Ponownie zaniżone wynagrodzenia asesorów

Lipiec 8, 2010

W związku z faktem, iż w czerwcu 2010 r. asesorzy apelacji katowickiej ponownie otrzymali zaniżone wynagrodzenia wystąpiliśmy do Prokuratora Generalnego z wnioskiem w trybie IP o udzielenie informacji na ten temat.

Wniosek IP do PG - Bezprawne zaniżanie wynagrodzeń asesorów
Login