Pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Czerwiec 16, 2007

Przedstawiamy pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Dariusza Kuberskiego do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP Grażyny Górki z dnia 22 maja 2007 r., nr PR I 122-32/07 oraz powołane w nim pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr Prokuratury Krajowej Leszka Drwęskiego z dnia 16 maja 2007 r., nr DK-II-078-72/07 w sprawie wymiaru czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Najistotniejsze stwierdzenia zawarte w drugim z wymienionych tekstów zostały przez nas podkreślone, gdyż dotyczą najważniejszych kwestii dla pracowników prokuratury. Wynika z nich jednoznacznie, iż wszystkim prokuratorom i urzędnikom prokuratury przysługuje uprawnienie do żądania (według swojego wyboru) wynagrodzenia dodatkowego lub czasu wolnego za okres efektywnie przepracowany w trakcie dyżuru (każdego!), jeżeli był on pełniony poza wyznaczonym w jednostce czasem pracy lub spowodował przekroczenie przyjętych norm czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Należy zwrócić również uwagę na interpretację przepisów dotyczących prawa do wypoczynku – dyżur nie może powodować naruszenia prawa do minimalnego, nieprzerwanego czasu wypoczynku tj. 11 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Login