Są oszczedności na wynagrodzeniach orzeczniczych. Prokurator Generalny na wniosek Związku zapowiada ich przeznaczenie dla pracowników administracji i obsługi.

Listopad 1, 2015

19 października Rada Główna ponownie przypomniała Prokuratorowi Generalnemu o możliwości przekształcenia środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach orzeczniczych na paragraf 4010 – wynagrodzenia pracowników administracji i pozostałych. W swojej odpowiedzi Andrzej Seremet zapewnił, iż takie przesunięcia nastąpią, wskazując jednocześnie, że oszczędności są zróżnicowane w zależności od jednostek, co wymaga stosownej alokacji środków, tak aby ich zwiększenie było równomierne.  Poniżej publikujemy w całości podpisane przez Wiceprzewodniczącą Prezydium – Barbarę Chrobak wystąpienie związku, jak również odpowiedź nadesłaną z Prokuratury Generalnej. W najbliższych tygodniach będziemy monitorować realizację zapowiedzi Andrzeja Seremeta. Przypominamy również o treści pisma Prokuratury Generalnej nakazującego pracodawcom – prokuratorom apelacyjnym i okręgowym prowadzenie konsultacji z organizacjami okręgowymi ZZP i PP RP w zakresie podziału środków wywalczonych na podwyżki od 1 stycznia 2016 r.

odp. z PG środki finansowePismo RG do PG w sprawie podziału zaoszczędzonych środków.

Propozycja Prokuratora Generalnego aby podniesieść płace najlepiej uposażonym urzędnikom jest nieetyczna.

Październik 12, 2015

Rada Główna ZZPiPP RP z zaskoczeniem przyjmuje fakt, iż Prokurator Generalny sformułował propozycję podziału środków przeznaczonych przez rząd na podwyżki w sposób, który doprowadzi do dalszego pogłębienia rozwarstwienia wynagrodzenia. Proponowane przez Prokuratora Generalnego, podniesienie górnej granicy „widełek” dla stanowisk samodzielnych  do wysokości 12 tysięcy złotych oraz wspomagających do wysokości 7 tysięcy złotych, grozi spowodowaniem  jedynie wzrostu wynagrodzeń dla najlepiej uposażonych. Pracownicy, którzy posiadają najniższe uposażenie, zyskają najmniej. Propozycja ta jest nie etyczna – podkreślono w najnowszym stanowisku Związku, przyjętym podczas gdańskiego posiedzenia z przedstawicielami Rad Okręgowych 30 września 2015 r. Uchwała ta stanowi reakcję na propozycję Andrzeja Seremeta przekazaną do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przez całą swoją kadencję Andrzej Seremet – pierwszy, niezależny Prokurator Generalny RP, jak również podległe mu kierownictwo Prokuratury, nie zrobili nic, aby poprawić sytuację materialną pracowników Prokuratury, w szczególności tych najmniej zarabiających. Na koniec kadencji swoimi decyzjami Andrzej Seremet udowadnia, iż nawet w kwestii tak oczywistej jak podniesienie wynagrodzenia pracowników Prokuratury, pozostającego od lat na niezmiennie niskim poziomie, w szczególności tych o najniższym uposażeniu tj. korpusu urzędniczego, nie potrafi wznieść się ponad utrwalone w Prokuraturze podziały na kadrę kierowniczą oraz tzw. „personel”. Przypominamy, że ten tzw. „personel”, czyli szeregowi pracownicy Prokuratury, dźwigają obecnie na swych barkach konsekwencje wprowadzenia kontradyktoryjnego procesu karnego. Co za tym idzie, wzrósł znacznie zakres ich obowiązków. – czytamy w stanowisku Rady Głównej, o którym pisze również Dziennik Gazeta Prawna.

898970,wynagrodzenia-pracownikow-sadow-i-prokuratury-nietrafiony-pomysl-na-podwyzki.html

 

 

 

 

Uchwała "widełki"

Demontaż resztek reformatorskich rozwiazań w Regulaminie wewnętrznego urzedowania. Czy Minister Sprawiedliwości na koniec kadencji spełni zachciankę Rakowieckiej?

Kilka tygodni temu na do konsultacji trafił projekt zmian w Regulaminie autorstwa Prokuratury Generalnej. To chyba pierwszy taki przypadek, że Minister Sprawiedliwości jako podmiot tworzący projekty aktów prawnych wciela się w rolę swojego rodzaju listonosza i przekazuje dalej projekt będący w istocie lobbingiem wąskiej grupy prokuratorów na rzecz utrzymania stanu rzeczy, w którym nie muszą oni oskarżać i chodzić do sądu. Poniżej zdecydowana reakcja Rady Głównej na tą sytuacje w przyjętej na zjeździe w Gdańsku uchwale. Ocena zawarta w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia jest przedwczesna, a proponowane zmiany nie są poparte analizami odnoszącymi się do rozmiarów obciążeń prokuratur różnych szczebli. Mają wyłącznie na celu petryfikację niewydolnego modelu, do istoty którego należy utrzymywanie setek stanowisk nie zapewniających żadnego wkładu w sprawne funkcjonowanie prokuratury, a wręcz osłabiających jej zdolność do profesjonalnego działania w warunkach nowej, kontradyktoryjnej procedury karnej – uznała Rada.

Uchwała-Regulamin-30 września

Popieramy postulaty protestujących pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Wrzesień 24, 2015

Jako organizatorzy dotychczasowych akcji protestacyjnych, w których masowo udział wzięli pracownicy prokuratur i sądów, wyrażamy pełne zrozumienie dla pracowników administracji, którzy nie mogąc doczekać się należytego ich wynagradzania uciekają się do kolejnych, spontanicznych protestów. Informujemy iż w związku z organizowaną w dniu 24 września 2015 r. akcją protestacyjną, ZZPiPP RP weźmie udział w zaplanowanym proteście poprzez przekazanie naszego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi Finansów.Z uwagi na trwające nadal rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości nie przewiduje się zorganizowanego uczestnictwa w akcji – postanowiła Rada Główna w swojej najnowszej, datowanej na 23 września uchwale. Jednocześnie Rada  stanowczo sprzeciwiła się podniesieniu górnej granicy tzw. widełek w rozporządzeniu regulującym płace pracowników sądów i prokuratur dla stanowisk samodzielnych z 7 do 12 tysięcy, a dla stanowisk kierowniczych z 5 do 7 tysięcy. Propozycję taką, sformułowaną przez Prokuratora Generalnego  w marcu bieżącego roku, traktujemy jako furtkę umożliwiającą rozdzielenie 5,5 procentowych podwyżek wśród wąskiej grupy najbardziej „zasłużonych” pracowników – podkreślono w Uchwale. Zapraszamy do lektury całości tekstu

Uchwała w sprawie poparcia postulatow protestujacych.

„Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” – konferencja naukowa pod patronatem Związku i Fundacji im Ireny Babińskiej.

Wrzesień 16, 2015

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe”, która odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 16 i 17 października 2015r.

Konferencja jest kontynuacją wydarzeń naukowych z lat poprzednich, gdzie przy udziale ZZPiPPRP i  Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej w murach Uniwersytetu Wrocławskiego obradowano i dyskutowano na temat szans mediacji w polskim systemie prawnym i polskiej rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości. Tegoroczna konferencja poświęcona jest problemom, które są istotne bezpośrednio dla osób funkcjonujących w strukturach organów ochrony prawa, a pośrednio dla całego społeczeństwa. Tematem konferencji będą mediacje i superwizja, które mogą znaleźć zastosowanie w konfliktach i trudnościach z jakimi mogą spotkać się osoby funkcjonujące w szeroko pojmowanych strukturach organizacyjnych organów władz publicznych i instytucjach powołanych do wykonywania zadań publicznych. Przedmiotem obrad będą zagadnienia organizacyjnych, społecznych i psychologicznych uwarunkowań powstawania i rozwiazywania sytuacji konfliktowych m.in. w sądach, prokuraturach i urzędach oraz wszelkich instytucjach o statusie publicznym. Poruszone zostaną także kwestia wypalenie zawodowego oraz identyfikacja i przeciwdziałanie zachowaniom, które mogą być identyfikowane jako mobbing.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja zawarte są na stronie konferencji: www.mediacje.prawo.uni.wroc.pl

Ilość uczestników konferencji limitowana jest wielkością sal, w których toczyć się będą obrady.

XXVI Spartakiada prawników Warszawa 2015 zwycięska dla naszej Fundacji

Wrzesień 15, 2015

Od 9 do 14 września na warszawskiej SGGW odbyła się XXVI Letnia Spartakiada Prawników Warszawa 2015. Mimo skromnej reprezentacji Związek Zawodowy wzbogacił swoją kolekcję medali o trzy brązowe krążki. Nasz multimedalista Paweł Kaliszczak tym razem skupił się na strzelaniu. Efekt to dwa brązowe medale. Do tego dołożyliśmy trzeci za przeciąganie liny. Punktem kulminacyjnym balu była aukcja charytatywna i loteria fantowa na rzecz Fundacji, które poprowadzili prezenter TVN Michał Żebrowski oraz radczyni prawna i aktorka – Joanna Jabłczyńska. Na aukcje nasz Związek podarował liczne przedmioty w tym koszulkę Borusii Dortmund reprezentanta Polski Łukasza Piszczka. Dzięki hojności fundatorów i gości Balu Sportowca, dla podopiecznych Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej oraz Fundacji Między Niebem a Ziemią, uzyskano kwotę 32 400 zł. Za rok w Szczecinie liczymy na jeszczcze lepszy występ, zwłaszcza naszego piłkarskiego teamu. Dziękujemy drużynie Silesian Loyers z Mateuszem Wolnym, która zagrała dla Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Login