Jak dowiadujemy się z pisma Prokuratora Krajowego z dnia 25 sierpnia 2015 r., dodatkowe środki w wysokości 1,4 miliarda złotych na płace pracowników administracji państwowej już zostały podzielone. Część z nich przeznaczono na powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Z pisma Ministerstwa Finansów wynika, iż zwiększenie to dotyczyć będzie funduszu wynagrodzeń ale również nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Takie rozwiązanie przyjęte przez Rząd, na chwile obecną nie daje możliwości podwyżek dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w jednostkach prokuratury. Gdzie zostaną zatem skierowane środki? W ocenie Rady Głównej w istniejącej sytuacji należy przeprowadzić szczegółowy audyt poziomu płac we wszystkich prokuraturach w Polsce z uwzględnieniem różnic terytorialnych  oraz dysproporcji  wewnętrznych w ramach poszczególnych jednostek. W dalszej kolejności środki powinny być kierowane w te miejsca, gdzie wynagrodzenia relatywnie są najmniejsze, z uwzględnieniem konieczności niwelowania tzw. „kominów płacowych.” Niezależnie od powyższego Prokurator Krajowy, wspólnie z Prokuratorem Generalnym będą podejmować działania do podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2017 r. Można zatem uznać, że sprawa dalszego dopływu środków (poza już zapewnionymi) z budżetu Państwa jest nadal otwarta. Podobnie jak kwestia utworzenia nowych etatów dla asystentów prokuratora. Poniżej odpowiedź Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na pismo Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: