Poniżej publikujemy stanowisko Zastępcy Prokuratora Krajowego – Pani Agaty Gałuszki – Górskiej stanowiące odpowiedź na krytyczne wystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej w sprawie rozdziału dodatkowych środków na nagrody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Informujemy, iż zasady podziału tych środków nie podlegały uzgodnieniu z Radą Główną, natomiast uzgadniano je z niektórymi radami okręgowymi. W rezultacie w niektórych okręgach przyjęto zasadę, iż nagrodę otrzymuje najstarszy stażem pracownik. Znane są również przypadki przeprowadzania tajnych „referendów”, w których zebrania pracowników decydowały o wyborze beneficjenta nagrody (Bydgoszcz). W okręgu katowickim, w porozumieniu z organizacją związkową, wyselekcjonowano osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na ciężkie choroby i kosztowne procedury lecznicze. Osoby te otrzymały dodatkowe gratyfikacje.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: