Gdzie się podziała ustawa o modernizacji prokuratury? Interpelacja Barbary Chrobak.

Styczeń 17, 2019

 

Szukamy ustawy o modernizacji prokuratury. Wiemy, że taki projekt został skierowany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do Rady Ministrów. Kto go zablokował? Dlaczego nie trafił do planu prac Rady Ministrów? O te i inne kwestie pyta Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZP i P RP. Zamieszczamy treść najnowszej interpelacji w tej sprawie.

 

interpelacja modernizacja

Wiceszefowa naszego Związku mówi „sprawdzam”

Styczeń 15, 2019

i „pytam” Pana Premiera „ile”. Jaką podwyżkę na etat przyniesie procedowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o pracownikach sądów i prokuratury?  Czy mamy do czynienia z mitami o rozwiązaniach systemowych, czy z faktami, które odwrócą los pracowników prokuratury i sądów? Zamieszczamy poniżej interpelację Wiceprzewodniczącej ZZP i PP RP skierowaną do Prezesa Rady Ministrów.

interpelacja USTAWA

Czas na Premiera.

Styczeń 3, 2019

To nie Minister Sprawiedliwości stał się adresatem roszczeń pracowników prokuratury i sądownictwa. Mamy tego świadomość od dawna, co wynika z losów projektu ustawy o modernizacji prokuratury. Choć Zbigniew Ziobro się pod tym projektem podpisał, nie został on wpisany do planu pracy Rady Ministrów na 2018 i 2019 r. Ta decyzja leży w gestii Premiera. To Premier, co najmniej od tego mementu ponosi pełną odpowiedzialność za sytuację kadry administracyjnej w prokuraturach i sądach. Za to, czy ta kadra za chwilę nie zniknie z orbity wymiaru sprawiedliwości, znajdując zatrudnienie na coraz atrakcyjniejszym rynku pracy. To wreszcie w rękach Premiera leży odpowiedzialność za bieżącą sytuacje i oddolne ruchy pracowników, którzy korzystają ze zwolnień lekarskich. Pracownicy ci pokazali już daleko idącą zdolność protestacyjną. Podobnie jak w przypadku Policjantów prowadzi to do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa prawnego obywateli. Czas na decyzję Premiera Morawieckiego. Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Głównej z dnia 3 stycznia 2019 r.

uchwała apel do Pana Premiera

Wnioski o zgodę na dodatkowe zatrudnienie.

Grudzień 17, 2018

Koleżanki i Koledzy.

Jedną z form protestu legalnego oddziaływania na rządzących, mającą na celu pokazanie nastrojów oraz determinacji jest składanie wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie. Wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. Jest sprawą indywidualną każdego podjęcie zatrudnienia. My chcemy doprowadzić do sytuacji aby nikt takiej dodatkowej pracy wykonywać nie musiał. Aby mógł godnie wykonywać obowiązki urzędnika, czy innego pracownika zatrudnionego w prokuraturze. Szczegółowa instrukcja dotycząca wypełniania wniosków została zawarta w mailu do Rad Okręgowych. W załączeniu wzór.

WNIOSEK O DODATKOWE ZATRUDNIENIE

Czerwona kartka od pracowników prokuratury. Jej adresatem jest Prezes Rady Ministrów.

Wystarczy przyjęcie ustawy o modernizacji, która zgodnie z propozycją Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego przewiduje 1000 zł podwyżki i gramy dalej mimo czerwonej kartki. O dobro wymiaru sprawiedliwości, który musi zatrudniać wysoko wykwalifikowaną i dobrze opłacaną kadrę urzędników oraz pozostałych pracowników.

Poniżej publikujemy również wystąpienie Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP do Prezesa Rady Ministrów.

RG.40.2018 List do Prezesa Rady Ministrów

Prokuratorzy apelują w sprawie pracowników prokuratury i sądów.

Grudzień 13, 2018

My Polscy Prokuratorzy pragniemy poinformować, iż w pełni popieramy postulaty pracowników prokuratury.
Stoimy murem za naszymi urzędnikami, pracownikami obsługi, asystentami, analitykami i specjalistami.
Zaniedbania kolejnych ekip rządzących doprowadziły tą grupę zawodowa na skraj finansowej przepaści.
Postępujące zubożenie rodzące dramat pracowników i ich rodzin musi zostać zatrzymane.
Wzywamy wszystkich obywateli, którym na sercu leży dobro wymiaru sprawiedliwości do zrozumienia i poparcia słusznych postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów!
Ciężka praca i poświęcenie z ich strony stanowi składową systemu bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Państwo Polskie winno ich za to godnie wynagradzać!

Lepiej późno niż wcale. Reakacja Związku na stanowisko nowoobjawionych obrońców pracowników prokuratury.

Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z zaskoczeniem przyjęła stanowisko Stowarzyszenia Lex Super Omnia z dnia
12 grudnia 2018 r. dotyczące sytuacji materialnej pracowników prokuratury. W stanowisku tym w sposób bezpodstawny i małostkowy dezawuuje się działania Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników prokuratury.
Podkreślić należy iż powołane stanowisko zostało wydane przez grupę byłych funkcyjnych prokuratorów, którzy po pozbawieniu funkcji kierowniczych podjęli działalność społeczną i zaczęli zauważać trapiące prokuraturę od dawna problemy.
Grupa ta, zarządzała prokuraturą przez wiele lat i nie zrobiła nic dla kadry urzędniczej oraz pozostałych pracowników. Po utracie władzy dostrzegła, że w prokuraturze pracują nie tylko prokuratorzy ale również urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci, analitycy kryminalni i specjaliści.
Dla zobrazowania koniunkturalizmu i politycznego charakteru działań grupy byłych funkcyjnych prokuratorów, wystarczy wskazać, iż w okresie 2008-20015, gdy osoby skupione w owej grupie pełniły stanowiska funkcyjne suma waloryzacji wynagrodzeń pracowników prokuratury wyniosła 0 %. W okresie, w którym osoby zrzeszone aktualnie w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia przestały piastować stanowiska funkcyjne, tj. latach 2016-2018 sama waloryzacji płac wyniosła 13,3 %,
a uwzględniwszy plany na rok 2019 18.3. %.
W latach sprawowania wysokich stanowisk funkcyjnych przez autorów stanowiska nie przeznaczano zaoszczędzonych środków na premie oraz nagrody dla pracowników pomimo istnienia takich możliwości budżetowych. W latach 2016-2018 przeznaczono dodatkowe 6260 zł. Daje to kwotę ponad 170 zł do wynagrodzenia miesięcznie.
W roku 2013, gdy władza wykonawcza i ustawodawcza przyjęły projekt przewidujący zwolnienie 10 % pracowników prokuratury autorzy uchwały nie podjęli jakichkolwiek działań aby projekt ten zablokować, przyjmując postawę całkowitej bierności. W tym czasie tysiące pracowników i prokuratorów kierowało na ręce Prezesa Rady Ministrów symboliczne czerwone kartki z hasłem „Panie premierze nie chcę być jednym z tysiąca.”
Autorzy uchwały pełniący uprzednio wysokie stanowiska funkcyjne nie uczestniczyli w licznych akacjach protestacyjnych dotyczących spraw pracowników prokuratury – demonstracjach ulicznych, akcjach krwiodawstwa, akcjach korzystania z urlopów na żądanie. Wszyscy z nich jednocześnie pozostają beneficjentami wywalczonych z udziałem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów korzystnych rozwiązań płacowych dla prokuratorów i sędziów, które po akcjach protestacyjnych z 2008 r. obowiązują od 10 lat. Najwyższa pora aby zamiast działalnością polityczną, wspólnie zająć się priorytetową sprawą jaką są systemowe rozwiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników.
Pomimo takiej bierności z satysfakcją należy zauważyć nagłą metamorfozę byłych funkcyjnych, którzy po opuszczeniu stanowisk kierowniczych dostrzegli wiele problemów trapiących prokuraturę, w tym problemów dotyczących pracowników. Wierzyć wypada, że jeśli ponownie obejmą stanowiska funkcyjne nie stracą ich z pola widzenia i nadal kontynuować będą swoją społeczną aktywność.
Zapraszamy autorów uchwały do czynnej akcji protestacyjnej na rzecz pracowników. Pokażcie prawdziwą, a nie reżyserowaną politycznie solidarność z pracownikami prokuratury. W dniu 20 grudnia 2018 r., wyjdźmy wspólnie przed budynki prokuratur aby pokazać, że prokuratorzy nie mogą realizować swoich zadań bez silnego, dobrze wykształconego i przede wszystkim godnie wynagradzanego korpusu pracowników prokuratury. Przekażemy Wam symboliczne kartki do Prezesa Rady Ministrów, podobne do tych których nie podpisywaliście w 2013 r. W geście solidarności z pracownikami zakupcie znaczki pocztowe i złóżcie na nich swoje podpisy.

stanowisko wobec uchwały LEX Super Omnia

Protest pracownikow prokuratury.

Grudzień 12, 2018

Warszawa, dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Głównej w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej pracowników prokuratury.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości solidaryzuje się z postulatami podnoszonymi przez protestujących pracowników sądownictwa.
Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
• Żądamy podniesienia w 2019 r. wynagrodzeń pracowników prokuratury
i sądów o kwotę 1000 zł netto miesięcznie.
• Żądamy niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury, gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń.
• Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników poprzez ich powiazanie
z wynagrodzeniami prokuratorów i sędziów
• Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.
W związku z brakiem reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na zgłaszane od lat postulaty Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury ogłasza akcję protestacyjną polegającą na:

Etap I.

Korzystaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z 20 – minutowej przerwy od godziny 12:00, podczas której odbędą się zebrania pracowników przed budynkami prokuratur.
Przeprowadzeniu konferencji prasowej w Sejmie RP na temat sytuacji pracowników prokuratury.

Etap II

Kierowaniu do biur poselskich przez Rady Okręgowe Związku wystąpień dotyczących sytuacji płacowej pracowników.
Kierowaniu do pracodawców wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w popularnych sieciach handlowych.
Masowemu wysyłaniu czerwonych kartek do Prezesa Rady Ministrów.

Etap III

Zostanie ogłoszony w przypadku nieuwzględnienia postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów i będzie polegał na zaostrzeniu formy protestu.

Akcja protestacyjna jest wyrazem wsparcia dla starań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany dramatycznej sytuacji finansowej pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
Pan Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Uchwała RG 4 w sprawie protestu pracowników prokuratury.

Komunikat Rady Głównej w sprawie odbywającej się akcji protestacyjnej pracowników sądownictwa.

Grudzień 11, 2018

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości popiera postulaty podnoszone przez protestujących pracowników sądownictwa.

Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Rada Główna dostrzega starania Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany takiego stanu rzeczy. Jak dotąd działania te nie zyskały poparcia całej Rady Ministrów, która nie uwzględniła w planie pracy projektu ustawy o modernizacji prokuratury.

Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.

Postulujemy niezwłoczne uchwalenie planu modernizacji prokuratury.

Postulujemy aby waloryzacja wynagrodzeń w 2019 r. wyniosła 12 % w stosunku do ujętych w projekcie budżetu 5 %.

Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników.

Domagamy się powiązania wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów z wynagrodzeniami orzeczniczymi.

Oświadczamy jedocześnie, iż Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nie jest organizatorem akcji protestacyjnych polegających na masowym korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Akcje te są jednak wyrazem daleko idącej determinacji i zrozumiałej frustracji kadry pracowniczej zatrudnionej w sądach i prokuraturze.

W związku z zaistniałą sytuacją w najbliższym Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników RP na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. podejmie decyzje, co do dalszych działań będących wyrazem wsparcia dla słusznych postulatów pracowników prokuratury oraz sądów.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Login