Zapraszamy do lektury wystąpienia Przewodniczącego Prezydium RG do Prezydenta Republiki Ukrainy w sprawie przyspieszenia procedury zrzeczenia się obywatelstwa przez asystentkę prokuratora posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu prokuratora w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokurator zrzeczenie się obywatelstwa Ukrainy – pismo ZZPiPP RP (prawo.pl)

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: