Komisja Sprawiedliwości odroczyła przyjęcie Dezyderatu w sprawie sytuacji płacowej pracowników prokuratury i sądów.

Maj 31, 2019

28 maja 2019 r., w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sytuacji pracowników prokuratury. W posiedzeniu uczestniczyli – Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej, Barbara Chrobak i Tomasz Salwa – Wiceprzewodniczący oraz Robert Zasada – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Wiesława Jagielak. W trakcie posiedzenia Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak przedstawiła projekt Dezyderatu w sprawie płac pracowników prokuratury i sądów. W dalszej części głos zabierali Jacek Skała, Tomasz Salwa i Robert Zasada. Wystąpienia naszych przedstawicieli uzgodniono przed posiedzeniem Komisji w ścisłym kierownictwie Związku. Niestety głosami większości parlamentarnej zdecydowano o skierowaniu Dezyderatu do dalszych prac w Prezydium Komisji. Stosunkiem głosów 11:2 odrzucono wniosek formalny o głosowanie Dezyderatu na wtorkowym posiedzeniu. Zachęcamy do obejrzenia relacji z przebiegu Komisji.

 

 

Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Prezydium RG Tomasza SalwyWystąpienie Przewodniczącego Prezydium RG Jacka SkałyWystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium RG Barbary Chrobak cześć 2Wystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium RG Barbary Chrobak

Sejm we wtorek zajmie się sprawą niskich płac pracowników prokuratury. Wniosek Barbary Chrobak o zwołanie Komisji Sprawiedliwości uwzględniony.

Maj 24, 2019

Nasze apele o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sytuacji płacowej pracowników prokuratury w końcu zostały wysłuchane. Przypominamy, że apelowaliśmy o to w licznych uchwałach Rady Głównej ZZPiPP RP. Z wnioskiem poselskim w tej sprawie zwróciła się również Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. W ostatnich tygodnich wniosek taki złożyła opozycja parlamentarna. Debata przed Komisją odbędzie się już we wtorek o 16:30. Transmisja na żywo w telewizji sejmowej.

Związek apeluje do Prezydenta.

Maj 21, 2019

20 maja 2019 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zwróciła się do Prezydenta w sprawie katastrofalnej sytuacji pracowników prokuratury i sądów. W liście Rady wskazano na brak reakcji Prezesa Rady Ministrów wobec podnoszonych postulatów. W związku z powyższym zwrócono się do głowy Państwa z apelem o podjęcie mediacji ze stroną rządową. „Ufamy, że Pan Prezydent jako przedstawiciel świata prawniczego nie pozostanie obojętny na problemu ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości” – podkreśliła w apelu Wiceprzewodnicząca Związku Barbara Chrobak. Zapraszamy do lektury.

RG.20.2019

Rada Główna apeluje do Prezesa Rady Ministrów.

Maj 13, 2019

W najnowszym wystąpieniu Wiceprzewodnicząca Prezydium – Barbara Chrobak pyta Premiera o m.in. o dalsze losy kluczowych ustaw – o pracownikach sądów i prokuratury i o modernizacji prokuratury. Panie Premierze tysiące urzędników i ich rodzin czeka na odpowiedzi na powyższe pytania. Pomny odpowiedzialności za obywateli i stan wymiaru sprawiedliwości musi Pan przyjąć na siebie ciężar podejmowania pilnych decyzji, które mogą zapobiec kryzysowi wymiaru sprawiedliwości. Po raz kolejny apeluje do Pana o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Czas aby dostrzegł Pan problem i włączył się czynnie w jego rozwiązanie. Jako reprezentant grupy prawie 50 tysięcy pracowników sądów i prokuratury oczekuję, iż nie będzie Pan, jak dotychczas miało to miejsce, przesyłał niniejszego wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Powyższe pytania są adresowane wyłącznie do Pana jako Prezesa Rady Ministrów – zaapelowała Wiceprzewodnicząca Prezydium.

pismo do premiera

Zostały 2 dni. Wesprzyj naszych podpopiecznych 1 %.

Kwiecień 29, 2019

Zapraszamy do obejrzenia materiału o podopiecznych naszej Fundacji. Zostały jeszcze 2 dni na odpisanie 1 % podatku na rzecz Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Poniżej ponawiamy informację Zarządu Fundacji o tym, jak w tym roku odliczamy 1 %,. Można to w prosty sposób zrobić on line w serwisie podatki.gov.pl nawet jeżeli rozliczał Was pracodawca.

 

watch?v=p4By3ZEbodI&app=desktop

fundacja

Protest pracowników prokuratury trwa.

Kwiecień 2, 2019

Demonstracje pod urzędami wojewódzkimi, manifestacja we Wrocławiu i krwiodastwo w ramach akcji „sądom i prokuraturom grozi zawał” to nowe działania protestacyjne naszego Związku podejmowane wspólnie ze związkami zawodowymi działającymi w sądach. Apelujemy do wszystkich pracowników o masowe uczestnictwo. Najnowsza uchwała Rady Głównej w załączeniu.

Uchwała RG 29.03.2019_000017

ZZP i PP RP z „Solidarnością” Pracowników Sądownictwa – dwustronne spotkanie związków działających w prokuraturze i sądach.

Marzec 27, 2019

25 marca w siedzibie „Solidarności” w Warszawie odbyło się spotkanie ścisłego kierownictwa ZZP i PP RP oraz NSZZ ”Solidarności” sądowej, którego celem była omówienie dalszej współpracy między naszymi związkami. Związki wyraziły wolę kontynuowania i zacieśnienia dalszej współpracy w zakresie dążenia do podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury. Uzgodniono, iż brak realizacji postulatów przedłożonych Prezesowi Rady Ministrów w wyznaczonym terminie, skutkować musi akcją protestacyjną połączonych sił związkowych, działających w ramach Porozumienia. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na fakt, iż postulaty pracowników prokuratury oraz sądów są zbieżne z postulatami dużej części sfery budżetowej. wyłączonej z systemowych podwyżek wynagrodzeń. Oba związki zaplanowały kolejne spotkania uzgodnieniowe.

 

Login