Po Ostrołęce i Sieradzu kolejne dwie organizacje  – płocka i włocławska wystosowały stanowisko w sprawie płac administracji i pozostałych pracowników. Międzyzakładowa   Płocko – Włocławska Organizacja Okręgowa ZZPiPP RP po zasięgnięciu opinii członków zrzeszonych w okręgu włocławskim i płockim, dostrzegając dramatyczną sytuację płacową urzędników oraz innych pracowników w jednostkach prokuratury tut. Okręgu, pragnie wyrazić głębokie ubolewanie wobec stanowiska Prokuratora Generalnego wyrażonego w piśmie wystosowanym do Rady Głównej ZZPiPP z dnia 04 grudnia 2012 r. dot. wynagrodzeń pracowników prokuratury  – podkreślili w swoim wystąpieniu prokuratorzy i urzędnicy. Aby unaocznić Panu Prokuratorowi Generalnemu sytuację finansową (w szczególności najmłodszych pracowników – posiadających kilkuletni staż pracy) pragniemy poinformować, że najniższe płace urzędników wahają się w przedziale 1312 – 1400 zł netto. Zarobki na w/w poziomie nie dają praktycznie możliwości samodzielnego utrzymania się – czytamy w stanowisku jednej z naszych rad okręgowych. Poniżej całość wystąpienia.

 

 

 

Podziel się newsem: