Podsumowanie prac Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokurtaury RP w latach 2016-2019.

Lipiec 15, 2019

 1. Podwyżki dla pracowników prokuratury 20,60 % w latach 2016-2019.
 2. Podwyżki 900 PLUS w latach  2019-2020 razem 56,40 %.
 3. Środki na dodatkowe nagrody i premie dla pracowników prokuratury 7460 na etat
  2016-2019.
 4. 785 nowych asystentów.
 5. Wyższy budżet prokuratury 2016-2019 o 32 %.
 6. Odwrócenie kontradyktoryjnej „reformy” procesu karnego.
 7. Obowiązkowy referat dla wszystkich prokuratorów.
 8. Obowiązkowe dyżury zdarzeniowe dla wszystkich prokuratorów.
 9. Prokuratorzy – rodzice zwolnieni z dyżurów zdarzeniowych.
 10. Stan spoczynku dla wszystkich prokuratorów – obniżenie wieku 60/ 65 lat.
 11. Dodatki dla prokuratorów – sędziów Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.
 12. Specjalizacja – cyberprzestępczość, przestępczość gospodarcza, finansowo – skarbowa i błędy medyczne.
 13. Nowe grupy związkowe i rady okręgowe.

 

Login