Przedstawiamy pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Dariusza Kuberskiego do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP Grażyny Górki z dnia 22 maja 2007 r., nr PR I 122-32/07 oraz powołane w nim pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr Prokuratury Krajowej Leszka Drwęskiego z dnia 16 maja 2007 r., nr DK-II-078-72/07 w sprawie wymiaru czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Najistotniejsze stwierdzenia zawarte w drugim z wymienionych tekstów zostały przez nas podkreślone, gdyż dotyczą najważniejszych kwestii dla pracowników prokuratury. Wynika z nich jednoznacznie, iż wszystkim prokuratorom i urzędnikom prokuratury przysługuje uprawnienie do żądania (według swojego wyboru) wynagrodzenia dodatkowego lub czasu wolnego za okres efektywnie przepracowany w trakcie dyżuru (każdego!), jeżeli był on pełniony poza wyznaczonym w jednostce czasem pracy lub spowodował przekroczenie przyjętych norm czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Należy zwrócić również uwagę na interpretację przepisów dotyczących prawa do wypoczynku – dyżur nie może powodować naruszenia prawa do minimalnego, nieprzerwanego czasu wypoczynku tj. 11 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Podziel się newsem: