Projekty zmian w kluczowych dla funkcjonowania prokuratury Ustawach

Grudzień 6, 2006

Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości RP ukazały się ostatnio projekty zmian w kluczowych dla funkcjonowania prokuratury Ustawach. Polecamy lekturę proponowanych zmian i jednocześnie informujemy, że będą one również przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Głównej.

Projekty aktów normatywnych dotyczące funkcjonowania Prokuratury i pozycji jej pracowników

Listopad 27, 2006

Przedstawiamy – nadesłane dzięki uprzejmości Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej – aktualne projekty aktów normatywnych dotyczące funkcjonowania Prokuratury i pozycji jej pracowników.

Planowane posiedzenie Rady Głownej ZZPiPP RP

Listopad 23, 2006

Uprzejmie informujemy, że na początku grudnia bieżącego roku planowane jest posiedzenie Rady Głownej, podczas którego omawiane będą propozycje nowej formuły działalności naszego Związku.

Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń

Listopad 22, 2006

Rada Głowna ZZPiPP RP zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń. Opinia, w swych głównych założeniach sporządzona została przez prokuratora Wojciecha Smolenia, uczestniczacego w posiedzeniach zespołu ‘Spokojny Dom’, powołanego między innnymi do opracowania projektu zmian w Kodeksie Wykroczeń

Zagadnienia omawiane przez ZZPiPP na spotkaniu z Prokuratorem Krajowym

Listopad 21, 2006

Poniżej zamieszczamy zagadnienia omawiane przez nasz Zwiazek na spotkaniu z Prokuratorem Krajowym. Podniesione problemy zostały przekazane kierownictwu Prokuratury.

Spotkanie członków Rady Głównej i przedstawicieli Rad Okręgowych ZZPiPP RP z Prokuratorem Krajowym

Listopad 20, 2006

W dniu 8 listopada 2006 roku odbyło się spotkanie członków Rady Głównej i przedstawicieli Rad Okręgowych ZZPiPP RP z Prokuratorem Krajowym i przedstawicielami Prokuratury Krajowej.
Zapraszamy do zapoznania się z lekturą opracowania, sporządzonego przez członka Rady Głównej ZZPiPP RP – Ireneusza Kunę z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, dzieki któremu mogą Panstwo zapoznac się z przebiegiem spotkania.

Spotkanie z Prokuratorem Krajowym zostało przełozone

Październik 25, 2006

Uprzejmie informujemy, że planowane na dzień 19 października 2006 roku spotkanie z Prokuratorem Krajowym zostało przełozone i odbędzie się w dniu 8 listopada 2006 roku o godz. 13.30, w Budynku Ministerstwa Sprawiedliwości.
Uczestników prosimy o przybycie w dniu 7 listopada 2006 roku do Hotelu Felix w Warszawie przy ul Omulewskiej 24, gdzie o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie członków Rady Głównej i władz Rad Okręgowych oraz Głownej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP.

Posiedzenie Rady Głównej i władz Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP

Październik 17, 2006

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 października 2006 roku o godz. 19.00, w Hotelu Felix w Warszawie, przy ul Omulewskiej 24, planowane jest posiedzenie Rady Głównej i władz Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP.

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Październik 4, 2006

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2006 roku odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Przedmiotem prac jak, wspominaliśmy wcześniej, było rozpatrzenie rzędowego projektu Ustawy o zmianie ustaw – kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk 639).
Było to pierwsze posiedzenie podkomisji dotyczące tej problematyki.
W posiedzeniu udział wzięli posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, pracownicy biura legislacyjnego Sejmu, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej oraz naszego Związku.
Celem analizowanych nowelizacji jest dalsze ograniczenie udziału ławników w rozprawach sądowych.
Stanowisko Naszego Związku jest zbieżne z propozycjami zamieszczonymi w rządowych projektach zmian ustaw. Z uwagi na powstałe w trakcie posiedzenia wątpliwości Przewodniczący podkomisji oznajmił, iż zleci opracowanie opinii prawnej o zgodności proponowanych zmian z Konstytucją RP.

Wyznaczenie terminu spotkania Prokuratora Krajowego z Radą Główną ZZPiPP RP

Wrzesień 26, 2006

W dniu dzisiejszym Przewodnicząca prezydium Rady Głównej Grażyna Górka zwróciła się pisemnie do Prokuratora Krajowego Janusza Karczmarka o wyznaczenie terminu spotkania z Radą Główną ZZPiPP RP, którego tematem miałby być proponowany budżet prokuratury na 2007 rok oraz uzyskanie informacji na jakim etapie znajdują się zmiany w kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym i ustawie o prokuraturze, które były przedmiotem tematycznym zespołów kodyfikacyjnych oraz dyskusji środowiskowych.
O przebiegu spotkania zostaną państwo powiadomieni pismami do Rad Okręgowych oraz na stronie internetowej.

Login