W dniu 20 lutego 2015 r. w miejscowości Bristonas (Birsztany) odbyło się walne zebranie Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Na zaproszenie prokuratora Stasysa Kasiulisa – Przewodniczącego tegoż Związku w zebraniu udział wzięło dwoje reprezentantów Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, a w szczególności Rady Okręgowej Związku w Białymstoku – Jerzy Kamiński i Grzegorz Giedrys. Po powitaniu obecnych przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Uniwersytetu Witolda Wielkiego  w Kownie  Egidiusa Aleksandraviciusa  na temat litewskiej tożsamości prawnej. Wykład z punktu widzenia polaka był o tyle interesujący, że po wielokroć odwoływał się do wspólnej historii Polski I Litwy z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Następie na prośbę organizatorów prokurator Grzegorz Giedrys przybliżył uczestnikom spotkania działalność  Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, metody działania, problemy nurtujące prokuratorów jak i strukturę organizacyjną związku. Na koniec części oficjalnej prokurator Stasis Kasiulis omówił bieżące problemy związane z działalnością Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Zebranie zakończyło się uroczystą kolacją ze wspaniałym recitalem muzyki operowej. Zarówno w wypowiedziach oficjalnych jak i w czasie bardzo licznych rozmów nieformalnych tak sam Przewodniczący Stasis Kasiulis jak i inni litewscy prokuratorzy wyrażali żywe zainteresowanie tak pracą prokuratury i związku zawodowego  w Polsce jak i rozwojem dalszej współpracy między związkami zawodowymi.

Podziel się newsem: