Posiedzenie rg warszawa 16.01.2014 from Biuro ZZ

 

16 stycznia 2014 r. w Warszawie, po raz pierwszy w nowej kadencji obradowała Rada Główna z udziałem przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. Poniżej prezentujemy fragment prezentacji z posiedzenia, w trakcie którego m.in. powołano zespoły i pełnomocników ds: Ustawy prawo o prokuraturze,  opracowania wniosku do TK w sprawie ustawy podwyższającej wiek przechodzenia na emeryturę i w stan spoczynku do 67 r. życia, powództw ustalających prawa prokuratorów m.in. zwolnienia z obowiązku pełnienia dyżurów zdarzeniowych w porze nocnej rodziców wychowujących małe dzieci, prawa do wypoczynku zgodnie z normami krajowego i europejskiego prawa pracy, pełnego zwrotu kosztów dojazdu, kontaktu z mediami, poprawy przestrzegania bhp i prawa pracy w jednostkach organizacyjnych prokuratury w szczególności poprzez utworzenie stanowisk Społecznego Inspektora Pracy, zlecenia sporządzenia opinii w sprawie dyskryminacji płacowej pracowników administracji oraz ewentualnego kierowania pozwów przeciwko pracodawcom z tytułu odszkodowania za dyskryminacje płacową, wprowadzenia ogólnokrajowej wewnętrznej polityki antymobbingowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz zespół zadaniem którego będzie wystąpienie do jednostek organizacyjnych w sprawie środków wydatkowanych na dodatki specjalne i stworzenie raportu w tej sprawie. Rada Główna przyjęła również uchwały dotyczące sytuacji w związku funkcjonowaniem nowego operatora obsługującego przesyłki pocztowe oraz tzw. „planów statystycznych” tworzonych przez kierowników jednostek. Uchwały te już wkrótce zostaną opublikowane.

 

Podziel się newsem: