie ukazały się w prasie po opublikowaniu apelu Stowarzyszenia Prokuratorów RP z dnia 23 czerwca 2007 r., zawierającego, między innymi, stanowisko w sprawie niezależności i apolityczności prokuratorów, Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury podjęła w dniu 26 lipca 2007 roku uchwałę, która przesłana została do kierownictwa resortu sprawiedliwości.

Wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem

Lipiec 10, 2007

Zapraszamy do lektury wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tematem rozmowy było przestrzeganie prawa, zwłaszcza prawa pracy, w prokuraturze – a zatem organie przeznaczonym do strzeżenia praworządności, a także zagrożenia dla ustawowej niezależności prokuratorów płynące ze znowelizowanych przepisów ustrojowych oraz codziennej praktyki funkcjonowania prokuratury.

Login