708 pracowników prokuratury pozostaje zatrudnionych na warunkach wynagrodzenia minimalnego u progu 2018 r. Jest to około 10 % całej kadry administracyjnej. Podobna grupa, pozostaje zatrudniona w sadach powszechnych, przy czym tam korpus urzędniczy jest dużo liczniejszy. Dane te przekazano wraz z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników sądów i prokuratury. W projekcie tym zawarto propozycję aby dolna granica wynagrodzenia kształtowała się na poziomie równym z płacą minimalna, gdyż w dotychczasowym brzmieniu wynosi 2000 zł. W ocenie Związku pożądanym rozwiązaniem byłoby ukształtowanie dolnej granicy wynagrodzeń na poziomie każdorazowej płacy minimalnej, która jak wiadomo, każdego roku ulega zmianie. Wyeliminowałoby to konieczność nowelizowania rozporządzenia co roku. Analiza treści przesłanego projektu pozwala przypuszczać, że w budżecie prokuratury pojawią się dodatkowe fundusze na podniesienie płac minimalnych do poziomu 2100. Pozwoliłoby to na pełne wykorzystanie wcześniej zagwarantowanych 2 %. Poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie, które należy przekazywać na adres biuro@prokuratura-zz.pl.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: