Wszelkich pomyślności z okazji Dnia Kobiet

Marzec 8, 2007

Z całego serca życzymy wszystkim kobietom wszelkich pomyślności z okazji Dnia Kobiet. Samych radości, spełnienia marzeń, dużo szczęścia w miłości, życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Prawo o ustroju sądów powszechnych – koniec prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Marzec 7, 2007

Dobiegają końca prace w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad rządowym projektem Ustawy o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057). W druku tym znajduje się projekt ustawy o prokuraturze (między innymi stawki awansowe, delegacje, kontrola zwolnień lekarskich). Poniżej przedstawiamy poprawki jakie zaproponowała Rada Główna Związku kierując je na ręce Przewodniczącego Komisji. Będą one przedmiotem głosowania na najbliższym posiedzeniu (będziemy w nim uczestniczyć i bronić naszego stanowiska).

Stanowisko Rady Głównej ZZPIPP RP po publikacji wywiadu z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim

Marzec 6, 2007

Przedstawiam koleżankom i kolegom stanowisko jakie w imieniu Rady Głównej zajęła Przewodnicząca Prezydium, po publikacji wywiadu z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim w gazecie opolskiej ‘Nowa Trybuna Opolska’. Stanowisko to zostało przesłane do wyżej wymienionego dziennika.

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Grudzień 22, 2006

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich najbliższym – zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń osobistych i zawodowych w nadchodzącym 2007 roku – życzą członkowie Rady Głównej ZZPiPP RP

Posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP

Grudzień 15, 2006

W dniu 14 grudnia 2006 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania opracowano opinie dotyczące przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów zmian w ustawach kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy i innych wskazanych uprzednio na naszej stronie internetowej. Ponadto, spośród członków Rady Głównej wybrano trzy zespoły zobowiązane do współpracy z Komisjami i Podkomisjami Sejmowymi pracującymi nad tworzeniem projektów ustaw leżących w zainteresowaniu naszej grupy zawodowej.
W trakcie obrad wybrano również nowych członków Rady Fundacji im. Ireny Babińskiej.
Bliższe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Fundacji, a także w skład powołanego przez Radę Fundacji Zarządu jak również informacje dotyczące szczegółów bieżącej działalności Fundacji zamieszczone będą w ciągu kilku dni w zakładce fundacja.

Projekty zmian w kluczowych dla funkcjonowania prokuratury Ustawach

Grudzień 6, 2006

Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości RP ukazały się ostatnio projekty zmian w kluczowych dla funkcjonowania prokuratury Ustawach. Polecamy lekturę proponowanych zmian i jednocześnie informujemy, że będą one również przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Głównej.

Projekty aktów normatywnych dotyczące funkcjonowania Prokuratury i pozycji jej pracowników

Listopad 27, 2006

Przedstawiamy – nadesłane dzięki uprzejmości Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej – aktualne projekty aktów normatywnych dotyczące funkcjonowania Prokuratury i pozycji jej pracowników.

Planowane posiedzenie Rady Głownej ZZPiPP RP

Listopad 23, 2006

Uprzejmie informujemy, że na początku grudnia bieżącego roku planowane jest posiedzenie Rady Głownej, podczas którego omawiane będą propozycje nowej formuły działalności naszego Związku.

Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń

Listopad 22, 2006

Rada Głowna ZZPiPP RP zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń. Opinia, w swych głównych założeniach sporządzona została przez prokuratora Wojciecha Smolenia, uczestniczacego w posiedzeniach zespołu ‘Spokojny Dom’, powołanego między innnymi do opracowania projektu zmian w Kodeksie Wykroczeń

Zagadnienia omawiane przez ZZPiPP na spotkaniu z Prokuratorem Krajowym

Listopad 21, 2006

Poniżej zamieszczamy zagadnienia omawiane przez nasz Zwiazek na spotkaniu z Prokuratorem Krajowym. Podniesione problemy zostały przekazane kierownictwu Prokuratury.

Login