Zakończył się pierwszy etap protestu przeciwko psuciu prawa i zamrożeniu wynagrodzeń. Wspólnie z sędziami wezwaliśmy rządzących do przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda). Na te apele politycy pozostali głusi, a Rząd z Ministrem Kwiatkowskim w składzie, przyjął projekt zamrażający nasze pensje w 2012 r. wystawiając świadectwo poszanowania prawa i wypracowywanych kompromisów. Wspólnie z urzędnikami 19 września 2011 r. oddaliśmy ponad 80 litrów krwi. Do tej szlachetnej akcji przystąpiło ponad 300 osób, spośród których około 200 skutecznie Za ofiarność krwiodawcom serdecznie dziękujemy. Ponadto około 1300 prokuratorów i pracowników prokuratury skorzystało w tym dniu z urlopów. Na uwagę zasługuje również uchwała Zgromadzenia Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku o poparciu protestu i podnoszonych przez nas postulatów.
Krwiodawstwo na Spartakiadzie

Ogólnopolska akcja krwiodawstwa

Wrocław - Akcja oddawania krwiWrocław - Akcja oddawania krwi
Wrocław - Akcja oddawania krwiWrocław - Akcja oddawania krwi

Podziel się newsem: